Kannanotto: Kouvolan vanhusneuvoston mukaan Myllykosken päiväkeskuksen lakkauttamista pitäisi harkita uudelleen

Kouvolan vanhusneuvosto otti kantaa Myllykosken päiväkeskuksen lakkauttamiseen perjantaina 25. helmikuuta järjestetyssä kokouksessa. Kouvolan vanhusneuvoston mukaan Myllykosken päiväkeskuksen lakkauttamista pitäisi vielä pohtia.

Kymenlaakson kuntien omistama ja hallinnoima Kymsote aikoo sulkea toimivia, hyviksi havaittuja päiväkeskuksia kuten Myllykosken ja Kuusankosken päiväkeskukset. Myllykosken päiväkeskuksessa toiminta on ollut vilkasta. Se on palvellut lähes 50 asiakasta. Päiväkeskus on järjestänyt vanhuksille muun muassa säännöllisen ruokailun, monipuolisen virikkeellisen toiminnan esimerkiksi muistia, fyysistä ja sanallista toimintakykyä, kädentaitoja aktivoivaa toimintaa ja kulttuuritoimintaa. Lisäksi se on huomioinut asiakkaidensa merkkipäiviä, ajankohtaisia juhlia sekä tapahtumia.

Päiväkeskus on huolehtinut monien asiakkaidensa hoidollisista toimenpiteistä kuten aamulääkitysten ja insuliinipistosten antamisesta. Parturin ja jalkahoitajan palvelut ovat olleet päiväkeskuksessa saatavilla. Päiväkeskuksen toiminnasta on ollut suuri apu etenkin omaisille ja omaishoitajille. Se on tarjonnut vanhuksille sosiaalista vuorovaikutusta, vertaistukea ja lievittänyt yksinäisyyden kokemista.

Päiväkeskuksia aiotaan sulkea säästösyistä. Sulkemisilla haetaan kaiken kaikkiaan 750000 euron säästöjä. Päiväkeskustoimintaa kehitetään aiempaa kuntouttavampaan suuntaan. Kouvolan vanhusneuvosto on ollut tietämätön tästä kehitystyöstä. Vanhusneuvosto ei ymmärrä, miten lisätty kuntoutus korvaa yhdessäolon, virkistyksen ja sosiaaliset kontaktit. Mitä tapahtuu heille, jotka eivät pysty ottamaan tehostettua kuntoutusta vastaan?

Kuntalain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimijoiden toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvointiin. Vanhusneuvoston edustajan pitäisi olla niissä pöydissä, joissa ikäihmisten asioita suunnitellaan, valmistellaan ja päätetään. Näin ei ole Kouvolassa tällä hetkellä.

Kouvolan vanhusneuvosto on useana vuonna, myös vuonna 2021, pyytänyt Kouvolan kaupunginhallitusta nimeämään vanhusneuvoston edustajan kaupungin toimielimiin, jotta lain määräystä voitaisiin noudattaa. Kaupunginhallitus ei ole pyyntöön suostunut. Vanhusneuvoston mukaan nykytilaan pitää saada muutos, jotta kaupunki huomioisi kasvavaa ikäihmisten asukasmäärää.

Kouvolan vanhusneuvosto edellyttää, että se otetaan mukaan keskusteluun ennen päätöksentekoa. Vanhusneuvosto toivoo myös, että päiväkeskustoimintojen lakkauttamisissa harkittaisiin vielä päätösten oikeudenmukaisuutta sekä palvelujen tasapuolisuutta.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka