0

Kouvolan tilikauden tulos jäämässä 10,5 miljoonaa euroa plussalle – Koronan vaikutukset pelättyä pienemmät

Suunnitellut säästötoimenpiteet ovat toteutuneet pääosin ja Kouvolan kaupungin talous on kehittymässä toivottuun suuntaan koronan aiheuttamista vaikutuksista huolimatta. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta 1─8/2020 kokouksessaan 5.10.
Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut heikko jo ennen koronavirusepidemiaa. Kouvola teki vuosina 2018 ja 2019 erittäin heikot tulokset, alijäämien ollessa 26─27 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 miljoonaa euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 miljoonaa euroa, joka tulee kuntalain mukaisesti kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.
Toimintatuottoja on elokuun loppuun mennessä kertynyt 29,6 miljoonaa euroa (58,0 %). Toimintakulujen toteutuma on -358,9 miljoonaa euroa (63,2 %). Palvelujen ostot olivat -238,5 miljoonaa euroa (63,2 %), josta ostot Kymsotelta olivat 205,4 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -328,5 miljoonaa euroa (63,8 %), muutos edelliseen vuoteen oli -5,3 %.
Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset näkyvät merkittävimmin toimintatuottojen alhaisempana toteutumana. Koronavirus on lisäksi vaikuttanut merkittävästi kunnallisverojen tuottoon. Niitä ennakoidaan kertyvän noin 7 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua vähemmän.
─ Kokonaisuutena koronavirusepidemian aiheuttamat taloushaasteet eivät ole ainakaan toistaiseksi toteutuneet niin vakavina kuin aiemmin arvioitiin, vaan vaikutukset Kouvolan kaupungin talouteen ovat jääneet ennakoitua lievemmiksi, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.
Tämän hetken arvion perusteella suunnitellut säästötoimenpiteet näyttäisivät pääosin toteutuvan. Talousarvioon sisältyvät säästötoimenpiteet, esimerkiksi lomautukset, näkyvät toimintakatteessa niiden toteuduttua.
─ Valtion kunnille myöntämät tukitoimenpiteet vaikuttavat Kouvolan kaupungin 2020 tulokseen positiivisesti ja tuovat lisärahaa 2021, mutta eivät vahvista taloutta pidemmällä aikavälillä tai poista rakenteellista säästötarvetta. Kouvolan kaupungilla ei ole tällä hetkellä taloudellista puskuria, jota voitaisiin käyttää huonoina vuosina. Puskurin luomiseksi tarvitaan edelleen välttämättömiä säästötoimenpiteitä, jotka mahdollistavat talouden tasapainottumisen pitemmällä aikavälillä. Kaupungin talous on nyt kuitenkin pikku hiljaa kehittymässä toivottuun suuntaan, mutta lisätoimenpiteitä tarvitaan, Kunnas kertoo.
Tämän hetkisen arvion mukaan tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan 10,5 miljoonaa euroa positiivinen.

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun lopussa henkilöstöä yhteensä 3 125, joista vakinaisia oli 2 590. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli 2 721,49. Henkilöstö on vähentynyt edellisvuodesta 129:llä ja henkilötyövuodet yhteensä 322,34:llä. Eläkkeelle siirtymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä yhteensä 30 eli 39 prosenttia ja myös muuta henkilöstön vaihtuvuutta on hyödynnetty paljon.
Vuonna 2019 käytyjen henkilöstövähennyksiä koskevien yt-neuvottelujen vaikutukset näkyvät jo selvästi henkilöstömäärän kehityksessä ja myös käynnissä olevien lomautusten vaikutus näkyy henkilötyövuosien määrässä. Elokuun loppuun mennessä lomautuksia on ollut yhteensä 2 155 henkilöllä noin 32 900 kalenteripäivää. Lomautussäästöt ovat noin 3,74 miljoonaa euroa sosiaalikuluineen.
Henkilöstömenojen toteuma on elokuun lopussa 94,6 miljoonaa euroa (65 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 6,8 miljoonalla eurolla (-6,7 %). Vähennys on huomattava, koska vuonna 2019 lomarahoja leikattiin kiky-sopimuksen mukaisesti 30 prosentilla ja tänä vuonna lomarahoja on maksettu sosiaalikuluineen noin 1,7 milj. euroa viime vuotta enemmän.
Sairauspoissaolojen kehitys on ollut myönteistä huolimatta siitä, että lomautukset ja koronavirusepidemia ovat aiheuttaneet tänä vuonna haasteita henkilöstön työhyvinvoinnille. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 10,5 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on pienentynyt edellisvuodesta 0,5 kalenteripäivällä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viikon kysymys

Vaikuttaako koronarajoitukset syyslomasuunnitelmiisi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...