0

Kouvola lisäämässä vakituista ranta-asumista – Vakituisen asumisen mahdollistavia rakennuspaikkoja on noin 2000

Teknisen lautakunta käsittelee 17.3. kokouksessaan vakituisen asumisen vyöhykerajauksia, joiden perusteella voidaan arvioida mahdollisuuksia muuttaa rantayleiskaavojen loma-asuntokortteleita ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Rajauksia hyödynnetään myös valmisteilla olevassa rakennusjärjestyksen laatimisessa.

Esitettävät vyöhykerajaukset perustuvat keväällä 2019 kaupunginhallituksen linjaamaan ratkaisuun, jonka mukaan vakituista ranta-asumista pyritään lisäämään erityisesti kylien yhteyteen ja sijainniltaan edullisille ranta-alueille. Vyöhykerajaukset perustuvat muun muassa taajamaetäisyyteen, tieverkkoon ja palveluihin perustuvaan pisteytykseen. Lisäksi on analysoitu olemassa olevaa kylärakennetta.

Vyöhykerajausten sisäpuolelle sijoittuu noin 800 omarantaista lomarakennuspaikkaa, joiden muuttaminen vakituiseen asumiseen voisi olla jatkossa mahdollista. Kaikkiaan vakituisen asumisen mahdollistavia rakennuspaikkoja olisi noin 2000 eli noin 30 prosenttia koko kaupungin rantojen rakennuspaikkojen määrästä. Laaja yhtenäinen ranta-asumiselle sopiva vyöhyke sijoittuu muun muassa Jaalan kirkonkylän ja Voikkaan väliselle alueelle. Varsinainen päätös muutoksesta tehdään kaavoituksen yhteydessä. Tarkoituksena on merkitä nämä alueet kaavoihin loma- tai vakituisen asumisen mahdollistavalla kaksoismerkinnällä.

Muualla maaseudun ranta-alueilla vakituisen asumisen määrä ja sijoittuminen ratkaistaan lähtökohtaisesti kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti uudiskaavoitushankkeiden ja laajempien kaavojen päivityskierrosten yhteydessä. Nyt rajattujen vyöhykkeiden sisäpuolella on mahdollista tarvittaessa käynnistää myös yksityishenkilöiden hakemuksiin perustuvia rakennuspaikkakohtaisia käyttötarkoituksen muutokseen tähtääviä kaavamuutoshankkeita arviolta 3-4 vuoden välein.

Asumisen vyöhykerajauksia ja asumisen osalta tehtyjä linjauksia hyödynnetään muun muassa tällä hetkellä vireillä olevissa ja tulevissa rantakaavoitushankkeissa. Vuodelle 2020 alkavaksi on suunniteltu kaavamuutoshanke, jossa käsitellään yksityisten kaavamuutosaloitteet. Mukaan otettavat kohteet päätetään muun muassa nyt käsittelyssä olevan rajauskartan perusteella

Kaavoituksen jälkeen jää vapaa-ajanasunnon omistajan harkittavaksi, hakeeko hän rakennuksen käyttötarkoituksenmuutoksen rakennusluvan kautta. Joissakin tapauksissa kyse voi olla lähinnä rekisterimerkinnän muutoksesta rakennusluvan kautta tai suhteellisen pienistä teknisten ominaisuuksien muutoksista.

Useissa tapauksissa muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi edellyttää merkittäviä muutoksia rakennuksen ominaisuuksiin, esimerkiksi rakenteiden lämmöneristävyyteen. Myös muunmuassa rakennuspaikan koko ja ajotien laatu, kuten hälytysajoneuvojen pääsy, sekä vesihuolto vaikuttavat rakennuslupaharkintaan.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viikon kysymys

Koetko Uudenmaan liikkumisrajoituksen tarpeellisena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...