0

Kouvolassa ilmoitettujen rikosten määrä väheni – Omaisuusrikokset kasvussa

Kouvolassa poliisille ilmoitettiin viime vuonna 12 400 rikosta, joka 18,4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tilasto.
Omaisuusrikokset olivat seudulla 12,4 prosentin kasvussa.
Varkaudet olivat laskussa, mutta törkeät asunto- ja liikevarkaudet lisääntyivät.
Väkivaltarikokset lisääntyivät 10,4 prosenttia.

Poliisin avointen rikosasioiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 35 prosenttia ja niin sanottujen sekalaisilmoitusten määrä noin 10 prosenttia.
– Kuten avointen asioiden määrästä voi päätellä, vähemmän kiireellisten yksittäisten rikosten tutkinnassa on harmillista viivettä, apulaispoliisipäällikkö Kari Hyyryläinen sanoo.
Avointen ilmoitusten määrän kasvu johtuu muun muassa henkilövajeesta ja erilaisten muotomääräysten lisääntymisestä. Huolestuttava kehitys on tiedostettu, minkä vuoksi poliisilaitoksessa on kehitetty rikostorjunnan organisaatiota, otettu käyttöön esikäsittelytoiminto ja tutkittu tehostetusti ilmoituskertymiä. Avointen ja pitkään tutkinnassa olevien rikosasioiden määriä seurataan säännöllisesti.

Liikennevalvonnassa keskityttiin vuonna 2019 erityisesti raskaan liikenteen valvontaan ja rattijuopumusvalvontaan. Raskaan liikenteen valvonnassa nousi esille ylikuormien määrän lisääntyminen noin 75 prosentilla edellisvuodesta. Vastaavasti kuljettajien lepoaikasäännösten rikkomukset laskivat hieman.
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella tavattiin viime vuoden aikana 1458 rattijuoppoa, mikä on 234 rattijuoppoa enemmän kuin vuonna 2018. Rattijuopumustapauksissa kasvussa ovat olleet edelleen huumausaineiden ja/tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tehdyt teot.
Kouvolassa rattijuoppojen määrä kasvoi 12 prosenttia. Törkeät rattijuopumuksen vähenivät 5,9 prosenttia.

Poliisin ulkomaalaisyksikkö poisti maasta joko valvottuna tai saatettuna vuonna 2019 yhteensä 288 henkilöä. Tämä on jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Saattamalla tehtyjä maastapoistamistehtäviä oli keskimäärin hieman useammin kuin kerran viikossa.
Ulkomaalaislain perusteella säilöön otettujen istuntoja käräjäoikeuksissa oli yhteensä 392 kertaa. Poliisi antoi tiedoksi 476 päätöstä ja
ulkomaalaisyksikkö suoritti vuoden aikana yhteensä 692 kenttätehtävää.

Poliisin myöntämien kaikkien lupien määrä kasvoi edellisesti vuodesta 22,66 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli passien (10,69 %), henkilökorttien (64,46 %) ja aselupien (9,81 %) kohdalla.
Viime kesän lakiuudistuksen yhteydessä poliisin käsiteltäviksi siirtyi 1.6.2019 alkaen kaikkien ajokieltoasioiden käsittely. Käräjäoikeuksilta siirtyi poliisille kesä-joulukuussa yhteensä yli 700 ajokieltoasiaa.
Sähköinen asiointi on lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti. Passien sähköisen asioinnin käyttöaste on noussut 70 prosentista 74 prosenttiin ja turva-alan luvista 33,8 prosenttia on asioitu sähköisinä.

Viikon kysymys

Kutsuuko sohva ja MM-hiihdot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...