Avoimuutta kouluverkkopäätösten valmisteluun

Valtuuston kokouksessa 11.11.2019 oli päätöksenteon kohteena jälleen kouluverkkoasiat, ja saimme pikavauhtia päätettäväksemme Inkeroisiin sijoittuvan Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulun. Kokouksessa kävimme keskustelun nimestä

Ensimmäisenä sähköiseen hakemiseen siirtyvät vuoden 2021 koulutulokkaat ja seuraavana seitsemäsluokkalaiset.

Mika Byman, Tapio Karvonen, Antti Koivisto, Jorma Liukkonen, Juha Ripattila, Jukka Silén, Verna Sydänmaanlakka, Marja-Leena Vainio

Valtuuston kokouksessa 11.11.2019 oli päätöksenteon kohteena jälleen kouluverkkoasiat, ja saimme pikavauhtia päätettäväksemme Inkeroisiin sijoittuvan Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulun. Kokouksessa kävimme keskustelun nimestä ja päädyimme käyttämään nimeä Inkeroisten yhtenäiskoulu, sillä eteläiseen Kouvolaan kuuluu paljon muitakin alueita kuin käsittelyssä ollut Anjala-Inkeroinen -alue.

Kaupunginjohtajan mukaan tämä oli vain työnimi, ja sen jälkeen suunnittelu onkin edennyt nimellä Inkeroisten yhtenäiskoulu. Valtuutetuille esitellyissä suunnitelmissa, ja vastikään julkaistussa talousarvioehdotuksessa, nimenä on ollut Inkeroisten yhtenäiskoulu.

Nyt näyttää siltä, että jotkut johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt haluavat hämmentää tilannetta, ja he ovat ottaneet käyttöön taas nimen Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulu. Opetus- ja kasvatusjohtaja Veikko Niemi kertoi, että nimi päivitetään nyt kaikkiin olemassa oleviin suunnitelmiin, sillä näin on kaupungin johtoryhmässä linjattu. Valtuutetuille on myös vihjailtu vuoden mittaan erinäisissä seminaareissa ja kokouksissa, että Myllykosken investoinnista joudutaan luopumaan. Vaikuttaa siltä, että nimen uudelleen käyttöön ottaminen osoittaa kyseessä olevan enemmän kuin vain työnimi.

Tärkeää on muistaa, että Myllykosken yhtenäiskoulusta on olemassa valtuuston päätös. Valtuuston päätöksessä 11.11.2019 mainitaan erikseen, että: ”Anjala-Inkeroinen perusopetuksen järjestämiseksi päätettiin edetä kaupunginjohtajan viikolla 44 tekemän yhtenäiskouluesityksen mukaisesti”. Myllykosken yhtenäiskoulu on erikseen mainittu päätetyssä palveluverkossa.

Vahvoista veikkauksista huolimatta Myllykoski ei ole kuollut paperitehtaan kaatumiseen, vaan sinne on muuttanut uusia lapsiperheitä, ja uusia taloja nousee taajamaan. Huokeat asunnot sekä toimivat palvelut, etenkin koulut, houkuttelevat uusia asukkaita. Yritystoiminnan osaltakin on ilmassa positiivisia merkkejä. Kun Myllykosken alueelta asioidaan oman taajaman ulkopuolelle, suuntana on useimmiten luontaisesti ydin-Kouvola.

Jos Myllykoski-Inkeroinen -alueen kouluratkaisussa joudutaan siihen tilanteeseen, että alueelle jää vain yksi yläkoulu, niin silloin Myllykoskea, alueen suurinta taajamaa, ei voida ohittaa. Myös oppilasikäluokat ovat Myllykosken alueella suurempia kuin Inkeroisten alueella. Koulun sijoittuminen täytyy tarkkaan harkita myös kaupunkilaisten luontaisten asiointisuuntien ja kaupunkirakenteen kannalta.

Tämä vaatii myös avoimen valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kaikkine ennakkovaikutusarviointeineen. Se on kuitenkin tarvittaessa aivan uuden keskustelun paikka, sillä nyt valtuuston päätös on siitä, että yhtenäiskoulu tulee sekä Inkeroisiin että Myllykoskelle. Tämän päätöksen mukaan täytyy myös viranhaltijoiden toimia.

Emme ole Inkeroisten kouluyhteisön kehittämistä vastaan, vaan toivomme johtavilta viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä avointa ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa, ja etenkin valmistelua. Päätöksiä kaupunkimme puolesta tehdään useiden vuosikymmenten päähän eikä kikkailu työnimillä edusta pitkäjänteisten päätösten vaatimaa avointa ja perusteellista valmistelua.

Kaupunginvaltuutetut

Mika Byman (vas.), Tapio Karvonen (kok.), Antti Koivisto (sd.), Jorma Liukkonen (vas.), Juha Ripattila (ps.), Jukka Silén (kok.), Verna Sydänmaanlakka (sd.), Marja-Leena Vainio (sd.)

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka