Uuden uimahallin sijaintipaikaksi esitetään urheilupuistoa Kouvolan ydinkeskustassa – Kolmen uimahallin mallissa mukana Inkeroisten uimahalli

Kouvolaan kaavaillun uuden uimahallin rakentamista ja sijaintia käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa marraskuussa. Kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää, että uusi uimahalli sijoitetaan nykyistä uimahallia vastapäätä keskustan urheilupuistoon.

– Valmistelussa on vaikuttanut myös kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös keskustan koulun sijoittumispäätöksestä Marjoniemeen. Tämän pohjalta esitän kaupunginhallitukselle, että uusi uimahalli sijoitetaan Keskustan urheilupuistoon, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Toikan mukaan on tärkeää, että uusi uimahalli sijaitsee paikassa, joka on helposti saavutettavissa niin etelästä kuin pohjoisestakin.

– Hallin sijoittaminen Urheilupuistoon tekisikin uimahallista aidosti kaikkien kaupunkilaisten yhteisen. Hallin saavutettavuutta tuetaan myös kehittämällä kaupunkistrategiamme mukaisesti maksutonta joukkoliikennettä.

Urheilupuistoa tukevat myös vaihtoehdon toiminnalliset synergiahyödyt.

– On tärkeää, että uusi uimahalli tukee Kouvolan kaupungin lakisääteisiä lasten ja nuorten palveluita, siis perusopetusta ja varhaiskasvatusta. Matkakeskus ja Keskustan urheilupuisto ovat molemmat tästä näkökulmasta käyttökelpoisia vaihtoehtoja.

Alle kolmen kilometrin säteellä Matkakeskuksesta ja Keskustan urheilupuistosta on perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa lapsia ja nuoria yhteensä 5820, joista ydinkeskustan peruskoulujen oppilaita 2400, Yhteislyseon opiskelijoita 850, iltalukion opiskelijoita 170 ja KSAOn opiskelijoita 2400. Varhaiskasvatuksessa on alueella noin 1000 lasta. Myös XAMK:n ja Aikuiskoulutus Taitajan opiskelijat ovat potentiaalisia uimahallin käyttäjiä.

Tervaskankaan sijaintivaihtoehdossa vastaava lasten ja nuorten yhteisluku on perusasteen ja toisen asteen opetuksen osalta 1395. Varhaiskasvatuksessa on alueella noin 275 lasta.

– Urheilupuiston etuna on, että uusi halli vahvistaisi entisestään alueelle sijoittuvaa liikunnan ja urheilun palveluiden keskittymää. Maantieteellisesti rajatulla alueella voitaisiin harrastaa pienin siirtymin monia lajeja. Henkilöstön siirtyminen kiinteistöstä toiseen olisi helppoa, mikä toisi pitkässä juoksussa käyttötaloussäästöjä. Lisäksi on alustavasti keskusteltu esimerkiksi jäähallin hukkalämmön hyödyntämisestä.

– Urheilupuistoon sijoittuva halli tukisi myös optimaalisesti Kouvolan urheilukaupunkistatusta ja tapahtumajärjestämistä ja tätä kautta myös kaupungin markkinointia eri sidosryhmille, Toikka tiivistää.

Kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas toteaa, että uuden uimahallin rakentaminen on perusteltua myös talouden näkökulmasta.

– Kouvolassa on kaupungin kokoon nähden paljon uimahalleja, jotka ovat teknisesti pääosin tyydyttävässä kunnossa. Nykyisten hallien peruskorjaaminen tulee kalliiksi, eikä käytetyillä euroilla taata muuta kuin nykyisen palvelutason säilyminen, Kunnas sanoo.

Uuden uimahallin investointikustannuksiksi on arvioitu 23 miljoonaa euroa, kun nykyisen uimahalliverkon – eli Kuusankosken, Inkeroisten, Valkealan ja Urheilupuiston hallien – investointitarpeet ovat 23,6 miljoonaa euroa.

– Käyttötalouskustannuksissa uusi uimahalli toisi säästöjä, mikäli uimahalliverkkoa samalla tarkasteltaisiin viime vuosina tehtyjen selvitysten mukaisesti niin sanotus 2+1-mallin mukaan, johon siis sisältyisivät Inkeroisten ja Valkealan nykyiset uimahallit sekä uusi uimahalli, olisi vuotuisilta nettokustannuksiltaan 2,1 miljoonaa euroa, kun nykyisen uimahalliverkon vastaava kustannus on 2,8 miljoonaa euroa.

Kouvolassa tehtiin vuonna 2018 liikunta- ja kulttuurilautakunnassa käsitelty uimahallien tarveselvitys, jossa esitettiin Kouvolan tulevien uimahallien määräksi kolmea: uutta hallia ja Inkeroisten sekä Valkealan hallien säilyttämistä peruskorjausvaiheeseen asti, jolloin hallien tulevaisuus tarkasteltaisiin uudelleen.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka