0

Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulun rakentaminen alkamassa alkuvuodesta 2022 Inkeroisiin – Elimäen yhtenäiskoulun ratkaisu lautakuntakäsittelyyn

Kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa ovat 7.12. käsittelyssä myös ensi vuoden investoinnit.Investoinnit ovat tärkeä osa kaupungin kehittämistä. Kaupunginvaltuustossa 7. joulukuuta käsiteltävässä Kouvolan kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvioesityksessä investointien määrä on 43,7 miljoonaa euroa.
Tästä 9 miljoonaa esitetään käytettäväksi RRT-logistiikkahankkeeseen. Kouvolan kaupunki luo vaiheittain valmistuvalla hankkeella yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita kasvattaa liiketoimintaansa.
Kouvola investoi vuosina 2020─2027 mittavasti myös kouluverkkoonsa. Vuonna 2021 kouluihin esitetään investoitavaksi omalla taserahoituksella 6 miljoonaa euroa, ja lisäksi edistettävän leasing-rahoituksella Valkealan yhtenäiskoulua ja Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulua. Leasing-rahoitus on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta, jossa esimerkiksi rakennettavan koulun kustannukset maksetaan koulun valmistuttua sovitun vuokra-ajan kuluessa. Vuokra-aika voi olla vaikkapa 20 vuotta.
Vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyy isompina investointeina myös:
-Naukion päiväkoti, 3,5 milj. euroa (leasing-rahoitus)
-Kouvola-talo, 3,5 milj. euroa
-Pääpelastusasema 4 milj. euroa
-Kadut, tiet ja kevyt liikenne, korvausinvestoinnit 5,8 milj. euroa
-Kadut, tiet ja kevyt liikenne, uusinvestoinnit 1,4 milj. euroa.
Kouluinvestoinnit etenevät
Perusopetuksen kouluinvestointien toteutus jatkuu: Valkealan monitoimitalon ja Sarkolan koulun investoinnit sekä Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulun hankesuunnittelu etenevät.

Sarkolan uuden koulun rakentaminen alkaa arviolta maaliskuussa. Hankesuunnitelmassa koulun arvioitu kokonaiskustannus on 11,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2021-2022 on hankkeelle varattu 11 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannus on arvioitu jakautuvan vuosille 2020-2022. Vuoden 2021 osuus kokonaiskustannuksesta on 6,0 miljoonaa euroa.
Valkealan yhtenäiskoulun eli monitoimitalon rakentaminen arvioidaan aloitettavan syksyllä 2021. Leasingrahoituksella (LEAS) toteutettavan koulun kustannusarvio on 28,7 miljoonaa euroa. Kohde toteutetaan elinkaarimallilla, jossa toteuttajaksi valittava palveluntuottaja vastaa niin rakentamisesta kuin 20 vuoden pituisesta ylläpitojaksostakin. Monitoimitalossa toiminta alkaa arviolta tammikuussa 2024.
Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021. Rakentamaan päästään Inkeroisissa arviolta alkuvuodesta 2022 ellei jo aiemminkin. Koulun arvioidaan valmistuvan 2024 tammikuussa.
Kouvolan keskustan ja Kuusankosken yhtenäiskoulujen hankesuunnittelu käynnistetään 2021 aikana, ja kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee uudelleen Elimäen yhtenäiskoulun ratkaisun.
─ Uudet koulut vastaavat perusopetuksen tulevaisuuden tarpeisiin. Tilat on suunniteltu yhdessä käyttäjien, opettajien ja oppilaiden kanssa, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi tiivistää.
Valkealan monitoimitaloon tuodaan koulun kanssa saman katon alle myös muita lapsiperhepalveluja, kuten neuvolatoimintaa.

Kouvolaan rakentuva RRT eli rautatie- ja maantieterminaali on moderni, eri kuljetusmuotoja yhdistävä terminaalialue, joka palvelee niin kasvavan kotimaisen kuin kansainvälisen konttiliikenteenkin tarpeita. Terminaalin välittömään läheisyyteen tulee yritystontteja. Kaupunki hyötyy investoinnista muun muassa vuokraamalla tontteja. Lisäksi hankkeen odotetaan parantavan Kouvolan työllisyyttä.
─ RRT-investointiin on tähän mennessä käytetty noin 12,8 miljoonaa euroa. Tässä on mukana vuoden 2020 talousarviossa oleva summa. Kymmenen vuoden investointisuunnitelmassa hankkeeseen on arvioitu käytettävän yhteensä 29,4 miljoonaa euroa (netto).
─ Ensi vuonna RRT-hankkeeseen esitetään investoitavan 9 miljoonaa euroa, Kouvolan kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas kertoo.
Kyseiset summat ovat kaupungin investointiosuuksia. RRT-hankkeen ykkösvaihetta, intermodaaliterminaalin rakentamista, rahoittavat Kouvolan kaupungin lisäksi Suomen valtio ja Euroopan unioni.
Intermodaaliterminaalia rakennetaan vuosina 2019─2022.
─ Terminaalista on rakennettu noin 40 prosenttia. Tehtyinä ovat kalliolouhinnat, painopenkereet ja salaojitus sekä Tykkimäentien ja Kultasuontien rakentaminen, RRT:n projektipäällikkö Tero Valtonen kertoo.
Tällä hetkellä terminaalialueella tehdään muun muassa maansiirtotöitä, intermodaaliterminaalissa rakennettujen esikuormituspenkereiden purkutyötä ja ylijäämämassojen purkua. Myös intermodaaliterminaalin rakennekerroksia ja salaojia rakennetaan.
Lähiaikoina on alkamassa myös hulevesialtaiden ja -viemäreiden rakentaminen sekä valaisinpylväsperustusten ja kaapelisuojaputkien asentaminen.
Kun RRT:n ensimmäinen vaihe eli intermodaaliterminaali on valmis, käynnistyy vaihe kaksi eli uusien logistiikkatonttien tekeminen. Tonttien markkinointi alkaa ensi vuonna, ja alueen arvioidaan olevan käyttöönottovaiheessa vuonna 2023.
Vaiheen kolme asemakaavoitus on meneillään ja valmistuu vuonna 2021.
RRT-alueen hallinnointia ja markkinointia varten perustetaan erillinen hallinnointiyhtiö, Railgate Finland Oy. Se hoitaa muun muassa terminaalialueen markkinoinnin yrityksille, sijoittumistarjoukset ja esisopimukset jo ennen alueen valmistumista ja käyttöönottoa vuosina 2021-2022.
Hallinnointiyhtiö vastaa myös muun muassa alueen hallinnoinnista, vuokraamisesta ja markkinoinnista sekä alkuvaiheen infrasta.

3 kommenttia aiheesta “Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulun rakentaminen alkamassa alkuvuodesta 2022 Inkeroisiin – Elimäen yhtenäiskoulun ratkaisu lautakuntakäsittelyyn

 • 5.12.2020 at 14:45
  Permalink

  Minkä ihmeen takia yhtenäiskoulua ei rakenneta ennemmin Myllykoskelle vaan Inkeroisiin?

 • 7.12.2020 at 11:31
  Permalink

  Elimäki tarvitsee alakoulun ja yläasteen sekä lukion. Miksi kouluja tehdään lisää ja elimäkeläiset lapset ajetaan kylästä pois? No vastaus löytyy YK:n Agenda 2030. Netistä löytyy tietoa.

 • 12.12.2020 at 13:56
  Permalink

  Yhteiskunnalle edullisempaa ja maaseutua säilyttävää olisi kuunnella suomalaista luomuviljelijää Osmo Rauhalaa. Käännetään koululaisten kuljetus keskusksista kylille vanhoihin kouluihin. Siitä on kokemuksesta ja tilastoista ja tutkimuksista monia monia etuja. Lapset saavat parempaa opetusta luonnonrauhassa. Vähemmän häiriköintiä ja tukiopetusta kuraattoreita ja oppilaanohjaaia tarvitaan kyläkoulussa. Oppimistulokset on paljon parempia. Vähemmän kuskattavaa, kun perheet vovat asua maalla, jossa tutkitusti useimmat haluavat asua. Ja ennen kaikkia kylät säilyy elinkelpoisina kun on toimiva koulu. Lapsiakin uskalletaan tehdä ilman eri määräystä – pitäisi kelvata myös cityihmisille!

Comments are closed.

Viikon kysymys

Odotatko kunnon talvea?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...