Kymijoen varteen Korian ja Anjalan välille uusia omakotitalon rakennuspaikkoja 31 kappaletta – Rakennuspaikat ovat yksityisessä omistuksessa

Kymijoen rantojen käyttöä ohjaava kaavaehdotus on valmistunut Korian ja Anjalan välille. Kaavassa on osoitettu uusia omakotitalon rakennuspaikkoja Kymijoen varteen 31 kappaletta ja Alakylän kyläalueelle 14 kappaletta. Rakennuspaikat ovat yksityisessä omistuksessa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 15.6.

Kaava on laadittu ohjaamaan lomarakentamista Kymijoen varteen Korian ja Anjalan välille. Koska alueen erityispiirteenä on varsin mittava ympärivuotinen asutus, on loma-asumisen ohella kaavassa tutkittu mahdollisuuksia sijoittaa suunnittelualueelle myös ympärivuotista asutusta.

Kymijoen varsi on jo varsin rakennettua ja kaavassa vahvistetaan olemassa olevat 307 rakennuspaikkaa ja niiden rakennusoikeudet. Teknisen lautakunnan käsittelyyn menevässä kaavaehdotuksessa on osoitettu omakotitalorakentamiseen yhteensä 45 uutta rakennuspaikkaa ja lomarakentamiseen 22 uutta rakennuspaikkaa. Lisäksi 10 rakennuspaikan osalta on mahdollista muuttaa lomarakennuspaikka vakituiseen asuinkäyttöön.

Rakennuspaikat ovat yksityisessä omistuksessa. Kouvolan kaupunki ei omista Kymijoen varresta rakennuspaikkoja, joten kaupungille ei tule kaavan perusteella myyntiin ns. rantatontteja. Yksityiset maanomistajat päättävät rantatonttiensa osalta niiden myymisestä.

Kaavakartalla on osoitettu maanomistajakohtaisesti rakennusoikeus Kymijoen varrella ja Alakylän kyläalueella. Kaavaluonnoksesta saatujen maanomistajien mielipiteiden mukaisesti on kaavakartalta poistettu uusia rantarakennuspaikkoja yhteensä 23 kappaletta. Erityisesti Sorsajoen ympäristössä rakennuspaikkoja on haluttu poistaa, jotta maatalouden harjoittaminen ei vaarantuisi.

Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä 2021, jolloin siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen. Kaava-aineisto tulee olemaan nähtävillä tutustumista varten kaavan verkkosivuilla. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Kaavaehdotuksessa on osoitettu omakotitalorakentamiseen 45 uutta rakennuspaikkaa ja lomarakentamiseen 22 uutta rakennuspaikkaa.

Kaavan on tarkoitus mennä hyväksymiskäsittelyyn talvella 2021/2022. Hyväksytyn kaavan perusteella voidaan myöntää suoria rakennuslupia rakennuspaikoille, jolloin poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen tarve poistuu.

Kaavan verkkosivu: www.kouvola.fi/kymijokiroyk

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka