0

Kaupungin organisaatiomuutos tänään kaupunginvaltuustossa

Tänään maanantaina on luvassa pitkä kaupunginvaltuuston kokous, joka käydään sähköisesti. Kaupunginvaltuusto päättää 1.6.2021 voimaan tulevasta toimiala- ja toimielinrakenteen uudistamisesta. Luvassa on useita äänestyksiä.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosääntö 1.6.2021 alkaen tulee valmistella seuraavien lähtökohtien mukaisesti:

1. valtuuston koko on 51 jäsentä
2. kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 11 jäsentä
3. tulevaisuusjaoston toimintaa jatketaan
4. maaseutulautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään muille toimielimille ja viranhaltijoille
5. rakennus- ja ympäristölautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen perustettavalle lupajaostolle
6. kasvatus- ja opetuslautakunnan, liikunta- ja kulttuurilautakunnan sekä teknisen lautakunnan jäsenmäärä on 13 jäsentä
7. Kouvolan kaupungissa voi olla päätoiminen tai osa-aikainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja osa-aikainen valtuuston puheenjohtaja
8. kaupungin ammatillinen organisaatio muodostuu kolmesta toimialasta. Toimialojen tehtävät otetaan syksyn aikana uuteen tarkasteluun ja tarkastelun suorittavan työryhmän nimeää kaupunginhallitus. Työryhmän tehtäviin kuuluu kaikkien kolmen toimialan tehtävien ja virkojen tehtäväkuvaukset.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että
• hallintosääntö 1.6.2021 tulee valmistella siten, että kaupunginvaltuusto voi vahvistaa sen kokouksessaan 7.12.2020.
• hyvinvointijohtajan virka lakkautetaan. Perustetaan uusi virka tai toimi 1.6.2021 alkaen siten, että keskeisin tehtävä on jatkossa valmistella vuosittain Kymsoten palvelusopimus ja seurata sen toteutumista talousarviovuoden aikana sekä raportoida tästä kaupunginjohtajalle ja -hallitukselle. Muina tehtävinä ovat muun muassa kuntayhtymän perussopimuksen noudattamisen seuranta ja raportointi sekä Kymsoten hallitukselle annetun omistajaohjauksen toteutumisen seuranta ja raportointi.
• muiden hyvinvointitehtävien osalta suoritetaan sekä tarkastelu että tarvittava uudelleenorganisointi 1.6.2021 mennessä siten, että ei synny päällekkäisyyttä Kymsoten tehtävien kanssa. Tarkastelun jälkeen kaupungille jäljelle jäävät tehtävät siirretään hyvinvointitoimialan alle.
• apulaiskaupunginjohtajan virka lakkautetaan ja perustetaan konsernipalvelujohtajan virka.
• kaupungin ja Kinnon tehtävien läpikäynnin sekä organisaatioiden roolin terävöittämisen tuloksena syntyvät päivitykset huomioidaan sekä Kinnon ja kaupungin vuoden 2021 palvelusopimuksessa että kaupungin viranhaltijoiden tehtäväkuvauksissa 1.6.2021 alkaen.
• konserniohjeet tulee päivittää ennen seuraavan valtuustokauden alkua.
• konsernipalveluiden tilapalvelut -yksikön ja asuminen ja ympäristö toimialan kiinteistönhoitopalveluiden tarkastelu suoritetaan syksyn 2020 aikana, ja sen yhteydessä käydään läpi yksiköiden tehtävät ja asiantuntijoiden tehtävänkuvat sekä ratkaistaan kysymys mahdollisesta uudelleenorganisoinnista. Tämän tarkastelun tekee kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä laajemman toimialoja koskevan tarkastelun yhteydessä.

Keskustelua käydään myös 1-8/2020 osavuosikatsauksesta.
Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut heikko jo ennen koronavirusepidemiaa. Kouvola teki vuosina 2018 ja 2019 erittäin heikot tulokset, alijäämien ollessa 26-27 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 miljoonaa euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, 1,5 miljoonaa euroa, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 miljoonaa euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.
Merkittävimmät alijäämään vaikuttavat tekijät ovat olleet kahtena viime tilikautena sote-kustannuksien ennakoitua suurempi kasvu sekä verotulojen poikkeukselliset alenemat.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viikon kysymys

Vaikuttaako koronarajoitukset syyslomasuunnitelmiisi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...