0

Kouvola on varautunut tulevan talven kunnossapitoon 70 koneen ja aura-auton voimin

Kouvola on varautunut tulevan talven kunnossapitoon 70 koneen ja aura-auton voimin. Kaupunki huolehtii katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien, pysäköinti- ja muiden yleisten alueiden talvikunnossapidosta asemakaava-alueella.
Talvikunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia talvella kadun pitämiseksi tyydyttävässä ajokunnossa ja turvallisina käyttäjilleen. Kun lunta sataa runsaasti, auramaan hälytetään 70 aurausyksikköä. Kouvolan kaupungilla on hoitovastuullaan katuja noin 700 kilometriä, jalankulku- ja pyöräilyväyliä noin 300 kilometriä ja P-alueita 17 hehtaaria.
Kouvolan kaupunki on luopunut jalkakäytävien talvikunnossapidosta 1.10. alkaen ja siirtänyt tontin kohdalla olevien jalkakäytävien talvikunnossapidon tontinomistajien vastuulle. Yksityisten hoitoon siirtyneitä jalkakäytäviä on noin 22 kilometriä. Muun muassa maanomistuksesta johtuen kaupungin hoidossa on edelleen noin 9 kilometriä jalkakäytäviä.
Liikennealueiden talvikunnossapitoa pyritään suorittamaan mahdollisimman paljon varsinaisena työaikana, kello 7-16, tavoitetason mukaisessa järjestyksessä. Taajamien keskustoissa töitä tehdään tarvittaessa myös aamuyön tunteina, jotta alueet ovat kunnossa ennen liikenteen huipputunteja. Jalankulku- ja pyöräilyväylät, jalkakäytävät ja pääkadut aurataan ensin, jonka jälkeen aurataan muut alueet tavoitetason mukaisessa järjestyksessä. Tonttikaduille aurauskalusto siirtyy, kun jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä pää- ja kokoojakadut on hoidettu.

Katujen talvikunnossapitoa on Kouvolassa helpotettu talviajan pysäköintikielloin noin 30 kadulla. Autoilijoiden kannattaa kiinnittää huomiota pysäköintikieltojen ajankohtaan. Autoton kadun vierus mahdollistaa kapeiden katujen hoitotöitä pysäköintikieltojen aikana. Pysäköintikieltojen tarkoitus on helpottaa katujen talvihoitoa ja pysäköintiä katujen varrella.
Osa puistokäytävistä ja portaista ei kuulu talvikunnossapidon piiriin. Niiden käyttö talvella on kulkijan omalla vastuulla. Osaan kohteista on asennettu ”Ei talvikunnossapitoa ”-kilvet. Kaupungin leikkialueilla ei ole talvikunnossapitoa.

Liukkaudentorjuntaa tehdään tarvittaessa. Turvallisuuden kannalta tärkeimpiä hoitokohteita ovat risteysalueet, suojatiet, sillat, alikulut, mäet, jalankulku- ja pyöräilyväylät, joissa liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Liukkaudentorjuntaan käytetään hiekoitussepeliä, jonka raekoko on 3-6 mm. Liukkautta torjutaan lisäksi käyttämällä työkoneissa karhentavia reikä- tai hammasteriä.

Kaupunki huolehtii asemakaavoitettujen katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä pysäköinti- ja muiden yleisten alueiden talvikunnossapitotöistä, joihin kuuluvat muun muassa lumenauraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumensiirto.

Muistilista: Tontinomistajan velvollisuudet
• Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien eli tonttiliittymän kunnossapidosta sekä liittymän rummun auki pitämisestä.
• Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää.
• Huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä.
• Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit.
• Pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.
• Sadevesikaivojen ritiläkansien puhtaanapito kuuluu myös tontinomistajalle.
• Tontinomistaja on velvollinen poistamaan liikennealueelle tontin puolelta ulottuvat oksat.

Marjoniemen lumenkippauspaikalla on otettu käyttöön sähköinen puomi ja kirjautuminen. Alueelle pääsy edellyttää sähköisen kortin käyttöä. Lumen kippaus alueelle maksaa edelleen 0.5 e/m3 (sis.alv. 0%).

Liikennealueiden hoitoon liittyvä palaute tulee parhaiten perille ja dokumentoiduksi, kun se annetaan kaupungin sähköiseen palautepalveluun. Palautteet tulevat välittömästi katujen kunnossapitoa hoitavien tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Katupäivystysnumero kiireellisiä toimenpiteitä varten on 020 615 4690.

Kommentteja aiheesta “Kouvola on varautunut tulevan talven kunnossapitoon 70 koneen ja aura-auton voimin

  • 4.12.2020 at 23:36
    Permalink

    Kouvolan vesi korottaa veden ja jäteveden käyttömaksuja peräti 9 prosenttia. Miksi maksetaan kunnallisveroa, jos kaikki toimenpiteet tulevat suoraan asiakkaiden maksettaviksi?
    Tässä kohtaa pitäisi olla mahdollisuus asiakkailla valita, mutta sitähän ei ole. Onko näin iso korotus laillista? Tuntuu, että nyt työnnetään kaikki vastuu kuntalaisille, olkoon sitten kysymys koronasta tai omasta elämästään.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Odotatko kunnon talvea?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...