Kiinnostavia pientalotontteja tarjolla Pukintiellä Anjalassa, Kisalaaksossa Elimäellä ja Pioneeripuistossa Korialla

Inkeroisissa on alkanut kauan odotetun kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Rakentamisesta vastaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Stiina Kokkonen

Kouvola suunnittelee ja rakentaa esittelee kootusti vuoden 2021 ajankohtaiset kaava-asiat, viheralueiden katujen, pyöräteiden ja jalkakäytävien rakentamiset ja saneeraukset, sekä metsänhoitotyöt.

Katuja sekä kävely- ja pyöräilyväyliä korjataan ja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ympäri Kouvolaa. Esimerkiksi Sammonkadulla ja Korjalankadulla täydennetään pyörätiereittejä. Vesihuollon uusimisen yhteydessä saneerataan katuja muun muassa Vahterossa ja Myllykoskella. Uusia katuja rakennetaan puolestaan Haanojalle ja Kymintehtaalle. Kaunisnurmelle rakennetaan meluaitausta Kuusaantien varteen ja rautatie- ja maantieterminaaliin Teholaan rekkaparkki logistiikan tarpeisiin.

Kimolan kanavalla parannetaan vierailijoiden turvallista liikkumista sulun ympäristössä ja tehdään muita viimeistelytöitä. Kaupungin uusia satamia parannetaan rakentamalla Virtakiven vierasvenesatamaan yksi pitkä laituri laivojen kiinnittymistä varten ja Hirvelään 17 paikan venelaituri.

Kuusankosken rantapuistoon rakennetaan tänä vuonna puiston pääväylä sekä rantapolku. Sääksniemeen ja Keltinkosken ympäristöön rakennetaan Kymijoen ulkoilureitin viimeiset osuudet. Lisäksi sanerataan Kalalammen luontopolku, Eteläpuiston ja Puistotien leikkipaikat sekä rakennetaan uusi leikkipaikka Urheilutielle.

Korjaus- ja rakennuskohteet on valittu aloitteiden, kuntotutkimusten, liikenneturvallisuuden parantamisohjelman, maankäytön toteuttamisohjelman tai muiden maankäytöllisten tarpeiden kautta.

Metsänhoitotyötä tehdään tänä vuonna muun muassa Veikkolassa, Vesarontiellä, Hyötyvirran alueella, Vahteronmäessä, Utumäellä ja Niinistössä voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Rantarakentamista ohjaavat rantaosayleiskaavat Kymijoen pohjoisosissa sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärven alueella jatkuvat. Lisäksi aloitetaan rantayleiskaavojen päivityksiä. Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava, Miehonkankaan sekä Kullasvaara–Tykkimäki osayleiskaavatyöt saatetaan loppuun.

Vuonna 2021 matkailu- ja virkistyspalveluita varten päivitetään Käyrälammen alueen asemakaava ja Voikkaalla Virtakiven sataman alueen kaavaa. Myös asumiseen kaavoitetaan uutta mm. Valkealaan Lautaron alueelle ja Kouvolan Loikalanpellolle, Haanojalle ja Öljymäelle. Lisäksi on useita kaavoituskohteita, joissa mahdollisestaan nykyistä monipuolisempi maankäyttö, kuten Kouvola-talon ja Kaunisnurmen palvelutalon alue.

Maankäytön toteuttamisohjelman mukaiset, jo aloitetut asemakaavoituskohteet; Viitakumpu, Nurmiranta ja Peippolanpelto, Kaaritie, Kullasvaara III saatetaan loppuun. Kaavojen ajantasaistamista jatketaan kaikissa taajamissa.

Kymenlaakson maakuntakaava ohjaa maankäyttöä koko maakunnan tasolla. Vuoteen 2040 tähtäävän laaja-alainen maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2020. Se kumosi voimaan tulleessaan kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset.

Yritystonttien osalta Kouvolassa tarjotaan tänä vuonna tontteja erityisesti kaupallisten palveluiden (aseman seutu, Korjala, Tervaskangas), logistiikan (Tehola) ja pienteollisuuden (Jokela ja Voikkaa) tarpeisiin.

Kiinnostavia pientalotontteja on tarjolla Kuusankoskella Itä-Naukiossa, Kantokujalla ja Talvirannassa, Jaalan kirkonkylällä, Elimäen Kisalaaksossa, Korian Pioneeripuistossa ja Marttilassa, Valkealan Kukkuranmäellä ja Lautarossa sekä Pukintiellä Anjalassa. Kouvolan keskustaajamassa tontteja omakotirakentamiseen löytyy muun muassa Haanojanpihalla, Kalalammella ja Vatajanpuistossa.

Lisäksi tarjolla on kerrostalotontteja Halkotorilla, Kiskoraitilla ja Marjoniementiellä.

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2021 -julkaisuun ja siinä esitettyihin kohteisiin voi tutustua tarkemmin verkko-osoitteessa www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus. Julkaisu on jaettu kotitalouksiin viikolla 12 PK-lehden välissä. Sen voi noutaa myös kaupungintalon infopisteestä sekä Kouvolan kirjastoista. Julkaisu jaetaan tiedoksi Kouvolan naapurikuntiin, alueellisille viranomaisille sekä merkittävimmille toimijoille ja yhdistyksille.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka