Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kymijoen rantojen käyttöä Korialta Anjalaan ohjaava kaavaehdotus nähtäville – Kaavaehdotuksessa on osoitettu ranta-alueelle 374 rakennuspaikkaa, jotka kaikki ovat yksityisessä omistuksessa

Kymijoen rantoja yleiskaavoitetaan rakentamisen ohjaamiseksi Korian ja Anjalan välisillä alueilla, joilla ei ole asemakaavaa. Alakylän alueelle laaditaan kyläyleiskaava. Kaavaehdotus on valmistunut ja se pidetään nähtävänä 30.11.2021 saakka.

Yleiskaavaa laaditaan ohjaamaan rakentamista ja muuta maankäyttöä Kymijoen varrella Korian ja Anjalan välillä sekä Alakylän kyläalueella. Kaavakartalla on osoitettu maanomistajakohtaisesti rakennusoikeus. Lisäksi kaavaan on merkitty vapaaksi jätettävät ranta-alueet maa- ja metsätalousalueina tai virkistysalueina. Hyväksytyn kaavan perusteella voidaan myöntää suoria rakennuslupia rakennuspaikoille, jolloin poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen tarve alueella poistuu.

Kaavassa vahvistetaan olemassa olevat rakennuspaikat ja sijoitetaan uusia rakennuspaikkoja niiden maanomistajien maa-alueille, jotka eivät ole kaikkea rakennusoikeutta aikaisemmin käyttäneet. Alueen rannat ovat vanhastaan melko tiheästi rakennettuja ja varsinkin Kymijoen itärannalla rakennuspaikoista valtaosa on ympärivuotisessa käytössä. Kaavaehdotuksessa on osoitettu ranta-alueelle 374 rakennuspaikkaa, joista uusia on vajaa viidesosa. Uusista rakennuspaikoista kaksi kolmasosaa on osoitettu ympärivuotiseen asumiseen ja loput loma-asumiseen. Osa loma-asumiseen osoitetuista rakennuspaikoista on lisäksi mahdollista muuttaa vakituiseen asumiseen. Kaikki rakennuspaikat ovat yksityisessä omistuksessa.

Suunnittelualueen erityispiirteenä Kymijoella ovat sen tulvavaara-alueet, minkä takia kaikkein alavimmille alueille ei ole ollut mahdollista osoittaa uusia rakennuspaikkoja. Lisäksi olemassa olevia alavilla alueilla sijaitsevia rakennuspaikkoja varten kaavamääräyksissä on erityiset tulva-aluemääräykset.

Toinen uusien rakennuspaikkojen kaavoittamista rajaava tekijä on ollut maatalous, jonka harjoittamisen turvaamiseksi ei maanomistajien toivomusten mukaisesti ole osalle rantapeltoalueista osoitettu uusia rantarakennuspaikkoja. Kaavaluonnokseen verrattuna kaavaehdotuksessa on 23 rakennuspaikkaa vähemmän.

Ranta-alueille on osoitettu myös muun muassa virkistys- ja rantautumispaikkoja. Yleiseen käyttöön varattuja ranta-alueita on saatu merkittyä Kymijoen itärannalle melko tasaisesti pitkin rantajaksoa. Länsirannalle rantautumispaikkoja on tavoitteena saada tulevaisuudessa muutamia lisää muun muassa yleiseen käyttöön ja erityisesti pelastusviranomaisten tarpeita varten.

Yleiseen käyttöön varattuja ranta-alueita on saatu merkittyä Kymijoen itärannalle melko tasaisesti pitkin rantajaksoa.