0

Koronavirukseen varaudutaan myös jätehuollossa – Jätteiden keräys ja vastaanotto jatkuvat normaalisti

Kymenlaakson Jäte Oy on varautunut turvaamaan toimialueensa välttämättömät jätehuoltopalvelut myös koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Jätteiden keräys kiinteistöiltä sekä vastaanotto jätekeskuksessa ja jäteasemilla jatkuvat normaalisti, käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Mikäli jäteautonkuljettajia ja jätehuoltotyöntekijöitä sairastuu ja poissaolot lisääntyvät, voi kuljetuksiin tulla viivästyksiä ja jätteen vastaanottopisteiden aukioloaikoihin supistuksia. Kouluneuvonnat on toistaiseksi lopetettu. Myöskään vierailuryhmiä ei oteta vastaan.
Jätehuollon toiminnan varmistaminen edellyttää erityisesti jätteenkuljetus-, vastaanotto- ja käsittelytehtävissä työskentelevien henkilöiden terveydestä huolehtimista. Yhtiö ohjeistaa henkilökuntaa ja urakoitsijoita huolehtimaan työturvallisuudestaan. Myös asukkaille on laadittu ohjeet koronaviruksen huomioimisesta jätehuollossa.
Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja päivittää tarvittaessa toimintaohjeita.

Toimintaohjeet asukkaille
Jätteiden lajittelu ja pakkaaminen kiinteistöllä
Nenäliinat, lautasliinat ja käsipyyhepaperit tulee laittaa roskapussissa kiinteistön loppujäteastiaan. Roskapussit tulee sulkea tiiviisti ristiin sitomalla tai teippaamalla.
Sairastuneiden jätteet on kerättävä erilleen, pussilla päällystettyyn roskakoriin. Pussi tulee vaihtaa päivittäin. Täyttynyt pussi viedään tiiviisti suljettuna loppujäteastiaan.
Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, jätteet tulee pakata tiiviisti ja säilöä tilaan, jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja johon haittaeläimet eivät pääse. Pakkaamiseen voi tarvittaessa käyttää useampaa päällekkäistä jätesäkkiä.
Pakkausmateriaalit tulee lajitella tiiviisti omiin keräysastioihinsa. Pakkausjätteitä ei saa jättää keräyspaikalle, mikäli keräysastiat ovat täynnä.

Jäteasemalla asiointi
Asiakkaita ohjeistetaan noudattamaan terveydenhuollon viranomaisten ohjeistusta virustartuntojen ehkäisemiseksi. Jäteasemilla suositaan korttimaksuja, etenkin lähimaksua. Käteistä otetaan vastaan vain siinä tapauksessa, että asiakkaalla ei ole mahdollisuutta maksaa kortilla.

Kommentteja aiheesta “Koronavirukseen varaudutaan myös jätehuollossa – Jätteiden keräys ja vastaanotto jatkuvat normaalisti

  • 20.3.2020 at 20:48
    Permalink

    Jäteastioita katoksessa pitää säännöllisesti puhdistaa.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Pitäisikö isoissa urheilu- ja sisätilojen tapahtumissa olla maskipakko katsojilla?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...