Ummeljoki on vuoden 2017 kymenlaaksolainen kylä

Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran ja Leader Pohjois-Kymen Kasvun edustajista koottu valintatoimikunta kokoontui helmikuussa pohtimaan vuoden 2017 maakunnallisia valintoja vuoden

Jukka Naukkarinen iloitsee Ummeljoen saamasta tunnustuksesta. - Hienoa, että ahkera toimintamme on huomattu muuallakin, Naukkarinen sanoo. Kuva: Kari Huusari

Keskilaakso

Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran ja Leader Pohjois-Kymen Kasvun edustajista koottu valintatoimikunta kokoontui helmikuussa pohtimaan vuoden 2017 maakunnallisia valintoja vuoden kylästä, kylätoiminnan tiennäyttäjästä sekä maaseututoimijasta. Maakuntahallitus hyväksyi maanantaina valinnat.

Vuoden 2017 kymenlaaksolainen kylä on Ummeljoki.

Ummeljoella toiminta perustuu aktiivisten kyläläisten palkattomaan eli talkootyöhön ja se tapahtuu yhteistyössä muiden Ummeljoella toimivien järjestöjen – maamiesseura, maatalousnaiset, metsästysseura, urheiluseura, koulun vanhempainyhdistys, seurakunta, hevosystäväinseura, metsähoitoyhdistys – kanssa. Asukasviihtyisyyteen on panostettu vuosittaisella kevätsiivousviikolla, jolloin kyläläiset itsenäisesti siistivät lähialueitaan ja roskat kerätään yhdistyksen tilaamille jätelavoille. Samalla kerätään myös rautaromua, josta saatavilla myyntituloilla rahoitetaan yhdistyksen toimintaa. Kyläyhdistyksen aloitteesta on Kymijoen rantaan kaupungilta saatu matonpesupaikka, jonka yhteyteen yhdistys omin voimin on hankkinut venelaiturin. Viihtyisyyttä on parannettu myös panostamalla liikuntamahdollisuuksiin. Kyläyhdistys on hankkinut omatoimisesti Ummeljoen koulun pihapiiriin koripallotelineet ja frisbeegolf -radan. Kylällä on myös kahtena talvena teetetty hiihtolatu Ummeljoen lentokentän ympärille.

Asukkaiden yhteisöllisyyden tunteen lisäämiseksi Ummeljoen kyläyhdistys ry on järjestänyt vuosittain kyläläisille, olivatpa he jäseniä tai ei, muutaman ilmaistapahtuman. Näitä ovat olleet em. siivousviikkoon kuuluvat talkookahvit, kesäkauden avajaiset matonpesupaikalla, Virtaa Kymestä -tapahtuma Myllykosken Vesistökeskuksessa, vuotuiset köyritulet Kiitotien varressa sekä yhteislaulutilaisuudet. Yhteistyökumppanien kanssa on järjestetty vuodesta 2012 lähtien kylätapahtuma Ummeljoen lentokentällä. Tapahtuman teema on vaihdellut vuosittain. Joskus on esitelty tulevaa ja toisinaan esitelty kylän historiaa. Parhaimmillaan lentokentällä on ollut noin 700 henkilöä, joista talkoolaisia 250 ja pääsylipun ostaneita 450.

Kulttuuriperinnön vaalimisen suhteen on toistaiseksi kaksi tapahtumaa ollut ylitse muiden. Suuri ponnistus oli Ummeljoen Takamaan kartanossa noin 100 vuotta sitten asuneen Kasper Wreden Suomen ensimmäisen moottorikäyttöisellä lentokoneella suorittaman lennon muiston vaalinta. Tämän kunniaksi on Kouvolan Keltakankaalle, ABC-aseman pihaan rakennettu vitriini, jossa on näytteillä kyseisen koneen pienoismalli. Lennosta tuli vuonna 2015 kuluneeksi 100 vuotta. Tuolloin paljastettiin lennon muistomerkki Kymijoen rannassa Myllykosken vesistökeskuksessa

Pienempänä hankkeena mainittakoon muistomerkin hankkiminen aikanaan, ennen Keskikosken sillan rakentamista, Kymijoella Ummeljoen ja Myllykosken välillä käytössä olleen lossin Ummeljoen puoleiselle rannalle. Yhdistys järjesti myös sillan 60-vuotisjuhlan muutama vuosi sitten.

Kylä on ollut aktiivinen ja aloitteellinen kaupungin ja muiden viranomaisten suuntaan niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa, jotka toteutuessaan parantaisivat kyläläisten viihtyvyyttä. Näistä näkyvimmät ovat olleet yhdessä koulun vanhempainyhdistyksen kanssa tapahtunut ponnistelu Ummeljoen koulun säilymiseksi sekä kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Ummeljoen ja Myllykosken välisellä Keskikosken sillalla.

Tällä hetkellä on menossa kylän historiankirjoitukseen liittyvä tietojenkeruu. Tarkoituksena on julkaista kylän historiikki. Tietoja kerätään kylällä toimivien järjestöjen kirjallisista lähteistä sekä haastattelemalla siellä pitkään asuneita aktiivisia henkilöitä. Tietojen keruu ja niiden muokkaus sähköiseen muotoon saataneen valmiiksi vuoden 2017 aikana, minkä jälkeen siitä on tarkoitus tehdä kirja. Tiedonkeruuseen ja muokkaukseen on palkattu Kymenlaakson Kylät ry:n ja Suomen Kylätoiminta Ry:n myötävaikutuksella sekä TE-keskuksen ja Kouvolan kaupungin tuella kyläavustaja.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka