Pientalon öljylämmityksestä luopumista tuetaan 2500-4000 euroa

Oletko harkinnut öljylämmityksestä luopumista? Sitä varten on nyt saatavilla avustusta, jota voi hakea Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Avustuksen saaminen edellyttää muun muassa,

Kouvolan ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistetun öljysäiliön puhdistustyö on tilattava ammattilaiselta. Arkistokuva Jussi Johansson.

Keskilaakso

Oletko harkinnut öljylämmityksestä luopumista? Sitä varten on nyt saatavilla avustusta, jota voi hakea Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Avustuksen saaminen edellyttää muun muassa, että öljysäiliön käytöstä poistosta on huolehdittu voimassa olevien Kouvolan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muuhun lämmitysjärjestelmään. Sitä ei kuitenkaan myönnetä, jos lämmitysmuoto muutetaan fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä, maakaasua tai turvetta käyttävään rakennuskohtaiseen lämmitysjärjestelmään. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin viimeistään 18.11.2022.

Avustusta myönnetään 4000 euroa, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpö- tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2500 euroa, kun siirrytään öljylämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Kouvolan ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistetun öljysäiliön puhdistustyö on tilattava ammattilaiselta. Todistus puhdistamisesta on hyvä säilyttää kiinteistöllä muiden taloon liittyvien tärkeiden papereiden joukossa. Kun öljysäiliö on huolellisesti puhdistettu, se ei ole enää vaarallista jätettä, joten se voidaan toimittaa esimerkiksi romuttamolle. Tärkeää on myös poistaa säiliön täyttöputki, jottei säiliön vahinkotäyttöä pääse myöhemmin tapahtumaan. Ympäristötarkastaja on kuullut huhuja tapauksesta, jossa säiliö on poistettu, mutta täyttöputket on jätetty paikoilleen. Tämän seurauksena väärään osoitteeseen tullut säiliöauto on tyhjentänyt lastin kellarin kautta maaperään.

Maanalaiset öljysäiliöt on puhdistamisen jälkeen poistettava maaperästä vuoden kuluessa käytöstä poistamisesta. Mikäli säiliön poiston yhteydessä havaitaan öljyä päässeen maaperään, on otettava yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen. Akuutissa öljyvahinkotilanteessa, kuten öljysäiliön ylitäyttö, on syytä olla ensimmäiseksi yhteydessä pelastuslaitokseen.

Tarkempia ohjeita vanhan öljysäiliön käytöstä poistosta saa Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelusta. Ympäristönsuojeluun voi olla yhteydessä myös, mikäli säiliötä ei jostain syystä saada poistettua maaperästä. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa syvällä oleva säiliö on lähellä matalasokkelista rakennusta ja poistosta epäillään aiheutuvan rakennukselle vaurioitumisriskiä.

Lisätietoa avustuksen hakemisesta Ely-keskuksen verkkosivuilta.

Kommentoi