0

Kouvola tiiviistää yhteistyötä yrittäjien kanssa uudella työryhmällä

Kouvolan kaupunki tekee hankintojensa kehittämiseksi paikallisen elinkeinoelämän kanssa tiivistä yhteistyötä. Sitä syventämään perustettiin vuodenvaihteessa uusi työryhmä.
– Palavereja pidetään säännöllisesti tiedon kulun lisäämiseksi. Tavoitteena on myös löytää keinoja huomioida kouvolalaiset yrittäjät entistä paremmin kaupungin järjestämissä kilpailutuksissa, kaupungin hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä kertoo.
Yhteistyöryhmässä yrittäjiä edustaa Kouvolan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jari Liikkanen. Kaupungilta mukana ovat hallintojohtaja Katja Tommiska, hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen ja elinkeinoyhtiö Kouvola Innovationissa työskentelevä hankinta-asiamies Marita Melkko.

Kouvolan kaupungin tekemiä hankintoja ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä hankintaohjelma. Sen tavoitteena on muun muassa lisätä kaupungin kouvolalaisilta yrityksiltä tekemien hankintojen määrää ja kasvattaa siten Kouvolan elinvoimaa.
– Ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti, ja tulokset ovat olleet lupaavia, Jyrkilä toteaa.
Vuonna 2019 toteutetuista kilpailutuksista 70 prosentissa otettiin huomioon paikallinen tarjonta. Tämä tarkoittaa, että näiden kilpailutusten tarjouspyynnöt mahdollistivat paikallisen yrityksen osallistumisen ja menestymisen kilpailutuksessa. Hankintaohjelman tavoitetta toteutettiin myös soveltuvissa pienhankinnoissa niin, että tarjouspyyntö lähetettiin vain paikallisille yrityksille.
Pk-yritysten tarjoamismahdollisuudet puolestaan otettiin huomioon prosentissa 81 prosentissa kilpailutuksista.
– Luvut kertovat muun muassa siitä, että kilpailutettavan tuotteen tai palvelun hankintakokonaisuudet eivät ole liian suuria pk-yrityksille, ja hankinnoilla on tavoitteen mukaisesti edistetty paikallista elinvoimaa, Jyrkilä sanoo.
Hankintaohjelman tavoitteiden täyttymistä seurataan paitsi uudessa yhteistyöryhmässä, myös pidempään toimineessa, eturyhmäksi nimetyssä kokoonpanossa. Siinä on edustajia niin yrittäjistä, kaupungilta kuin Kinnostakin.

Jari Liikkanen näkee uuden yhteistyöryhmän lujittavan kaupungin ja yrittäjien välistä keskinäisen luottamuksen ilmapiiriä.
– Julkiset hankinnat vahvistavat yrittäjyyttä, työllisyyttä, aluekehitystä ja elinvoimaa, Liikkanen kiteyttää.
– On hyvä, että Kouvolan kaupungin hankinnoille on asetettu poliittisesti selvät prosenttitavoitteet, ja että niiden toteutumista seurataan yhdessä yrittäjien kanssa. Hankinta-asiamies Marita Melkko on tehnyt omalla sarallaan merkittävää työtä.
Liikkasen mukaan yritystoiminnan tulevaisuuden muutokset pitäisi pystyä Kouvolassa huomioimaan paremmin.
– Toivoisin kaupungilta ja Kinnolta vielä nykyistä enemmän yhteistyötä yrittäjille tärkeissä kysymyksissä. Niitä ovat esimerkiksi olemassa olevien yritysten tarpeet, suurten ikäluokkien mukanaan tuovat sukupolven vaihdokset ja niiden tukeminen sekä nuoret yrittäjät ja heidän tarpeidensa taustoittaminen. Kouvolan Yrittäjät tulee myös panostamaan jatkossa vahvasti oppilaitosyhteistyöhön ja sitä kautta tulevaisuuteen.

Viikon kysymys

Koetko Uudenmaan liikkumisrajoituksen tarpeellisena?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...