0

Leca Finland Oy:lle ehdotetaan myönnettäväksi maa-ainestenottolupa ja toiminnan aloittamislupa Lossitien savenottoalueelle Ummeljoelle

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee 15. tammikuuta Lossitien savenottoalueen maa-aineslupahakemusta. Ympäristöjohtaja ehdottaa, että Leca Finland Oy:lle myönnetään maa-ainesottolupa ja toiminnan aloittamislupa Lossitien savenottoalueelle Ummeljoelle.

Alueen pinta-ala on 15,6 hehtaaria ja varsinainen kaivuualue on 13,1 hehtaaria.

Hakemuksesta jätettiin kuulutusaikana viisi muistutusta.
Ensimmäisessä muistutuksessa toivottiin, että toiminta ohjattaisiin kauemmas asutuksesta. Muistuttajan mielestä 10 vuoden rekkaralli on kohtuuton Lossitien asukkaille. Hänen mielestään ottoalueelle pitäisi tehdä erillinen oma tie.
Toisessa muistutuksessa ihmetellään, että miksi peltoalasta ei ole tehty perinteistä julkista tarjousmenettelyä. Muistuttaja on huolissaan savenoton vaikutuksista kotinsa perustuksiin ja toivoo melu- ja näköesteen rakentamista tonttinsa rajalle. Hän on lisäksi huolissaan savenoton vaikutuksista kaivovesien määrään ja laatuun.
Kolmas muistuttaja on huolissaa kiinteistön arvon alentumisesta. Hänkin ihmettelee alkaista vuokrasummaa ja sitä mikseivät paikalliset asukkaat ole päässeet vuokraamaan kiinteistöä.
Neljännen muistutuksen on allekirjoittanut kahdeksan Lossitien asukasta. He ovat huolissaan raskaan liikenteen lisääntymisestä tiellä. Heitä huolestuttaa tien kunto ja tienkäyttäjien turvallisuus. He toivovat, että savea ajetaan jotain muuta reittiä pitkin. He ovat myös huolissaan Kymijoen veden samentumisesta ja ihmettelevät alhaista vokrasummaa.
Viiden muistuttaja vastustaa lupahakemusta. Muistuttajan mielestä hane on aluetta koskevien kaavojen seka maaaineslain 3§:n vastainen. Hankkeesta aiheutuu kohtuutonta rasitusta kuten melu- ja pölyhaittaa naapureille. Muistuttajan mielestä hankkeen vaikutukset tulisi selvittää ympäristönvaikutusten arviointimenettelyssä.

Viikon kysymys

Oletko aikeissa matkustaa lähikuukausina ulkomaille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...