0

Ennakkoarvion mukaan kaupungin tilinpäätös noin 30 miljoonaa ylijäämäinen – Alijäämä saatiin katettua

Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan kaupungin talous tulee olemaan tilikaudelta 2020 noin 30 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea valtiolta saadut koronatuet, joita ilman tulos olisi ollut lähellä nollatulosta.
Kouvolan kaupunki lähti vuoteen 2020 taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja kevättalvella alkanut koronavirusepidemia aiheutti taloudelle lisähaasteita mm. toimintatuottojen ja arvioitujen kunnallisverotulojen laskun myötä. Koronan vuoksi valtion kunnille myöntämät tukitoimenpiteet vaikuttivat kuitenkin Kouvolan kaupungin 2020 tulokseen positiivisesti kääntäen tuloksen ylijäämäiseksi ja tuovat lisärahaa myös vuodelle 2021.
− Kokonaisuutena koronavirusepidemian aiheuttamat taloushaasteet eivät ole ainakaan toistaiseksi toteutuneet niin vakavina, kuin alun perin arvioitiin. Verotulot eivät alentuneet odotetusti. Yhteensä noin 28 miljoonan euron valtion koronatukien takia viime vuoden tulos on reilusti ylijäämäinen ja kertynyt alijäämä saatiin katettua. Merkitystä oli myös kaupungin omilla toimilla, kuten henkilöstökulujen vähentämisellä ja muilla säästötoimilla, kertoo kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas. Säästötoimenpiteiden toteuttaminen jatkuukin edelleen pitkäjänteisesti.
Valtion koronatukipaketti muodostuu valtionosuuksien lisäyksistä (22,5 miljoonaa euroa) sekä yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta (arvio 5,3 miljoonaa euroa). Näistä veronmaksulykkäysten kompensaatio (1,7 miljoonaa euroa) pienentää vuoden 2021 valtionosuuksia. Lisäksi kaupungille on myönnetty erilaisia valtionavustuksia, joita vastaan on syntynyt tai tulee syntymään menoja. Vuonna 2020 Kouvola sai myös 3,3 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.
Kaupungin tulokseen vaikuttaa merkittävästi varautuminen Kymsoten alijäämän kattamiseen. Kouvolan osuus tästä on noin 14,5 miljoonaa euroa. Jäsenkunnilla on vastuu kuntayhtymän veloista, joten niillä on velvollisuus kirjata tilinpäätökseen ns. pakollinen varaus, joka näkyy tulokseen vaikuttavana toimintakuluna. Varsinainen palvelusopimuslaskutus jäi Kouvolan osalta noin 2 miljoonaa euroa arvioitua pienemmäksi.
Kaupungin lainakanta aleni edelliseen vuoteen nähden noin 46 miljoonaa euroa lyhytaikaisen lainarahoituksen muutoksen vuoksi. Pitkäaikainen lainamäärä lisääntyi ainoastaan 2,7 miljoonaa euroa.
− Kaupungin lainakanta pieneni merkittävästi, koska lyhytaikaisen lainan tarve väheni huomattavasti vuoden 2020 aikana, sanoo Kunnas.
Vuoden 2020 nettoinvestoinnit olivat noin 27 miljoonaa euroa. Lähivuosien investoinnit Kouvolassa keskittyvät pitkälti vuosille 2020─2027 painottuvaan kouluverkon uudistamiseen. Lisäksi on tehty selvitys päiväkotiverkon uudistamisesta, joka tarkentuu investointi- ja rakentamissuunnitelmaratkaisujen yhteydessä.
− Kaupungilla on paljon investointitarpeita tulevina vuosina. Tasapainoinen talous mahdollistaa tulevaisuudessa paremmin myös investoinnit, joilla kehitetään kaupunkia ja tuetaan elinvoimaa, toteaa Kunnas.

Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen kaupungin henkilöstön ja palvelujen näkökulmasta. Toimintaan vaikuttivat sekä alkuvuodesta käynnistynyt koronavirusepidemia että vuoden aikana toteutetut henkilöstön lomautukset. Kaupungin palveluissa jouduttiin moneen otteeseen reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 3 138 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakinaisia oli 2 560. Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2020 yhteensä noin 2 780, mikä on noin 240 vähemmän kuin edellisvuonna. Lomautusten vaikutus oli noin 100 henkilötyövuotta.
Kaupungin talous on kehittynyt valtion tukitoimenpiteiden takia toivottuun suuntaan, mutta koronasta johtuen vuoden 2021 arviointi on todella haastavaa. Pitkittyvä koronaepidemia, rajoitukset ja yrityksien vaikeudet vaikuttavat myös kaupungin talouteen.
− Meillä on edelleen talouden näkökulmasta sopeuttamistarvetta ja kehitettävää palvelurakenteessa ja lisäksi korona aiheuttaa paljon epävarmuutta. Tästä johtuen, on välttämätöntä pystyä luomaan taloudellisista puskuria tulevaisuuden varalle, sanoo Kunnas.

Kommentteja aiheesta “Ennakkoarvion mukaan kaupungin tilinpäätös noin 30 miljoonaa ylijäämäinen – Alijäämä saatiin katettua

  • 5.2.2021 at 07:10
    Permalink

    Nyt on sitten aikaa suunnitella talous kestävälle pohjalle, kun suomalaiset, kaikki yhdessä, maksavat näitä EU:n yhteisiä velkoja, joita Marinin hallitus on ottanut.
    Ja nyt jaellut rahoja enemmän mitä kunnat ja yksityiset olisivat tarvinneet. Tämä myös merkinnee sitä, että kunnallisverot ei nouse ainakaan 10 vuoteen!

Comments are closed.

Viikon kysymys

Pidätkö ravintoloiden sulkemista tarpeellisena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...