0

Harrastaminen tutussa kaveriporukassa viikon kohokohta – Urheiluväki ja järjestöt vetoavat lasten ja nuorten harrastustoiminnan puolesta

Kymenlaakson Liikunta, TUL Kymenlaakson piiri, laaja joukko Kymenlaaksolaisten urheiluseuroja, MLL Kaakkois-Suomen piiri, Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kulttuurihanke sekä Nuorisokeskus Anjala ovat julkaisseet vetoomuksen harrastustoiminnan jatkumiseksi turvallisesti koronapandemiankin aikana.
Kymenlaakson Liikunnan toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen toteaa, että vetoomuksen allekirjoittajat ovat huolissaan koronarajoitusten vaikutuksista kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
– Monelle lapselle ja nuorelle oman harrastusryhmän toiminnot tutussa kaveriporukassa säännöllisesti ovat viikon kohokohta ja merkittävä kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävä ja ylläpitävä tekijä. Rajoitusten kielteiset vaikutukset kohdistuvat monilta osin erityisesti niihin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka ovat jo ennestään olleet heikommassa asemassa. Näistä rajoitteista näkyy jo paljon erilaista henkistä ja fyysistäkin oirehdintaa maakunnassamme.
Lehtinen jatkaa samaan hengenvetoon:
– Toivomme päätöksille ennen kaikkea oikeamittaisuutta huomioiden muun muassa luonnossa tapahtuvan liikunnan ja isompien liikuntatilojen mahdollisuudet sekä 15-20-vuotiaat. He ovat päivän etäkoulussa tietokoneilla ja eristyksissä muista nuorista. Tässä ikäluokassa harrastustoiminnan myös keskeyttäminen tulee kovin helposti kyseeseen. Pääkaupunkiseudulla harrastustoiminta on avattu nyt alle 20-vuotiaille. Luonnollisesti tilanteen niin vaatiessa myös harrastustoiminta tulee voida sulkea määräajaksi. Kyllä mekin allekirjoittajat olemme järkeviä ja vastuullisia ihmisiä ja näemme senkin mahdollisuuden.
Ira Pasi on yksi aluksi kouvolalaisten seurojen koolle kutsujista. Myöhemmin pohdintoihin tulivat mukaan KymLi ja sitä kautta koko maakunnan seurat sekä muut järjestöt ja toimijat. Pasi itse toimii aktiivisesti Kouvolan Pallonlyöjissä sekä Kouvoissa.
– Olemme myös valmiita tilanteen heikentyessä esimerkiksi vähentämään harrastus- ja harjoitusmääriä (=kontakteja), muokkaamaan toimintaa ja tehostamaan hygieniaa entisestään, kunhan toiminnat eivät kokonaan loppuisi. Muun muassa hygieniakoordinaattori on lupautunut pitämään valmentajille koulutuksen verkossa joukkueiden mahdollisimman turvallisesta toiminnasta.
– Seurat ovat muun muassa keskenään jo päivässä pystyneet hahmottelemaan miten tilat voisivat olla tehokkaammin ja turvallisemmin hyötykäytössä uudelleen käyttövuoroja jakamalla.
Vetoajien tavoitteena on turvata lasten ja nuorten harjoittelu edes jollain tasolla, jotta säännöllinen kontakti kaikkiin lapsiin pysyy ja harrastus saadaan todennäköisemmin jatkumaan yli haasteellistenkin aikojen. Vetoomuksessa toivotaan rajoitteiden kohtuullistamista.

Vetoomus lasten harrastustoiminnan puolesta
Me vetoomuksen allekirjoittajat olemme huolissamme koronarajoitusten vaikutuksista kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Monelle lapselle ja nuorelle oman harrastusryhmän toiminnot tutussa kaveriporukassa säännöllisesti ovat viikon kohokohta ja merkittävä kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävä ja ylläpitävä tekijä. Harrastukset tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia, kehitystä, oppimista ja osallisuutta, sekä ehkäisee syrjäytymistä. Rajoitusten kielteiset vaikutukset kohdistuvat monilta osin erityisesti niihin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka ovat jo ennestään olleet heikommassa asemassa.
Lapsen edun ensisijaisuus on määritelty YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, joka on lapsen oikeuden keskeisin lähtökohta. Lapsen oikeuksien sopimus on Suomessa lakina voimassa ja yhtä velvoittava kuin muutkin lait. Sopimuksen 3 artiklan 1 kohta edellyttää, että kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Nyt me allekirjoittajat järjestöt koemme, ettei lasten etu toteudu nykyisillä rajoitteilla.
Jatkuvien rajoitusten ja harrastusten keskeytymisen seurauksena lisääntyvällä yleisellä passiivisuudella, liikkumattomuudella ja psyykkisellä pahoinvoinnilla on laajoja ja kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaamme. Lajiliittojen, kulttuurin keskusjärjestöjen ja MLL:n keskuudessa tehtyjen selvitysten perusteella jo nyt on nähtävissä selkeä harrastajamäärien väheneminen koronan seurauksena 10-30%. Useimmat toiminnan pudokkaat ovat niitä vähemmän liikkuvia ja harrastuksellisesti passiivisia lapsia, joiden terveydelle, hyvinvoinnille ja liikkumisen motivaatiolle harrastuksen tarjoama tuki olisi ensisijaisen tärkeää. On myös moneen kertaan osoitettu, että mitä pidempi tauko harrastukseen tulee, niin sen suurempi on kynnys palata takaisin. Toimintoja on yritetty mahdollisimman pitkälle toteuttaa etänä. Tästä huolimatta harrastuksista putoaa koko ajan osallistujia pois.
Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten rajoittamisen haitat eivät rajaudu vain fyysisiin vaikutuksiin. Harrastukset tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia, kehitystä, oppimista ja osallisuutta. Rajoitusten seurauksena lapset ja nuoret menettävät myös liikkumisen ja harrastamisen myönteiset henkiset ja sosiaaliset hyödyt. Harrastuksen peruuntuminen tuo mukanaan yksinäisyyttä, pettymystä, pelkoa ja stressiä taitojen rapautumisesta. Joillekin lapsille harrastus on fyysinen ja psykologinen turvapaikka. Harrastus olisi myös 15–20-vuotiaille etäkoulua käyville sosiaalisten valvottujen kontaktien turvasatama. Nyt tämä ikäluokka kokonaan eristetty ohjatuista aikuisten valvomista sosiaalisista tapaamisista (koulut & harrastukset).
Harrastuksissa noudatetaan sääntöjä, joita aikuiset valvovat. Muulla vapaa-ajalla vastuu jokaisella on itsellään. Tätä ilmiötä torjumaan on myös hallitusohjelmassa ”harrastetakuu”, joka turvaa jokaiselle lapselle sosioekonomisesta asemasta riippumatta ainakin yhden vapaa-ajan harrastuksen viikossa. Monia ns. sisälajien harjoitteita voi tehdä yksin, mutta harvoin kuitenkaan kotona tai ulkona. Lapsille ja nuorille salissa yhdessä oleminen, vaikkakin yksin turvaväleillä tekeminen, on äärimmäisen tärkeää yhdessäoloa. Monia lajeja myös harrastetaan pelkästään luonnossa ja on kohtuutonta, että niissä on yhtä tiukat rajoitukset kuin sisätiloissa.
Jatkuvat rajoitukset vaikeuttavat myös seurojen ja yhdistysten toimintaa ja vaarana on yhdistystoiminnan laajamittainen alasajo ja toiminnan lamaantuminen. Monen yhdistyksen talous on jo tällä hetkellä hyvin tiukoilla ja seuratyöntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden jaksaminen äärirajoilla. Järjestöissä hämmennystä on myös aiheuttanut suositusten moniselitteisyys ja tällä hetkellä eri seurat sekä yksityisen sektorin toimijat tulkitsevatkin suosituksia hyvin eri tavoin.
Me allekirjoittaneet urheiluseurat ja muut järjestöt haluamme toimia vastuullisesti ja olla osa koronapandemian vastaista rintamaa. Järjestöillä on hyvät valmiudet ja tahtotila minimoida tartuntariskit ohjatussa ryhmätoiminnassa mm. rajoittamalla ryhmäkokoja ja pukuhuoneoleskelua, ottamalla mahdollisuuksien mukaan kasvomaskit ja turvavälit käyttöön, huolehtimalla käsihygieniasta jne.
Seuroilla / yhdistyksillä on myös omavalvonta- ja seurantajärjestelmiä rajoitteiden ja toimintamallien toteutumisen valvonnassa, kuten muissakin toiminnoissamme normaalisti.
Järjestöt ovat myös vahvoja lasten ja nuorten mielipiteiden vaikuttajia ja kannustajia. Ne voivat toimia hyvin esimerkikjsi kannustamaan nuoria kasvomaskien käyttöön myös harrastustoiminnan ulkopuolella. Esimerkin voima on valtava.
Toivomme päätöksille ennen kaikkea oikeamittaisuutta huomioiden mm. luonnossa tapahtuvan liikunnan ja isompien liikuntatilojen mahdollisuudet sekä 15-20 -vuotiaat. He ovat päivän etäkoulussa tietokoneilla ja eristyksissä muista nuorista. Tässä ikäluokassa harrastustoiminnan myös keskeyttäminen tulee kovin helposti kyseeseen. Pääkaupunkiseudulla harrastustoiminta on avattu nyt alle 20-vuotiaille
Luonnollisesti tilanteen niin vaatiessa myös harrastustoiminta tulee voida sulkea määräajaksi. Olemme mielellämme valmiita keskustelemaan yhteistyön kehittämiseksi.

Rakentavasti ja yhteistyössä maakunnan lasten hyvinvoinnin puolesta 2.2.2021.
Kymenlaakson Liikunta ry (146 jäsenjärjestönsä puolesta)
TUL Kymenlaakson Piiri ry (38 jäsenjärjestönsä puolesta)
MLL Kaakkois-Suomen piiri ry
Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kulttuurihanke
Nuorisokeskus Anjala
AAKOO juniorit ry
Black Diamond Cheerleaders ry
FC Peltirumpu ry
Jäntevä ry
Korian Ponsi ry
Kouvolan Jalkapallo ry (KJP)
Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry
Kouvolan Lentopalloilijat -57 ry
Kouvolan Painijat ry
Kouvolan Pallonlyöjät (KPL) ry
Kouvolan Pyöräilijät ry
Kouvolan Taitoluistelu ry
Kouvolan Urheiluakatemia
Kouvot ry
Kuusankosken Puhti ry
Kymin Koskenpojat ry
Kymin Suunnistajat ry Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry (PoKLi) Sudet Salibandy ry Valkealan Kajo ry

Kommentteja aiheesta “Harrastaminen tutussa kaveriporukassa viikon kohokohta – Urheiluväki ja järjestöt vetoavat lasten ja nuorten harrastustoiminnan puolesta

  • 20.2.2021 at 16:17
    Permalink

    Myllykoskelta on nuoriso noussut maailman tähtiin. Mutta miksi ei heitä muisteta esimerkkinä nykyisille? Tänään Jari täyttää 50 vuotta saavutettuaan kultaa ja kunniaa maailman areenoilla. Miksi häntä ei nosteta esimerkiksi nuorillemme ja anneta päivän kunniaksi Jarin maineikas nimi Saviniemen Stadionille, josta hän lähti liiton?

Comments are closed.

Viikon kysymys

Pidätkö ravintoloiden sulkemista tarpeellisena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...