Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Leca Finland Oy:n maa-aineslupa Teuroisissa lupajaoston käsittelyyn – Jaostolle esitetään luvan myöntämistä

Teknisen lautakunnan lupajaosto saa 22.9. käsiteltäväkseen Leca Finland Oy:n maa-aineslupahakemuksen Teuroisten kylässä. Leca Finland Oy hakee maa-aineslupaa saven ottoon Teuroisten kylässä Toivolantien varrella. Lupaa haetaan 660 000 k-m3 ottoon 10 vuoden aikana. Koko ottamisalueen pinta-ala on 13,5 ha, josta varsinaista kaivualuetta on 11,7 ha. Kaivu ulottuu alimmillaan noin 9–10 metrin syvyyteen nykyisestä maanpinnasta. Savenoton jälkeen kaivannosta muodostuu noin 10 ha pysyvä vesiallas.

Kaivutoimintaa ja kuljetuksia on arkisin klo 6–22 välisenä aikana. Satunnaisesti kuljetuksia voi olla myös lauantaisin ja poikkeustapauksissa yöaikaan. Aktiivista toimintaa on arviolta 11 kuukautta vuodessa, mutta vuorokausikohtaiset kuljetusmäärät vaihtelevat. Savikuljetukset ajetaan Toivolantieltä Saarakalliontien kautta Teuroistentielle ja edelleen valtatietä 6 Kelttiin, jossa savi käytetään raaka-aineena Leca Finland Oy:n kevytsoratehtaalla. Toiminnanharjoittajan on torjuttava riittävästi sekä savenoton että liikenteen aiheuttamaa pölyämistä.

Paikalla ei ole aiemmin ollut ottotoimintaa ja se on nykytilassaan kaavoittamatonta peltoaluetta. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Ottamisalueen pohjoispuolella virtaa Taasianjoki, johon alueen pintavedet ohjautuvat. Kiintoainekuormituksen ja samentumisen estämiseksi ottamisalueelta poistuvat vedet on johdettava suodatuskentän kautta ennen niiden johtamista Taasianjokeen. Lupamääräysten mukaan alueelta poistuvan pintaveden laatua sekä pohjavettä on tarkkailtava.

Savenoton jälkeen kaivannon reunat muotoillaan kalteviksi ja alue maisemoidaan. Suunnittelualueella tehdyn luontoselvityksen mukaan hankkeella ei oikein toteutettuna ole haitallista vaikutusta Taasianjokeen ja sen rantavyöhykkeen luontoarvoihin. Savenottoaltaan perustamisella voidaan jopa lisätä luonnon monimuotoisuutta vähintään paikallisesti, sillä vesiallas tarjoaa esim. kahlaajalinnuille soveltuvan elinympäristön.

Teknisen lautakunnan lupajaostolle esitetään, että maa-ainesluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät ja lupa myönnetään. Lupaa on haettu myös toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lupajaostolle esitetään, että toiminta voidaan aloittaa päätöstä noudattaen riittävää vakuutta vastaan, sillä peltoalue voidaan tarvittaessa myös ennallistaa.