0

Valtatien 15 kunnostaminen halutaan mukaan huhtikuun kehysriihikeskusteluun – Valtatien korjauksen pelätään jäävän ratahankkeiden varjoon

Kymenlaakson kauppakamari on huolissaan valtionrahoituksen saamisesta valtatielle 15 Kotkan ja Kouvolan välille.
Päähuomio alueella on ollut vahvasti ratahankkeissa ja valtatien 15 korjauksen edistämisen pelätään jäävän ratahankkeiden varjoon.
– Ajankohta olisi nyt otollinen valtatien 15 kunnostuksen käynnistämiseen, kun ELY-keskuksen tiesuunnitelma valmistui ja siellä on valmius tien kunnostustöiden aloittamiseen, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.
Kauppakamari on lähettänyt vetoomuksen Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajille, kuntaministeri Sirpa Paaterolle ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle valtatien 15 korjaamiseen kohdistuvan investointipäätöksen saamiseksi budjettikeskusteluihin jo huhtikuun kehysriiheen.
Valtatien 15 kunnostamisen kustannusarvio on noin 115M€. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen toteuttamisvaihe ja rakentamistyöt olisivat aloitettavissa vuonna 2021. (Lähde: Väylävirasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
Valtatietä 15 kuormittavat teollisuuden ja kaupan suuret tavaravirrat Kotkan ja Haminan satamien ja sisä-Suomen välillä, runsas työpaikka- ja opiskelijaliikenne sekä vuoden 2018 alusta tielle siirtyneet sote-kuljetukset Pohjois-Kymenlaakson sairaalan sulkemisen jälkeen.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekemä tiesuunnitelma oli juuri lausuntokierroksella, joka päättyi helmikuun lopussa 2020. Tiesuunnitelmasta pyydettiin lausunnot alueen kunnilta, eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Kymenlaakson kauppakamari antoi oman lausuntonsa ELY-keskukselle. Sen pohjaksi kauppakamari kysyi jäsenyritystensä edustajien näkemykset tiesuunnitelmasta. Vastauksissa toistuivat, että tiesuunnitelma on viennin, tuonnin sekä tavaraliikenteen sujuvuuden ja yritysten kasvun ja toiminnan kannalta välttämätön ja sen toimeenpanoa pitää kiirehtiä.
”Kokonaisuudessaan erittäin hyvä hanke, toteutuessaan parantaa työvoiman, mutta myös tavaran liikkuvuutta Kouvola-Kotka välillä.”
”Loistava hanke ja lisää Kymenlaakson houkuttelevuutta yhtenäisenä maakuntana. Modernisoi vanhanaikaisen tieosuuden nykytason vaatimuksiin.”
”Nopeasti rakenteille, kiitos. Useamman kerran viikossa tietä käyttävänä kauhulla seuraan ohituksia väärissä paikoissa, tiellä loikkivia peuroja ja hitaasti ajavia autoilijoita.”
”Rakentamisurakan valmistelun rahoitus olisi saatava jo vuoden 2020 lisäbudjettiin.”
”Tärkeä, korkean prioriteetin hanke.”
(Vastauksia Kymenlaakson kauppakamarin suorittamassa jäsenkyselyssä helmikuussa 2020)

Ensimmäistä valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan vuosille 2021-2032. Valmistelua on tehnyt Liikenne- ja viestintäministeriön asettama parlamentaarinen ohjausryhmä. Ensimmäinen alueellinen kuulemistilaisuus suunnitelmasta oli 10.3. Lappeenrannassa.
Tilaisuudessa vahvistui Kymenlaakson kauppakamarin näkemys, että 12-vuotinen suunnitelma on kannatettava pitkäjänteisen liikenne- ja infrasuunnittelun kannalta.
Valtatien 15 korjaamisen kiireellisyyden vuoksi Kymenlaakson kauppakamari odottaa alueen elinkeinoelämän ja yritysten keskeisimpänä edustajana myönteistä rahoituspäätöstä kuitenkin jo tämän vuoden budjettineuvotteluissa.
Kauppakamarin saamien tietojen mukaan valtioneuvoston huhtikuun kehysriihessä käydään alustavasti läpi liikenteen suuria investointikohteita. Yksityiskohtaisemmin kohteet ratkeavat budjettiriihessä loppukesällä.
– Valtatie 15 osalta nuo ovat kaksi kriittistä ajankohtaa, joihin kymenlaaksolaisten tulisi nyt laittaa paukkuja, painottaa Kirjavainen.

Kauppakamari on käynyt tiivistä keskustelua alueen kansanedustajien kanssa valtatien 15 rahoituksesta.
Pertunmaalainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on vahvasti ajamassa asiaa eteenpäin, että rahoitus valtatielle 15 saadaan. Leppä tosin korostaa, että aikataulu on vielä epävarma.
– Liikenneväylien kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen ovat ihan keskeisiä asioita meidän elinkeinojemme ja elinvoiman kannalta ja myös työllisyyden osalta. Hyvät liikenneyhteydet ja niiden hyvä kunto vaikuttavat ratkaisevasti myös uusien investointien saamiseen alueelle. Tässä tapauksessa kyseessä on vielä ”sotetie”. Hyvä on tutkia myös uusia malleja väylähankkeiden toteuttamiseen, Leppä sanoo.
Kouvolalainen kansanedusta Ville Kaunisto sanoo, että valtatie 15:n edistäminen on ollut tiukkaa yhteydenpitoa eri sidosryhmien, kuten ELY:n, kymenlaaksolaisten yrittäjien ja kansanedustajien kanssa.
– Tämä työ jatkuu edelleen. Oppositiopoliitikkona minulle on tärkeää tuoda nykyisen tien vaarallisuuden tuomia ihmisten huolia hallituspuolueiden edustajien korviin ja samalla olen osoittanut keinoja hankkeen rahoittamiseksi.
Kaunisto on nostanut valtatien korjaamiseen tarvittavan investointipäätöksen tarpeellisuutta esille toistuvasti.
– Tämä on kauan odotettu, Kymenlaaksoa yhdistävä hanke ja olen varma, että me kaikki oman maakuntamme kansanedustajat olemme tämän takana. Tämän vuoksi olisinkin erittäin pettynyt, jos hallitus ei kevään budjettiriihessä tai seuraavassa lisätalousarviossa varaisi rahaa hankkeelle. Tämä mahdollistaisi hankkeen välittömän käynnistämisen, Kaunisto sanoo.
Hallituspuolue SDP:n edustaja Paula Werning on keskustellut valtatien tilanteesta sekä aiemman liikenneministeri Sanna Marinin että nykyisen liikenneministerin Timo Harakan kanssa. Werning kertoo, että keskustelut ministeri Harakan kanssa ovat olleet hyvähenkisiä.
– Hän on ollut kiinnostunut perusteluista, miksi tämä hanke on meidän alueelle tärkeä. Olen myös toimittanut ministeri Harakalle hänen pyynnöstään hyvin kattavan tietopaketin Vt 15:stä, Werning kertoo.
– Siihen, milloin hanketta päästään viemään eteenpäin ja milloin tähän myönnetään rahaa en tietenkään osaa sanoa. Mutta omalta osaltani teen parhaani, että hanke pääsisi käyntiin mahdollisimman nopeasti. Pidän hankkeen tärkeyttä esillä Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa ja niissä tapaamisissa, joissa asiaa pystyn edistämään. Tarkoituksena on järjestää tapaaminen keskeisten kymenlaaksolaisten ja valtakunnallisten tahojen kesken, kunhan ministeri ensin tähän asiaan tarkemmin perehtyy, Werning kertoo.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viikon kysymys

Koetko Uudenmaan liikkumisrajoituksen tarpeellisena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...