0

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke etsii keinoja ikäihmisten yksinäisyyden karkottamiseen

Kymenlaakson alueella lähes kymmenen prosenttia 75-vuotiaista tuntee itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Yksinäisyyden torjuminen on kaikkien asia. Viime vuoden toukokuussa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa käynnistynyt Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan ja vahvistetaan maaseutualueilla asuvien ikäihmisten sosiaalisia suhteita, osallisuutta ja yhteisöllisiä siteitä. Näin pyritään ehkäisemään yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta.
Hankkeen tavoitteena on tavoittaa maaseudulla asuvia yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevia ihmisiä ja ohjata heitä kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin. Lisäksi hankkeen puitteissa pyritään vahvistamaan yhteistyötä ikäihmisten, heidän läheistensä, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden, seurakunnan ja kaikkien ikäihmisten parissa työskentelevien välillä.
– Moniammatillisessa yhteistyössä voidaan parhaiten tukea ikäihmisten sosiaalisia suhteita ja torjua yksinäisyyden kokemusta, hankkeen projektipäällikkö Heini Maijanen toteaa ja muistuttaa, että korona-aika on tuonut omat haasteensa ikäihmisten palveluiden järjestämiselle.

Geronomiopiskelijat Emmi Autio ja Sini Saari ovat osana opinnäytetyötään kartoittaneet Elimäen haja-asutusalueella asuvien ikäihmisten ajatuksia ja kokemuksia ennaltaehkäisevistä palveluista. Elimäellä, kuten muuallakin, palveluiden keskittäminen suurempiin asutuskeskuksiin huolestuttaa. Ikäihmisten toiveena on, että Elimäellä huomioitaisiin vahvemmin heidän omat tarpeensa ja toiveet toiminnan sekä palvelujen järjestämisessä.
– Selkeästi nousi esiin esimerkiksi se, että ikäihmiset eivät saa riittävästi tietoa heille tarkoitetuista palveluista ja harrastustoiminnasta. Valtaosa tiedosta löytyy ainoastaan internetistä, eivätkä kaikki ikäihmiset osaa etsiä tietoa sieltä, Sini Saari kertoo.
– Ongelmaksi haja-asutusalueella koetaan myös se, että valtaosa ikäihmisille järjestettävästä toiminnasta on taajamissa, jonne kaikilla ei ole mahdollisuus päästä. Esimerkiksi linja-autovuoroja on vuosien varrella supistettu paljon, Emmi Autio kertoo.

Elimäellä järjestettiin maanantaina kaikille avoin keskustelutilaisuus siitä, miten alueella voitaisiin vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Paikalle oli saapunut paikallisten yhdistysten toimijoita sekä muun muassa ikäihmisten parissa työskenteleviä henkilöitä. He keskustelivat pienissä ryhmissä siitä, mitä toimintaa ja kokoontumispaikkoja Elimäeltä löytyy, ja mitä toivottaisiin lisää. Lisäksi kirjattiin ylös, mitkä tahot toimivat jo ikäihmisten parissa ja keitä toivottaisiin vielä mukaan. Ryhmissä pohdittiin myös, miten ikäihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta voitaisiin vähentää.
– Loppukeskustelussa nousi toiveeksi muun muassa esimerkiksi kylätaloilla järjestettävä, kiertävä hyvinvointiasema sekä digitaito-opetuksen järjestäminen haja-asutusalueilla, projektikoordinaattori Jenna Paajanen kertoo.
Viestintäongelmaa voitaisiin ratkaista muun muassa niin, että aktiivinen kyläläinen kokoaisi kylän toiminnat ja tapahtumat yhteen ja infoaisi niitä kyläläisille. Aktiiviset kyläläiset, ”kyläkummit” voisivat myös hakea yksinäisiä ihmisiä yhteisiin kokoontumisiin.
– Lisäksi ideoitiin tapahtumaa, jossa yhdistykset esittelisivät vaikkapa alkavan vuoden toimintaansa ja esimerkiksi palveluohjaaja kokoaisi niistä koosteen, jota jaettaisiin ihmisille.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viikon kysymys

Vaikuttaako koronarajoitukset syyslomasuunnitelmiisi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...