Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteet peruskorjataan – Ei vaikuta tänä vuonna liikkumiseen padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla

Kymijoen varrella sijaitsevan Inkeroisten vesivoimalaitoksen patorakenteiden peruskorjaus alkaa toukokuun puolivälissä. Töiden on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Peruskorjauksen ei odoteta vaikuttavan tämän vuoden aikana liikkumiseen padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla.

Kemijoki Oy:n ennakoivan ja tarpeeseen perustuvan huoltotoiminnan tavoitteena on ylläpitää voimalaitosten korkeaa käytettävyyttä sekä taata tuotantojärjestelmän työ- ja ympäristöturvallisuus.

Vuonna 1922 valmistuneen Inkeroisten voimalaitoksen korjaustyöt kohdistuvat patorakenteisiin. Kunnostamme esimerkiksi patorakenteiden kiviverhouksia, korjaamme betonipatorakenteita ja parannamme pato- ja kalliorakenteiden vesitiiveyttä.

– Päätavoitteemme on peruskorjata Inkeroisten voimalaitoksen vanhat patorakenteet patoturvallisuuden varmistamiseksi. Korjaustöiden ansiosta pian 100 vuotta täyttävän padon ja siihen liittyvien rakenteiden tehokas ja turvallinen käyttö jatkuu taas usean vuosikymmenen ajan, toteaa Kemijoki Oy:n patoturvallisuuspäällikkö Marko Talvensaari.

Peruskorjauksen projektinjohtourakka kilpailutettiin vuonna 2020, ja työn pääurakoitsijaksi valikoitui Louhintahiekka Oy.

Inkeroisten voimalaitoksen töiden suunnittelu alkoi jo vuonna 2020, jolloin keskityttiin patorakenteiden tutkimiseen, mallintamiseen ja korjaussuunnitelman laatimiseen.

Vesivoimalaitoksen alue on Museoviraston määrittämä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Korjaustöiden suunnittelun aikana on käyty aktiivista vuoropuhelua Museoviraston kanssa.

– Inkeroisten voimalaitoskokonaisuus on Museoviraston suojelema. Toteutamme peruskorjauksen voimalaitosympäristön statusta, arvoja ja erityispiirteitä kunnioittaen. Pato tulee näyttämään peruskorjauksen jälkeen samalta kuin nyt, kertoo Kemijoki Oy:n aluepäällikkö Helena Ylihurula.

Peruskorjaus ei vaikuta kuluvan vuoden aikana liikkumiseen padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla. Työt saattavat myöhemmin projektin edetessä rajoittaa voimalaitosalueella liikkumista ja kevyen liikenteen väylien käyttöä. Tiedotamme mahdollisista rajoitteista etukäteen.

Vuonna 2019 tehtiin Inkeroisten voimalaitoksella valssiluukun peruskorjaus.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka