Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kuntavaalit 2021: Ehdokkaat listasivat tärkeiksi lähipalveluiksi koulut, terveyspalvelut ja harrastamismahdollisuudet

Eteläisessä Kouvolassa Keskilaakson ilmestymisalueella on ollut päättyvällä valtuustokaudella 19 kaupunginvaltuutettua, jotka joko asuvat alueella tai on laitettu ehdolle alueelta.

Kun Harri Helminen, sd., Marja-Leena Vainio, sd., Verna Sydänmaanlakka, sd, Antti Koivisto sd., Jari Käki, ps. ja Matti Lindholm, kok. eivät lähtenee ehdolle, on paljon ääniä uusjaossa.

Paikallislehti kysyi eteläisen Kouvolan ehdokkailta lähipalvelujen merkityksestä.

Keskusta

Markku Pakkasen mukaan tärkeitä lähipalveluja eteläisessä Kouvolassa ovat päätettyjen kouluverkkoratkaisujen toteuttaminen. Uimahallin ja jäähallin säilyttäminen Inkeroisissa tukee tehtyä kouluverkkopäätöstä. Hän listaa kaupungin tärkeinä palveluina myös terveyspalvelujen säilyttämisen Keltakankaalla ja Elimäellä yhdessä Kymsoten kanssa.

– Aluetoimikuntien työtä pitää kehittää eteläisessä Kouvolassa. Toisen asteen tieverkkojen kunnostamista ja suunnittelua tulee tehdä Ely-keskuksen kanssa ja huolehtia yksityisteistä. Liikunta- ja harrastustoiminnan nykyiset resurssit alueella pitää varmistaa sekä aktiiviharrastajille että kuntoilijoille.

Rauno Tenhamo pitää tärkeänä ikäihmisten terveydenhoitoon pääsemistä ja kotihoidon turvaamista, kylien ja yhdistysten toiminnan tukemista, yksityisteiden avustusten lisäämistä, vesihuolto-osuuskuntien tukkuvesialennusta ja eläkeläisyhdistyksille edullisia kokoontumistiloja.

Lasse Siukkolan mukaan eteläisen Kouvolan palvelut on jo karsittu niin vähiin, ettei ole mistä karsia. Keltakankaan terveysasemaa tarvitaan Ratamon valmistumisen jälkeenkin. Yläkoulut säilytettävä Inkeroisten lisäksi myös Myllykoskella ja Elimäellä.

Kimmo Jokiranta sanoo, että jäljellä olevista koulupuolen palveluista on pidettävä kynsin hampain kiinni, siis varhaiskasvatus – päiväkodit ja koulut.

Mirja Lonka näkee, että pienten lasten koulut tulee sijaita lähellä perheitä. Hän haluaa turvata Sippolan alakoulun. Myös yläasteiden tulee olla Myllykoskella, Inkeroisissa ja Elimäellä. Terveyspalvelut (labra, lääkärien vastaanotot ja hammaslääkäripalvelut) tulee sijaita Keltakankaalla.

– Lähiliikuntapaikat eri taajamissa ja kylillä tulee pitää kunnossa ja uimarannat. Inkeroisten uimahalli pitää säilyä myös jatkossa. Kirjastojen ja kirjastoauton palvelut säilytetään nykylaajuudessaan. Yksityistieavustuksia ei saa leikata, koska eteläisessä Kouvolassa on paljon yksityisteitä, joita käytetään yleisen tien tapaan.

Juha Tompuri pitää kaikkia palveluja tärkeinä. Tärkeimpinä edes nykyisten neuvola-, hoito/kotihoito- ja hoivapalveluiden säilyttäminen. Tärkeää on myös turvata perusopetuksen, lähiliikuntapaikkojen, lähikirjastojen ja vaatimattomaksi kutistuneen joukkoliikenteentoiminnot.

Pentti Halsola puhuu vesihuollon ja etenkin hinnoittelun puolesta. Hinnoittelun tulisi perustua aiheuttamis-/kustannusvastaavuus perusteiseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen. Kun on kaksi osapuolta, kummallakaan ei ole saneluoikeutta.

Erja Ojalan mukaan eteläisen Kouvolan palvelut on jo ajettu niin alas, että kaikkia pitää puolustaa. Eli terveysasema, päiväkodit, esiopetus, koulut, kirjastot, uimahalli, nykyiset lähiliikuntapaikat ja vanhusten asumis- ja laitospalvelut tulee säilyttää.

Petri Himanen pitää erityisen tärkeinä peruspalveluiden säilymistä lähellä kuntalaista ja tämä oikeus on turvattava entisen Anjalankosken ja Elimäen alueilla. Kymsoten osalta terveyskeskuspalvelut Keltakankaalla ja neuvolapalvelut nykyisissä toimipisteissään. Vanhusväestö on haavoittuvassa asemassa, koska liikkuminen tulee hankalaksi pidemmälle palveluiden ääreen.

– Toisaalta lasten ja koulunuorison käyttämien palveluiden tulee olla heidän kehitystään ajatellen hyvin saatavilla. Tässä puhun koulujen ohella, myös kouluja tukevien liikunta ja kulttuuripalveluiden pysymistä alueella. Näitä ovat esimerkiksi kirjastot ja liikuntapaikat sekä nuorisotilat. Meillekin täällä eteläisessä Kouvolassa kuuluu oma osamme yhteisestä kakusta.

Maija Lehtomäen mielestä toimivat peruspalvelut kuuluvat kaikille kuntalaisille vauvasta vaariin. Terveys ja sosiaalipalvelut pitää saada riittävän läheltä. Samoin koulut pitää olla kohtuullisen matkan päässä, ettei koulupäivät muodostu liian pitkiksi. Etenkin pienten koululaisten osalta on puhuttu jo pitkään koulumatkojen sujumisesta ja kohtuullisuudesta. Terveysasemapalvelut pitää olla saatavilla myös Elimäen kirkonkylällä. Mikäli niitä ei ole saatavilla kiinteällä terveysasemalla, niin sitten jonkinlaisesta liikkuvasta yksiköstä. Yhtenäiskoululla Elimäellä on paikkansa.

– Kun jatkossa myös toisen asteen opiskelijat saavat koulukyydityksen, niin on huolehdittava siitä, että reuna-alueilta kuljetukset toimivat kohtuullisesti ja joutuisasti.

– Kirjastot toimivat hyvin ja niitä on sopivasti. Palvelua täydentää kirjastoauto. Inkeroisten uimahalli tulee pitää toiminnassa, ainakin niin kauan kun se pysyy kunnossa, jotta uimaan pääsee edes kohtuullisen matkan päähän täältä ihan etelästä. Liikuntapaikkojen ylläpito täytyy saada tehtyä urheiluseurojen kanssa tehtävillä sopimuksilla ellei se muuten onnistu.

Sami Porkka toivoo, että tärkein lähipalvelu alakoulu sijaitsee kohtuullisen matkan päässä. Toinen tärkeä palvelu on kuntoliikuntamahdollisuudet ja -paikat, joita voitaisiin tuottaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Liisa Varjola pitää tärkeinä lähipalveluina pidän turvallisia ja helposti saavutettavia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköitä eli päiväkoteja ja kouluja, jotka ovat monipuolisia ja riittävän isoja, jolloin myös henkilöstö pystyy työskentelemään tiimeissä ja henkilöstön johtaminen on läsnä. Tuentarpeisten lasten on saatava riittävä tuki lähellä ja ammattitaitoisesti.

– Pidän myös tärkeänä sitä, että kuntalainen voi itse valita asuinpaikkansa ja voi luottaa siihen, että välttämättömimmät ja päivittäin tarvittavat palvelut löytyvät tarpeeksi läheltä.

– Puolustan pienempien taajamien ja kylien asukkaiden valintaa asua siellä missä asuvat, pitämällä huolta yksityistieavustusten olemassaolosta ja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämisestä joko sopimuskumppanuuksien tai avustusten kautta.

Mia Ylä-Outinen pitää tärkeinä kouluja. Hänen mukaansa koululaisen päivää ei pidä venyttää aikuisten työpäivän mittaiseksi.

– Kyläkoulun käyneenä pienen koulun merkitystä en voi liikaa korostaa. Lisäksi terveyskeskus olisi syytä löytyä.

Jaana Keskitalon mielestä asukkaille tärkeitä lähipalveluita ovat koulut ja päiväkodit.

– On tärkeää että yläasteeseen asti koulu on kohtuullisen matkan päässä.

Korona-aikana ovat korostuneet erilaiset ulkoliikuntapaikat, joita kaupunki ylläpitää. Luontopolut, uimapaikat, ja vaikkapa frisbeegolf tai koirapuistot toimivat ehdottomasti hyvänmielen paikkoina, jotka kohtuullisilla kustannuksilla lisäävät kaupungin vetovoimaa.

– Tiet, tietoliikenneyhteydet ja joukkoliikenteen puuttuessa myös asiointitaksit ovat tärkeitä, ja niistä kaupungin on pidettävä huolta.

Vihreät

Iida Pilli-Sihvolan mielestä on aika kehittää Kouvolaa yhtenäisenä ja vihdoin unohtaa vanhat kuntarajat. Jokaisella alueella tulisi olla kuitnekin yhteisöllisiä tiloja, jota alueen asukkaat voivat hyödyntää monipuolisesti erilaiseen toimintaan.

– Esimerkiksi Koria on viihtyisä ja rauhallinen alue, jossa olisi paljon mahdollisuuksia kehittyä! Kunnan palveluiden tulee olla laadukkaita ja alueella tulee säilyttää ne palvelut, joita alueen asukkaat aidosti myös hyödyntävät. Kaikkia kunnan palveluita ei voida tarjota kaikille lähipalveluina, mutta mielestäni pitäisi miettiä ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja viedä palvelut lähelle ihmisiä. Kirjastoautot toimii jo hyvin, voisiko samaa ajatusta hyödyntää esimerkiksi terveyspalveluiden rekkana?

Arto Käki (sit.) korostaa peruspalvelujen kuten peruskoulun, kirjaston, terveysaseman ja liikuntapaikkojen kuuluvan peruspalveluihin, jotka tulee järjestää lähipalveluina.

– Meitä on paljon ihmisiä, jotka haluavat asua haja-asutusalueella ja pienissä taajamissa. Myös he tarvitsevat ja ansaitsevat lähipalveluita.

Erja Vanhala sanoo, että lähipalvelut jokainen määrittelee omassa arjessa.

– Esimerkiksi päivittäin tarvittavia lapsiperheille tärkeitä palveluja ovat päivähoitomahdollisuudet, koulut ja oppilaitokset ja vaikkapa lähikauppa. Toisaalta taas sujuvat koulukyytijärjestelyt, perhepuistot, lasten ja nuorten lähellä olevat harrastusmahdollisuudet tai kirjastoauton säännöllinen kylälle tuleminen ovat kaikki toimivia palveluja riippuen asuinpaikasta. Palveluiden lähellä oleminen tai lähelle tuleminen määrittelee myös toimivuutta. Yhteisöllisyys, jossa järjestöjen tai vaikkapa seurakunnan tarjoamat tilaisuudet ja mahdollisuudet ihmisten toistensa tapaamiseen, ovat myös osa palvelurakennetta.

Vanhalan mukaan eteläisessä Kouvolassa liikkuminen paikasta toiseen alkaa olla prioriteeteissä ensisijaista. Julkisella liikenteellä tulisi saavuttaa palveluja muualta silloin kun ne eivät ole lähellä.

– Vaikka haja-asutusalueilla ja maaseudulla itse hoidetaankin vesihuolto-, yksityistie- ja valokuituasioita, on kirkonkylillä ja taajamakeskuksilla todella merkitystä palvelurakennetta ylläpidettäessä. Kouvolan keskustaa voidaan kehittää, mutta se ei saa olla pois koko muun Kouvolan palveluiden ylläpidosta.

Sanni Partion mielestä maaseutualueella tulee olla tarvittavat kunnalliset palvelut saatavilla mahdollisimman lähellä. Hän pitää tärkeänä hyviä lähiliikunta-alueita sekä toimivia kirjastopalveluja, unohtamatta kouluja ja päiväkoteja.

Kristillisdemokraatit

Tero Suutari nostaa ensimmäisenä esiin Kymsoten terveydenhoidon, jonka järjestelyihin osa kuntapäättäjistä pääsee vaikuttamaan yhdessä muiden osakaskuntien kanssa.

– Nykyisen palveluverkoston laajuus tulee säilyttää ja kehittää kotisairaanhoidon palveluja alueellamme. Omaishoidon arvokasta työtä tulee tukea huomattavasti nykyistä enemmän niin ettei omaishoitajien taakka käy ylivoimaiseksi.

Koulutus on hyvin tärkeä osa kunnan palvelua. Kaupunki on jo päättänyt koulu- ja varhaiskasvatusverkon sekä päivähoitoverkoston keskittämisistä.

– Kaupungin panostus Inkeroisten uuteen yhtenäiskouluun on positiivista. Nyt tarvitaan järkeviä väistötilaratkaisuja ja kärsivällisyyttä rakennustöiden ajaksi. Myllykosken osalta on kouluverkon päätöksenteossa vaikuttamisen paikka, sillä siellä ratkaisut ovat vielä epäselviä. Näen paljon etuja myös mallissa, jossa ylä- ja alakoulut sijoitettaisiin eri katon alle. Sippolan tilanne on entisen Anjalankosken vakain, ja lasten syntyvyys hyvällä tasolla.

– Elimäen alueella on tärkeää puolustaa yläkoulun säilymistä kouluverkkoratkaisun mukaisesti Elimäellä. Ilta- ja aamupäivätoiminnan järjestämisessä tulisi hakea entistä enemmän yhteistyötä eri seurojen ja seurakuntien kanssa. Lasten vuorohoidon järjestäminen alueellamme tulisi turvata, jotta vuorotyöläisten ei tarvitse viedä lapsia hoitoon Kouvolan keskustaan.

Suutarin mukaan kaupunginhallitus teki erinomaisen päätöksen toisen asteen opiskelijoiden ilmaisesta joukkoliikenteestä.

– Nyt on erityisen tärkeää turvata niiden saavutettavuus ja aikataulutus, jotta myös haja-asutusalueiden opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää joukkoliikennettä.

– Lapsiperheisiin kannattaa satsata. Olisi huippujuttu, jos syntyvyys lähtisi Kouvolassa nousuun ja kaupungin tulee päätöksillään tukea tätä kehitystä. Monet lapset ja vanhemmat tarvitsevat yhteiskunnan tukea ja sitä on heille tarjottava varhaisessa vaiheessa.

Kaupungin tukemista harrastusmahdollisuuksista alueellamme ovat tärkeimpiä latu- kuntopolkuverkoston hoito, uimahalli, kirjastot, Kymenlaakson Opisto, nuorten toiminta, frisbeeradat ja jäähalli. Kouluratkaisuja tehtäessä on tärkeää riittävien liikuntasalien turvaaminen alueen runsasta harrastustoimintaa silmällä pitäen.

Kari Hänninen (sit.) luettelee, että uimahalli, jäähalli, opisto sekä kirjastot on ehdottomasti säilytettävä. Myös palvelutalot vanhuksille ja yksinäisille eläkeläisille ovat tärkeitä. Keltakankaan terveysaseman palvelut ovat välttämättömät eteläisen Kouvolan asukkaille.

Perussuomalaiset

Hannu-Matti Vertasen mielestä eteläisen Kouvolan elinvoiman kannalta on tärkeää huolehtia hyvästä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja liikuntapalveluista.

Koulujen määrää on vähennetty. Taustalla on talouden tasapainottaminen, mutta myös lasten vähenevä määrä. Vertasen mukaan kaupungin tulee tukea yrittäjyyttä ja työllistymistä.

– Kun Kouvolaan syntyy työpaikkoja ja alueelle muuttaa uusia asukkaita ja perheitä, aikanaan näihin uusiin perheisiin syntyy lapsia, joista kasvaa uusia koululaisia ja kouvolalaisia. Nämä uudet ja vanhat kouvolalaiset haluavat palveluja. Kouvola on urheilukaupunki, jos vain muistetaan huolehtia ruohonjuuritason seuroista ja yhdistyksistä, joista tulevaisuuden huippu-urheilijat aloittavat. Liikunnalla on tärkeä rooli myös kuntoliikkujalle, millä taas on vaikutusta sote-menoihin.

Teuroisissa toimivan urheiluseuran Teuroisten Tempon puheenjohtaja korostaa kaupungin avustusten merkitystä eikä niistä tulisi karsia.

– Vuosittaiset noin 500 euron avustukset ovat mahdollistaneet kylän uimapaikan, urheilukentän ja hiihtolatujen ylläpidon talkoovoimin.

Jero Fält pitää erityisen tärkeänä lasten ja nuorten vapaa-ajan palveluja. Esimerkiksi kerhotoimintaa ja nuorisotiloja. Lähiliikuntapaikat ovat tärkeitä. Koulumatkojen on myös pysyttävä inhimillisen pituisina.

Tatu Lääverin mukaan nykyistä palvelutasoa ei saa heikentää.

– Etäisyydet on pitkiä ja palvelut on oltava siellä missä ihmisetkin. Kuntalaisia täytyy kuunnella ja ajaa heidän etuja. Jos täytyy tehdä uudistuksia, nämä harkitaan tarkkaan ja selvitetään ensin vaikutukset ja tehdään vasta sen jälkeen ratkaisut.

Toni Lampiranta nostaa esille Keltakankaan terveyspalvelut, jotka pitää säilyttää vähintään nykyisellä tasolla.

– Kouluverkkoasiassa pidän tärkeänä että yläasteet säilyvät sekä Myllykoskella että Inkeroisissa. Liikuntapaikoissa jäähallia sekä uimahallia on väläytelty suljettavaksi, mutta nämä tulee säilyttää.

Juha Raippo pitää tärkeänä, että koulu ja kauppa asiamiespostilla ainakin säilyvät Kaipiaisissa.

– Ne on perustarpeet millä jo tullaan toimeen. Näiden lisäksi tulee säilyttää liikuntapaikat ja mahdollisesti uimaranta kaupungin toimesta.

– Jos paikkakunnalla on terveyspalveluja kuten neuvola ja terveysasemapiste, niiden lakkauttamista tulee harkita tarkkaan ja perustellusti.

Jaana Malinin mielestä kuntalaisten arjen täytyy olla sujuvaa kaikkialla Kouvolassa. Tämä koskee kokonaisuutta, siis muitakin kuin kaupungin hyvinvointipalveluja, esimerkiksi elintarvikkeiden ostamista, liikkumista ja turvallisuutta.

– Kylät ja maaseutu ovat Kouvolan käyttämätön voimavara, ja niiden elinvoimaa ei saa enää heikentää. Itselleni tärkeää on elinvoimainen Elimäki. Meilläkin kaikilla täytyy olla tarjolla toimiva varhaiskasvatus, samoin kuin vanhusten hoito/palvelut. Unohtamatta nuorisoa ja aikuisväestöä.

Vasemmistoliitto

Mika Bymanin mukaan kaikki kaupungin palvelut ovat tärkeitä ja tarpeellisia.

– Palvelujen sopeuttamista ja etenkin kouluverkkoa on veivattu tällä vaalikaudella. En ollut samaa mieltä siitä, että Anjalan koulu jätettiin rakentamatta ja että Ummeljoen koulu lakkautettiin. Asioita ei kovin nätisti hoidettu, mutta pulinat pois ja edetään päätösten mukaisesti niin, että rakennetaan yhtenäiskoulut Inkeroisiin ja Myllykoskelle. Elimäen ja Korian kouluratkaisut ovat tulevilla päättäjillä vielä edessä. Tällä kertaa toivon valmistelun sekä päätösten perustuvan faktoihin ja tarkkaan vaikutusten arviointiin.

– Kirjastot ovat hyvin tärkeitä ja niistä tulee kehittää enemmän yhteisöllisen tilan kaltaisiksi ja ne voisivat toimia hyvinä alustoina vapaaehtoistoiminnalle yms. Kirjastoista ei ole enää varaa säästöjä hakea. Terveysasemien kohtalo ei enää ole kaupungin käsissä, mutta ainakin Keltakankaan terveysasema näyttää turvatulta. Liikuntapaikkojen osalta kaupungissa tulee olla perustason liikuntapaikat siellä missä lapset ja koulutkin. Olen tyytyväinen, että Kouvolan jalkapallon ykköspaikaksi on valittu Myllykoski, siellä on lajikulttuurikin vahvin.

Tuula Rantamo haluaa, että uimahalli, koulut, jäähalli ja terveyskeskus säilyvät. Uusi hyvinvointiasema tarvitaan etelään, etteivät kaikki palvelut keskity Ratamoon.

– Yrittäjiä on tuettava esimerkiksi edullisilla vuokrilla, jotta saadaan tyhjät tilat käyttöön. Toivon että oman kylän asukkaat käyttävät myös tarjolla olevia palveluja, jotta ne saadaan pidettyä.

Jari Lakkinen nostaa esille Keltakankaan terveysaseman säilyttämisen.

Janne Hohti pitää myös terveyspalveluja tärkeinä. Hän toivoo myös pankkipalveluja.

– Kaikki pakolliset palvelut on saatava lähelle, ettei tarvitse matkustaa asioita hoitamaan kauas tai käyttää kalliita yksityisiä palveluja esimerkiksi terveydenhuollossa, kun kunnallisiin ei pääse tai ne eivät toimi.

Mikko Ijäs nostaa ykköskohteeksi toimivat sote-palvelut.

– Terveyspalvelut on hyvä olla lähellä ja kaikkea ei pidä keskittää. Omatyöntekijöiden pysyvyyttä pitää parantaa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut on oltava saavutettavissa kohtuuetäisyydellä. Sairaaloista terveyskeskuksiin saapuvat asiantuntijat, etäyhteydet ym. ovat mahdollisia ratkaisuja. Mielenterveys- ja päihdepalveluita tulisi kehittää. Kouvolasta puuttuu myös turvakoti sekä hätämajoitus asunnottomille. Miksei nämä voisi olla eteläisessä Kouvolassa?

– Uimahalliverkkoa tulee karsia niin, että Kouvolassa olisi max 3 hallia ja Inkeroisten uimahalli yksi niistä. Saviniemen urheilukeskusta tulee kunnostaa. Alle 18-vuotiaille mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen esimerkiksi koulupäivän yhteydessä. Yhteistyö seurojen ja alueen kulttuuritoimijoiden kanssa.

– Panostetaan omaan tehokkaaseen palvelutuotantoon yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehityksen sijaan. Bio- ja kiertotalous on sekä ilmastoteko että elinvoiman lisääjä. Myllykosken tehtaan tyhjät kiinteistöt tarjoaisivat oivallisen miljöön monenlaiselle yrittämiselle. Koivusaaren aluetta tulee kehittää. Tuetaan kyläyhteisöjä.

– Päiväkoti- ja kouluverkot tulee säilyttää kattavana, jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus käydä lähikoulua. Lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatetta pitää vahvistaa. Ruokapalveluiden hankinnoissa tulee painottaa lähituotteita.

– Kuntien kulttuuritoimintalaki velvoittaa luomaan edellytyksiä ammattitaiteilijoiden toiminnalle. On myös huolehdittava, että vapaan kentän toimijoille on tarkoituksenmukaisia työskentely- ja toimitiloja.

Jorma Liukkonen sanoo, että asuu Kouvolassa, mutta koti on Myllykoskella.

– Olen valtuutettuna taistellut vuosia neuvoloiden ja pienten koulujen puolesta, mutta valitettavasti jäänyt vähemmistöön.

Nykyistä kouluverkkoa ei saa enää supistaa ja yläasteen on säilyttävä Myllykoskella, terveysaseman Keltakankaalla, uimahallin Inkeroisissa, kirjastojen Myllykoskella ja Inkeroisissa. Matkustajajunien on kuljettava Kotkaan ja Kouvolaan. Haluan myös, että entisen Anjalankosken alueelta on valtuutettuja, jotka puolustavat pienten kylien asemaa suuressa Kouvolassa.

SDP

Sanna Tähtinen korostaa Keltakankaan terveysaseman toiminnan turvaamista.

– Kouvola on Kymsoten suurin jäsenkunta, joten kouvolalaisten päättäjien ääni on saatava kunnolla kuuluviin. On huolehdittava siitä, että Kouvolan puolella kaikkia toimintoja ei tulla keskittämään Ratamoon.

Inkeroisten uimahalli ja jäähalli tulee säilyttää. Inkeroisiin rakennettava yhtenäiskoulu on turvaamassa näiden tärkeiden palvelujen säilymistä. Kirjastot ovat miltei ainoita palveluja, jotka ovat avoimia kaikille.

Ari Puhakka painottaa nykyisen palvelutason säilyttämistä.

– Tärkeimmät joihin voidaan vaikuttaa ovat koulu, kirjasto, päivähoito ja terveyspalvelut. Pankki, vakuutusyhtiö ja Kela on jo siirtyneet. Kaupat saadaan pidettyä, jos käytetään lähikauppoja.

Jani Hellbergin mukaan alueen palveluja ei tulisi enää heikentää.

– Uimahalli ja jäähalli ovat tärkeitä palveluita niin harrastaville nuorille, ikäihmisille kuin muillekin alueen asukkaille. Harrastusmahdollisuuksien poistuminen olisi tuhoisaa alueen elinvoimaisuudelle.

– Alueen yksi tärkeimmistä palveluista on Keltakankaan terveysasema. Koronan jälkeisen hoitovelka suman purkaminen vaatii resursseja. Etenkin alueen vanhempia asukkaita on kohtuutonta juoksuttaa esimerkiksi verikokeissa Kouvolassa asti.

Kimmo Mäkelä haluaa tasapuolisia palveluja.

– On ilmiselvää, että Inkeroisten uimahalli tulee säilyttää. Antaa mahdollisuudet ikä-ihmisten sekä nuorten ja erityisryhmien päästä harrastamaan. Jäähalli on vuodesta toiseen varattu. Käyttäjinä jääkiekkoilijat, taitoluistelijat ja harrastusporukat. Kymenlaakson Opisto yhdessä jää- ja uimahalli/kuntosalin kanssa mahdollistavat kiekkoleirien järjestämisen.

– Inkeroisten pururata on myös surkeassa kunnossa. Raivausporukka liikkeelle ja uudet purut polulle.

Henna Hovin mukaan on tärkeää säilyttää Kouvolan kaupunki monimuotoisena ja kaupunginosat asukkaidensa näköisenä.

– Eteläisen Kouvolan lähipalveluista löytyy koulu, kulttuuria ja liikuntaa, eli luovuutta ja liikettä. Liikuntapaikkoja, erityisesti uimahallia ja jäähallia tarvitsevat niin seurat kuin aktiiviset asukkaat vauvasta vaariin. Uimahalli ja kuntosali ovat erityisesti ikäihmisille tärkeitä.

Inkeroisiin tuleva uusi monitoimitalo palvelee koululaisten ja päiväkotilasten lisäksi asukkaita hyvin laajasti: monitoimitaloon sijoittuvat kirjasto, nuorisotilat, yhteisölliset tilat ja koulun liikuntasali on käytettävissä esimerkiksi yhteisliikuntaan.

– On tärkeää, että järjestöjen ja seurojen toimintaedellytyksiä tuetaan ja vahvistetaan.

Tulevaisuudessa pitäisi saada lisää lähijunavuoroja Kotkan ja Kouvolan välille. Tällä vahvistettaisiin eteläisen Kouvolan asemaa kilpailukykyisenä kaupunginosana keskellä Kymenlaaksoa.

Eteläisen Kouvolan kulttuuriympäristö on vailla vertaa: Anjalan kartano, Inkeroisten Alvar Aalto -kokonaisuus, Kaipiaisten asemanseutu, Mustilan kartanoympäristö, Korian kasarmialue… Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää hyvinvointia sekä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Manu Huuhilo perittäin tärkeinä palveluina eteläisessä Kouvolassa Inkeroisten uimahallia ja jäähallia sekä muita harrastamiseen liittyviä toimipaikkoja/tiloja.

Tommi Helkala nostaa esillä koulu-, päiväkoti-, liikunta-, kirjasto- ja nuoriso- sekä ikäihmisten palvelut

– Suunnitelmien mukaan Inkeroisten Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulu valmistuisi 2025 ja Myllykosken yhtenäiskoulun rakentaminen alkaisi 2027. Myllykosken yhtenäiskoulun yhteyteen kirjastolla olisi tarvetta. Päiväkoti olisi tultava koulujen yhteyteen. Liikuntapalvelut tuotava koulujen yhteyteen etenkin lähiliikuntapaikat. Urheilukenttien käyttöastetta lisättävä, että saadaan pidettyä kentät kunnossa. Inkeroisten uimahalli säilytettävä. Ikäihmisillä säilytettävä nykyiset palvelut.

Kaarlo Heinon mukaan helposti saavutettavia lähipalveluita tarvitaan lapsille, nuorille, vammaisille, vanhuksille ja niille, joilla ei ole mahdollista oman auton käyttöön. Näitä ovat muun muassa koulut, uimahalli, liikuntamahdollisuudet, jäähalli, kirjasto, päivähoito sekä liikennepalvelut ja kaupat. Tärkeitä ovat myös sote-palvelut kuten vanhustenhoito, kotisairaanhoito, terveysasema ja sairaala.

– Lähipalvelut merkitsevät eri asioita eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteessa eläville kaupunkilaisille. Palvelukokonaisuuksia tulisi arvioida tulevaisuudessa säännöllisesti, että lähipalvelut tulisi kattamaan tasa-arvoisesti väestöä, joka asuu erilaisissa taajamissa eteläisessä Kouvolassa. Rakennemuutokset eivät saa vaikuttaa lähipalveluiden saatavuuteen.

Emma Luukon mielestä tärkeitä lähipalveluja ovat terveyskeskus, päiväkodit ja koulut.

– Lähipalvelun tarkoitus on olla helposti saavutettavaa palvelua, joiden välimatkat eivät saa olla pitkiä.

Sanna Jacksen jakaisi lähipalvelut kahteen eri kategoriaan: niihin, jotka on oikeasti oltava lähellä ja niihin, joiden saavutettavuus on turvattava tavalla tai toisella.

– Ei ole realistista lähteä lupaamaan kaikkea kaikkialle samalla, kun väestömäärä vähenee laajassa Kouvolassa.

– Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat asioita, joiden on oltava lähellä. Koulumatkat eivät saa, etenkään pienillä lapsilla, venyä kohtuuttomiksi. On myös tärkeää, että jokaisella alueella on mahdollisuus harrastaa ja kokoontua. On järkevää kunnioittaa jo tehtyjä investointeja pitämällä ne toiminnasta ja hyvässä kunnossa. Seuratoiminnalle on taattava edellytyksiä. Kirjastot ovat tärkeitä ja niiden monipuoliseen käyttöön tulisi rohkaista kaikkia ikäryhmiä. Harvemmin asutuilla seuduilla yhdistystoiminta ja paikalliset toimijat tulee huomioida ja tehdä heidän kanssaan aktiivista yhteistyötä.

– Haluaisin olla mukana pohtimassa ja miettimässä hyviä ratkaisuja saavutettavuuteen. Millä tavoin voimme taata, että kotisairaanhoito, vanhusten palvelut, terveydenhuolto, erikoissairaanhoito, mielenterveyspalvelut, arjen asiat pankki-, posti-, viranomaispalvelut jne. ovat kaikkien ulottuvilla? Haaveilen vastaanotosta esimerkiksi uuden koulukeskuksen yhteyteen, jossa olisi henkilö paikalla tai puhelimitse tiettyinä aikoina auttamassa, opastamassa ja tukemassa. Sama instanssi voisi koordinoida myös kyytejä oman kylän ulkopuolelle suuntautuvien palvelujen pariin.

Kokoomus

Antero Pöyhönen (sit.) puhuu urheilu-, liikunta- ja ulkoilupaikkojen sekä keskustan ulkopuolisten taajamien peruspalveluiden säilyttämisen ja kehittämisen puolesta.

– Eteläisessä Kouvolassa (Anjalankoski, Elimäki ja Koria) asuu yli 30 prosenttia suur-Kouvolan asukkaista ja veronmaksajista. Ei siis liene perustelematonta toivoa, pyytää ja saada näillekin alueille samoja asioita kuin ydin-Kouvolaan.

Pöyhösen mielestä urheilukentät ja keskukset olisi säilytettävä kaupungin alaisuudessa ja hoidossa eikä karsia niitä. Hyväkuntoiset jäähallit ja uimahallit samoin. Ulkoilureittejä pitäisi tukea ja kehittää tasapuolisesti koko kaupungin alueella.

– Peruspalvelut kuten sairaala, vanhustenhoito, lastenhoito, koulut, kaupat ym. palvelut on turvattava. En laittaisi pahaksi vaikka pankkipalvelutkin palaisivat entisen Anjalankosken alueelle. Tahdon että eteläisessä Kouvolassa annetaan hyvät ja tasavertaiset elinmahdollisuudet asua. Meitä on täällä paljon ja kaikki eivät voi asua keskustassa eivätkä tahdokaan.

Santtu Vekkeli pitää tärkeimpinä palveluja, joita käytetään usein kuten koulut sekä liikuntapaikat. Samaan aikaan on kriittisen tärkeää, että muualle keskittyvät palvelut ovat helposti eteläisen Kouvolan asukkaiden tavoitettavissa esimerkiksi junalla.

Sinikka Rouvari nostaa esille Keltakankaan terveyskeskuksen säilymisen.

–  Sillä on hyvä käyttöaste sekä riittävä ja suhteellisen pysyvä lääkärikunta. Myös keskitetty hammashuolto toimii uusittujen tilojen myötä hyvin. Lähipalveluna terveysasema puoltaa paikkaansa jatkossakin. Jäljellä olevia Anjalankosken ja Elimäen tehostetun hoivan paikkoja on yhdessä puolustettava ikäihmisten hoivan turvaamiseksi.

Inkeroisten uimahalli on ainoa nykyisistä uimahalleista, joka on yli 10 kilometrin päässä muiden hallien keskittymästä.

– Se on myös parhaimmassa kunnossa oleva uimahallimme, jota tulee kehittää edelleen uuden virkistysuimalan valmistuttuakin.

Uusi Inkeroisten yhtenäiskoulu tuo monitoimitalona nykyaikaan sopivat ja muunneltavat tilat koulunkäyntiin. Myös kirjasto, nuorisotoimi ja päiväkoti saavat uudet tilansa.

– Koulun liikuntasalista toivon isoa jaettavaa tilaa, korvaamaan lakkautuksien myötä poistuvia liikuntasaleja, joita pidän aktiivisten seurojemme kannalta tärkeinä. Koulun monitoimikeskittymään istuu Inkeroisissa hyvin myös jäähalli, uimahalli ja Kymenlaakson Opiston toiminnot.

Rouvari korostaa Alvar Aallon suunnitteleman Tehtaanmäen koulurakennuksen säilyttämistä ja sen hyödyntämistä kulttuurikeskittymänä Ankkapurhan rinnalla.

– Kulttuurin puolella kannan huolta harrastajateatterien ja kulttuuritapahtumiemme jatkuvuuden turvaamisesta. Kyliemme monipuoliselle taide- ja kulttuuritarjonnalle sekä niiden tekijöille on löydyttävä edellytykset toimintaan jatkossakin.

Lähipalvelua parhaimmillaan ovat myös monet hiihtoladut, luontopolut ja pyöräilyreitit. Ne ovat alueellamme hyvällä mallilla ja tarjontaa sekä talkoolaisia riittää. Myös aluetoimikunnat Elimäellä ja Anjalankoskella tekevät hyvää työtä lähipalvelujen kehittämisessä.

– Lähipalveluja tarvitaan, mutta kehitys vaatii myös taajamiemme välistä yhteistyötä.

Tapio Karvonen listaa kuntalaisen kannalta tärkeiksi lähellä oleviksi palveluiksi päiväkodit, koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja perhekeskuspalvelut. Lisäksi liikuntapalvelut ovat tärkeitä lähipalveluja sisä- ja ulkoliikuntapaikkoineen.

– Olemme kuluvalla valtuustokaudelle hyväksyneet varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen, kouluverkkosuunnitelman ja liikuntapaikkasuunnitelman. Muun muassa koulukeskukset niin Inkeroisiin kuin Myllykoskelle ovat taajamien kannalta välttämättömiä.

– En näe kovinkaan suurta pelkoa sille, että Inkeroisten uimahalli lakkautettaisiin. Hallikarsintaa on tehtävä, mutta tehtäköön sitä vanhimpien ja huonokuntoisimpien uimahallien osalta.

Kymsotessa on tehty sosiaali- ja terveyspalveluja koskettava verkkosuunnitelma, jonka mukaisesti Keltakankaan ja Elimäen terveysasemat säilyvät, ja Korian terveyspalvelut siirtyvät tulevaan Ratamoon.

– Lapsiperheiden palvelujen kannalta perhekeskusten, Keltakangas ja Koria, toimintaa on syytä vahvistaa. On tärkeää, että Kymsotessa ja sen mahdollisessa korvaajassa SOTE-maakunnassa, omat edustajamme ovat puoltamassa näitä palveluja.

Katu- ja tieverkon kunnossa pysyminen on meille välttämätöntä. Teiden kunnossapito on tärkeää asukkaiden ja yritysten kannalta, ja vaatii lisäresursseja. Myös julkinen liikenne on tärkeä, kun pohditaan ilmaston ja ympäristön tilaa. Liikenne ohjattava siten, että se mahdollistaa työ- ja opinto- ja asiointimatkat taajamien välillä.

Korialla asuva Anne Hasu arvostaa Kymijokea ja pioneeripuiston luontomatkailun kehittämistä.

– Talvella hiihtolatujen hoito oli hyvää Korialta Kuusankoskelle. Tasamaalla viihtyvät hiihtäjät ansaitsevat ladut Korialla jatkossakin.

Hasun mukaan kyläyhdistysten ja aluetoimikunnan elinvoimaisuuden säilyttäminen on tärkeää.

– Korialla on myös paljon hyviä yrityksiä joiden palveluita kyläläisten tulisi käyttää, että elinvoimaisuus pystytään takaamaan täällä Kymijoen kauniissa historiallisissa maisemissa.

Susanna Nurmilaukas (sit.) muistuttaa, että kunnan palveluihin kuuluu päivähoidon ja perusopetuksen järjestäminen lähipalveluna.

– Ei ole järkevää kuljettaa lapsia pitkiä matkoja hoitopaikkoihin tai kouluun. On ymmärrettävää, että joka kylällä ei voi olla omaa päiväkotia tai koulua, mutta suuremmissa taajamissa kuten Inkeroinen, Elimäki, Myllykoski, Sippola ja Koria. Kouvolan kokoisessa kaupungissa on järkevää olla yksi ammattioppilaitos. Lukioita on jatkossa enää kaksi.

– Anjalankosken aluetoimikunnassa virittelimme ns. kylätalotoimintaa. Siellä voisi olla jonkin asteisia terveyspalveluja ja harrastustoimintaa. Nuorilta puuttuu kokoontumistiloja – siihenkin kylätalot voisivat tuoda vastauksen.

Nurmilaukas ottaa esille myös julkisen liikenteen.

– Bussit täytyy kulkea sellaisia reittejä ja sellaisina aikoina, että ne palvelee mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman laajaa joukkoa asukkaita. Myös lähijunan toimintaa tulee ylläpitää ja kehittää.

Nuorten työllistyminen kaipaa tukemista.

– Vanhusten palvelut ja vanhuksille tarkoitetut hoivakodit voivat yhtä hyvin olla sijoitettuna ympäri kaupunkia. Ei niiden tarvitse eikä saisikaan olla keskitettynä pelkästään keskustan alueelle. Myös henkilöstöresurssit vanhusten hoidossa on oltava kunnossa.

Kuntalaisten vapaa-aikaan tulee myös panostaa. Luonto pitää olla kaikkien helposti tavoitettavissa. Lisäksi tulee olla mahdollisuus harrastaa erilaisia urheilulajeja ja kulttuuria.

– Jotta kaikki kunnalle kuuluvat palvelut saadaan järjestettyä kunnan rahoilla ilman verojen nostamista tai lainan ottamista, täytyy asiat priorisoida tärkeysjärjestykseen.