0

Junapilotti valittiin Kymenlaakson vuoden 2020 ympäristöteoksi

Junapilotin myötä on lisätty ja parannettu merkittävästi Kotka-Kouvola -junavuorojen asiakaslähtöisyyttä sekä otettu käyttöön Kymenlaakson joukkoliikenteen yhteislippu, jolla voi matkustaa kaupunkien paikallisliikenteissä sekä lähijunilla.
Tunnustukset jaettiin perjantaina 15.1.2021 virtuaalisessa tilaisuudessa, jossa vuoden parhaaksi ympäristöteoksi valittiin Kymenlaakson junapilotti. Kunniamaininnat myönnettiin Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen sekä Kotkan kaupungin Otsonkallion päiväkodin ja Otsolan koulun esiopetuksen pitkäjänteiselle, kattavalle sekä lapsia ja nuoria osallistavalle ympäristökasvatustyölle. Tunnustukset jakoi maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.
Tilaisuuteen osallistunut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka onnitteli Kymenlaakson junapilottia pitkäjänteisestä ja onnistuneesta työstä. Hänen mukaansa kiitos pilotin onnistumisesta kuuluu erityisesti paikallisille käyttäjille, päättäjille sekä virkamiehille. Valtio pyrkii vahvistamaan ja tukemaan paikallista liikennetyötä, jossa käytännön ja arjen tarpeet otetaan huomioon ja ihmisten on mahdollisuus valita ympäristöystävällisesti kestävä kulkumuoto. Kymenlaakson saama hyvä vastaanotto rohkaisee kehittämään pilottia jatkossa niin paikallisesti kuin valtakunnan tasolla.
Muissa puheenvuoroissa esiin nousivat hankkeen jo alusta alkaen vahva tahtotila ja usko hankkeen onnistumiseen sekä tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu eri tahojen kesken.
Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorvan mukaan junapilottihanke voidaan jakaa kolmeen teemaan jotka ovat asiakaslähtöinen junavuorotarjonta, yhteiskäyttöinen joukkoliikennelippu Kymenlaakson juna- ja linja-autoliikenteeseen sekä raideliikenteen seisakeinfran ja liityntäliikenteen kehittäminen.
─ Aikataulusuunnittelun lähtökohtana on ollut erityisesti päivittäisen työmatkaliikenteen ja varsinkin vapaa-ajan kannalta keskeisen iltaliikenteen parantaminen. Asiakaslähtöiset aikataulut mahdollistavat nyt laadukkaat edestakaiset junamatkat Kymenlaaksossa, kertoo Portaankorva.
Waltti-sovelluksen kautta ostettavat yhteisliput otettiin käyttöön syksyllä 22.9.2020 ja ne käyvät Kouvolan ja Kotkan-Haminan seudun paikallisbusseissa sekä VR:n Kouvola–Kotka ja Kouvola–Koria -junissa. Liityntäliikenteessä matkaketjua voi edelleen jatkaa käyttämällä kaupunkipyöriä, joita on tarjolla Kotkassa, Kouvolassa ja Haminassa. Lippuyhteistyö on Suomessa ainutlaatuinen ja jatkoa Kymenlaakson junapilotin myötä tehdyille junaliikenteen aikataulu-uudistuksille.
─ Junapilotti on kokonaisuutena erinomainen esimerkki yhteistyön voimasta ja konkreettisesta työstä, jolla lisätään joukkoliikenteen matkustajamääriä, sujuvoitetaan asukkaiden matkaketjuja ja vähennetään liikenteen päästöjä. Se myös edistää Kymenlaakson tavoitetta olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä, toteaa Portaankorva.
Junapilotti tuotti tuloksia selvästi kasvaneina joukkoliikenteen matkustajamäärinä ennen covid-19 -pandemian aiheuttamia rajoituksia. Junapilotti-yhteistyössä ovat mukana Kouvolan ja Kotkan kaupungit, Kymenlaakson liitto, VR, Väylävirasto, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy: (Waltti) sekä liikenne- ja viestintäministeriö.
Kymenlaakson paras ympäristöteko -tunnustuksen tavoitteena on tuoda näkyväksi maakunnassa tehtävää, monipuolista ympäristötyötä. Tunnustukset myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja voittaja valitaan jatkossa vuosittain. Voittajan ja kunniamaininnat valitsi Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, jossa on kuntien, alueellisten ja valtion viranomaisten, järjestöjen, kehittämisyhtiöiden ja maakuntahallituksen edustajia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Anna Kiiski.

Viikon kysymys

Pidätkö ravintoloiden sulkemista tarpeellisena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...