0

Kymenlaakson Sähkön sähkönjakelun toimitusvarmuus ennätystasolla – Hiilineutraalin sähköntuotannon osuus jo 92,5 prosenttia

Kymenlaakson Sähkö Oy -konsernin liikevaihto oli 119,7 (124,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 22,9 (23,0) miljoonaa euroa. Investointeihin käytettiin kaikkiaan 18,0 (18,0) miljoonaa euroa.
– Edistyimme keskeisissä liiketoiminnan tavoitteissa hyvin sekä verkkoyhtiön että energialiiketoiminnan osalta ja saavutimme asetetut taloudelliset tavoitteet, sanoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Sähköverkon toimitusvarmuus parani edelleen ja energialiiketoiminnassa etenimme kohti täysin hiilineutraalia sähköntuotantoa.
Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 52,8 (54,1) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 18,1 (19,2) miljoonaa euroa. Sähköverkon toimitusvarmuutta parantaviin maakaapelointi- ja muihin verkostoinvestointeihin käytettiin 15,5 miljoonaa euroa. Sähkön siirtohintoja ei korotettu vuonna 2019.
Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 71,2 (73,5) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen 2,9 (1,3) miljoonaa euroa.
Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 58 (60).
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 9,6 miljoonan euron osingon jakamista eli 57,27 (50,70) euroa osakkeelta.

Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuteen jatkuivat 15 miljoonan euron tasolla. Keskijänniteverkkoa maakaapeloitiin vuonna 2019 noin 90 kilometriä. Merkittävimpiä investointeja olivat laajat maakaapelointihankkeet Loviisan Pernajassa ja Haminan Metsäkylässä. Vuonna 2019 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli alimmillaan koko vuosikymmeneen, 1,38 (1,58) tuntia asiakasta kohden.
Vuonna 2019 yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 1 328 (1 354) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 1,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kymenlaakson Sähköverkon alueella sähkönkäyttäjiä oli vuoden lopussa 103 125 (103 086).

Kymenlaakson Sähkön strategialinjauksen mukaisesti yhtiö siirtyy lähivuosien aikana täysin hiilineutraaliin sähköntuotantoon. Jo nyt hiilineutraalin sähköntuotannon osuus on 92,5 prosenttia. Strategian mukaisesti päätettiin osallistumisesta uuteen tuulivoimahankkeeseen, jolla tuulivoimatuotannon määrä kasvaa noin 20 prosentilla saavuttaen noin 80 GWh vuosittaisen tuotantomäärän. Tavoitteena on edelleen jatkaa investointeja tuulivoimaan ja kaksinkertaistaa tuulivoimatuotannon määrä.
Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 463 (514) miljoonaa kilowattituntia. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 6 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 44,0 €/MWh.
Aurinkosähköjärjestelmien myynnin liikevaihto kasvoi yli 50 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2019 lopussa verkkoon oli liitetty yhteensä 808 (505) aurinkosähköjärjestelmää.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Viikon kysymys

Koetko Uudenmaan liikkumisrajoituksen tarpeellisena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...