Tietoturvaa

Uusi tietosuoja-asetus GDPR astui voimaan 25.5.2018. Siinä käsitellään yksityisten henkilöiden henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä ja käsittelyä. Rekistereiden pitäjille tuli uusia velvoitteita.

Lue lisää