Kouvola-Kotka-Hamina-ratahanke: Inkeroisten liikennepaikan rakennustyöt vaikuttavat alueella liikkumiseen maaliskuun alusta lähtien ja matkustajaliikenteeseen huhtikuusta alkaen

Inkeroisten liikennepaikan urakoissa uusitaan Inkeroisten alikulkusilta, lisäksi asema-alue muokataan vastaamaan nykyvaatimuksia muun muassa esteettömyyden osalta. Rakennustyöt vaikuttavat alueella liikkumiseen maaliskuun alusta lähtien.

Inkeroisten alikulkusillan uusiminen on osa Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeella tehtäviä junien sallittujen akselipainojen nostoon tähtääviä töitä. Sillan ali kulkeva tieyhteys suljetaan maaliskuun alusta elokuun loppuun asti päätiellä 354, kun rakentaminen alkaa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti pyritään pitämään auki rakentamisen aikana. Suunnitelmia täsmennetään vielä liikennejärjestelyiden osalta.

Urakan valmistuttua alueella on turvallisempaa liikkua, kun kulkuyhteys laiturilta toiselle kulkee uuden alikulkusillan kautta. Junaraiteiden väliin asennetaan aidat estämään vaaralliset raiteiden ylitykset.

– Junien kulkunopeus Inkeroisten kohdalla nousee. Muutokset asema-alueella liikkumiseen onkin tehty turvallisuus edellä, apulaisjohtaja ja Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeesta vastaava projektipäällikkö Miia Kari Väylävirastosta.

Rakentamisen ajoittaminen pääasiassa päiväsaikaan rauhoittaa illat ja yöt rakentamisen aiheuttamalta melulta koko hankealueella Kouvolasta Kotkaan ja Haminaan.

Inkeroisten uusi alikulkusilta rakennetaan kahtena erillisenä lohkona nykyisen sillan molemmin puolin sillan sivuilla. Valmiit siltalohkot siirretään paikoilleen siirtokatkoissa. Länsipuolen siltalohko on tarkoitus siirtää kesäkuun puoleenväliin mennessä ja itäpuoli heinäkuun loppuun mennessä. Rakentamisen jaksottaminen pitää liikennekatkot lyhempinä, jolloin vaikutus rataliikenteeseen on pienempi.

Sillan rakentamisen lisäksi sillan alla kulkevaa tietä muokataan:

– Jotta alikulkusillalle saadaan riittävä alikulkukorkeus, joudumme siirtämään tien tasausta alemmas. Sillan alle on tulossa täysin uusi tierakenne 200 metrin matkalta. Tiedossa on siis louhintatöitä ja sen myötä melua lähiympäristöön, kertoo Kari.

Hankkeessa uusitaan myös ratapihan turvalaitteet ja uusitaan sähköratarakenteita.

Uudet matkustajalaiturit otetaan käyttöön ensi vuoden loppuun mennessä. Uusien laitureiden rakennustöiden aikana Inkeroisissa on käytössä lyhennetyt henkilöliikenteen laiturit nykyisellä paikalla.

Uusi, esteetön reitti tulee kulkemaan uusittavan alikulkusillan kautta. Esteetön reitti on myös pyörätuolilla liikkuville esteetön muun muassa luiskakaltevuuksien osalta. Valaistus rakennetaan koko esteettömälle reitille laituri- ja pysäköintialueen lisäksi. Esteettömässä reitissä huomioidaan näkövammaisten liikkumisen edellytykset laiturilta toiselle esimerkiksi pistekirjoitusopasteiden ja ohjaavien uralaatoitusten avulla. Matkustajalaiturit rakennetaan korkeina, junaan nousemisen helpottamiseksi. Urakkaan kuuluu myös odotuskatosten rakentaminen ja kuulutusjärjestelmien uusiminen. Saattopysäköinti tulee sijoittumaan nykyisen pysäköintialueen kohdalle.

Inkeroisten asema-alueen ja Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen muiden kohteiden rakentaminen ensi vuonna vaikuttaa matkustajaliikenteeseen huhtikuusta marraskuuhun. Tällä ajanjaksolla päivisin kulkevia junavuoroja perutaan töiden mahdollistamiseksi.

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Vaalimainoksesi mukana bussimatkoilla ja aamupalapöydissä

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka