Asukkaat tyytyväisiä jätehuoltoon Kouvolassa

Kouvolassa tehdään asukkaiden mielestä Suomen parasta jätehuoltoa. Tämä selvisi tutkimuksessa, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiin palveluihin. Myös auraukseen oltiin tyytyväisiä.

Keskilaakso

Kouvolassa tehdään asukkaiden mielestä Suomen parasta jätehuoltoa. Tämä selvisi tutkimuksessa, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiin palveluihin. Myös auraukseen oltiin tyytyväisiä.

FCG-konsulttitoimiston toteuttaman valtakunnallisen yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimuksen tulokset vuodelta 2020 ovat valmistuneet.

Kouvolassa kyselyn otoskoko oli tänä vuonna 1 500 asukasta ja vastaajia oli yhteensä 386 (26 %). Vuonna 2019 vastausprosentti oli 36 % samalla otoskoolla.

Raportissa jaotellaan tulokset katuja, puistoja, jätehuoltoa, katuvalaistusta, vesi- ja viemärihuoltoa, liikuntapaikkoja sekä palo- ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Kaikki asteikot ovat välillä 1-5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista. Kouvolassa asuminen ja ympäristö -toimialaan kuuluvat kohteet saavat asukkailta keskiarvon 3,49 (vuonna 2019 3,63).

Parhaimmat arvosanat saatiin jälleen jätehuollosta (keskiarvo 4,12). Parhaimman yksittäisen arvosanan Kouvolassa saa edelleen paperin keruupisteiden sijainti (arvosana 4,38). Tulosten mukaan jätehuoltoon ollaan kokonaisuutena tyytyväisimpiä nimenomaan ja edelleen Kouvolassa.

Tuloksissa ei ollut montaa merkittävää muutosta aiempaan kyselyyn toimialan toimintojen osalta.

Selkeimmät muutokset kyselyssä kohdistuivat lumen auraukseen sekä asuntokaduilla (muutos +0,2 pistettä) että keskustaan johtavilla pääkaduilla (+0,16).

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka