Matomäen Autoromu Oy:n purkamotoiminnan siirtämiselle investointitukea

Maaseudun yritysten investointeja tuettiin heinä-syyskuussa 150 000 eurolla Kaakkois-Suomessa. Kuutta yritysta rahoitettiin yhteensä lähes 150 000 eurolla. Investointituet kattavat 20

Petri Sinisalo seuraamassa Matonmäen alueella käynnissä olevia rakennustöitä.

Keskilaakso

Maaseudun yritysten investointeja tuettiin heinä-syyskuussa 150 000 eurolla Kaakkois-Suomessa. Kuutta yritysta rahoitettiin yhteensä lähes 150 000 eurolla. Investointituet kattavat 20 prosenttia yritysten hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Kouvolalainen Matomäen Autoromu Oy sai Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta 60 000 euron investointituen Ummeljoen kierrätysaseman rakentamiseen. Autopurkamotoiminnan osalta vanhan paikan tyhjennys alkaa ensi keväänä ja parin vuoden päästä kaikki toimintamme on siellä.

Leader Länsi-Saimaa ry myönsi lemiläiselle Fiber-X Finland Oy:lle 49 000 euroa biotuotealan tutkimuskeskuksen perustamiseen. Etelä-Karjalan Kärki-Leader rahoittaa ruokolahtelaisen Kontion leivintuvan uuden juhlatilan rakentamista 21 000 eurolla.

Yritysten investointeja ja kehittämistä tuetaan, jotta kaupunkikeskustojen ulkopuolelle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnallisesta hankerekisteristä, josta tietoa voi hakea alueittain, tukimuodon tai hakijan/hankkeen nimen perusteella.

Maaseudun yritysrahoitusta voivat hakea taajama-alueiden ulkopuolella sijaitsevat, toimintaansa kehittävät yritykset. Kaakkois-Suomessa maaseutualueen ulkopuolelle on rajattu ainoastaan Imatran, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan keskusta-alueet sekä osa Haminan keskustasta. Moni yrittäjä yllättyykin kuullessaan, että hänen yrityksensä sijaitsee maaseuturahoituksen alueella. Maaseuturahoituksessa on jatkuva haku.

Kaakkois-Suomen Ely-keskus on myöntänyt hankerahoitusta 65 468 euroa Kymenlaakson agroekologinen symbioosi -hankkeelle. Hankkeen yhteyshenkilö on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen.

Kymenlaaksossa on tehty selvityksiä biotalouden mahdollisuuksista. Niissä on noussut esille tarve yhdyskunnan ja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön tarkemmasta. Suomesta löytyy hyviä esimerkkejä symbioositoiminnasta, jossa luodaan uusia alku- ja elintarviketuotannon liiketoimintamalleja, tehokkaampaa materiaalivirtojen hyötykäyttöä sekä vähennetään maataloussektorin päästöjä sivuvirtojen hyötykäyttöä ja uusiutuvan energian edistämistä yhdistämisellä. Tällaisen symbioositoiminnan mahdollisuudet tulisi selvittää myös Kymenlaaksossa, jotta päästövähennystavoitteet voidaan toteuttaa.

Hanke on alueen maatalous- ja maaseutuyrittäjien aktivoimiseen ja tiedottamiseen tähtäävä esiselvityshanke. Agroekologisen symbioositoiminnan keskeisenä hyötynä on yrityksen ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden kasvattaminen hyödyntämällä muiden lähialueen yritysten toimintaa. Hankkeessa kartoitetaan mahdollisuudet erilaisille maaseudulla tapahtuville symbiooseille. Kiertotalouden esiselvityksen ja yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen avulla löydetään biomassakeskittymät ja logistisesti järkevän matkan päässä toisistaan olevat toimijat ja tilat. Esimerkkinä symbioositoiminnasta voivat olla maatilojen yhteinen biokaasulaitos tai yritysten hukkalämmön hyödyntäminen kalankasvatuksessa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka