0

Luonnonvarakeskus ennustaa: Maatalouden kannattavuus pysyy heikkona

Luonnonvarakeskus (Luke) ennustaa, että tänä vuonna maatalouden kannattavuudessa ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Yritysten keskimääräinen yrittäjätulo on 15 700 euroa, mikä jää 36 prosenttiin tavoitteesta.

Maataloustuotannon arvoa kuvaava kokonaistuotto on tänä vuonna 163 000 euroa yritystä kohti. Siitä tukien osuus on 34 prosenttia. Tuotantokustannukset kasvavat kaksi prosenttia 191 000 euroon.

– Kun tuotantokustannukset vähennetään kokonaistuotosta, saadaan yrittäjänvoitto, joka osoittaa maatalousyritysten jäävän 27 500 euroa tappiolle, kertoo tutkija Jukka Tauriainen Lukesta.

Vuonna 2020 kannattavuuskerroin on 0,36. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,9 euroon ja oman pääoman korkotuotto 1,3 prosenttiin.

Luken tuoreimman satoarvion mukaan viljasato jää 15 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2019. Alueittaiset satovaihtelut tosin ovat varsin suuret. Suuri osa viljasadosta on  vielä puimatta. Jos syksy kääntyy sateiseksi, korjuutappiot kasvavat sekä sadon määrä pienenee ja laatu heikkenee.

– Pienemmästä sadosta huolimatta viljojen tuottajahinnat näyttävät pysyvän varastotilanteen ja tuonnin vuoksi lähellä edellisvuoden tasoa, Tauriainen jatkaa.

Viljatilojen kannattavuus heikkeneekin edellisvuodesta kannattavuuskertoimen jäädessä 0,27:ään. Muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus sen sijaan pysyy ennallaan.

Maitotilojen lehmämäärän ennustetaan kasvavan neljä prosenttia edellisvuodesta. Muutos johtuu sekä pienempien tilojen poistumisesta tuotannosta että tilojen laajentamisesta. Kun suuremmat tilat ovat pääsääntöisesti kannattavampia, myös keskimääräinen kannattavuus paranee. Maitotilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan nousevan 0,39:ään edellisvuoden 0,28:sta. Muiden nautakarjatilojen kannattavuuskehitys on maitotilojen kanssa samansuuntainen.

Sikatilojen kannattavuuskerroin kasvaa noin yhdellä kymmenyksellä 0,65:een. Suotuisa kehitys johtuu etupäässä kustannusten pienenemisestä, sillä tilojen tuotot pysyvät lähes ennallaan.

Puutarhatalouden kannattavuus on ennusteen mukaan erittäin heikko. Kasvihuonetuotannon kannattavuutta painaa tomaatin ja kurkun hinta-alamäki, ja avomaatuotannossa tulosta heikentävät heikohkot tuottajahinnat ja korkeat tuotantokustannukset. Puutarhatuotannon ennusteisiin liittyy merkittävää epävarmuutta sato- ja hintatilastojen keskeneräisyyden vuoksi. Myös kasvihuoneyritysten suuret volyymit ja suhteellisen pienet voittomarginaalit lisäävät ennusteen virheriskiä

Viikon kysymys

Aiotko ottaa koronarokotteen, kun se tulee mahdolliseksi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...