0

Koulutulokkaiden lähikouluun ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilmassa

Ilmoitus oppivelvollisuudesta sekä lähikoulupäätös on lähetetty kaikille koulutulokkaiden huoltajille 20.12.joko perinteisellä kirjepostilla tai Wilma-viestinä. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta 12.1. mennessä.
Kouvolassa elokuussa 2020 koulunkäyntinsä aloittavat kaikki vuonna 2013 syntyneet sekä koulunkäynnin aloittamisesta aikaisemmin lykkäystä saaneet lapset sekä vuonna 2014 syntyneet lapset, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen.
Jokaiselle koulutulokkaalle määritellään perusopetuslain mukaisesti lähikoulu, jossa oppilaalle on varattu oppilaspaikka. Lähikoulu määräytyy väestörekisteriin merkityn osoitteen mukaan.
Lapsi voi pyrkiä myös muuhun kuin lähikouluun. Ns. toissijaiseen kouluun on aina haettava. Ilmoittautumiseen ja toissijaiseen hakuun liittyvät ohjeet ovat lähikoulupäätöksen liitteenä.
Huoltajat, jotka ovat antaneet luvan sähköiseen tiedoksiantoon näkevät päätökset Wilmassa välittömästi julkaisun jälkeen. Huoltajilla joilla ei ole Wilmaan tunnuksia tai jotka eivät ole antaneet lupaa sähköiseen tiedoksiantoon, lähettiin lähikoulupäätös joulukuun lopussa postitse.
Ohjeet lähikoulupaikan vastaanottamisesta löytyvät Wilmasta sekä kaupungin verkkosivuilta.

Viikon kysymys

Oletko aikeissa matkustaa lähikuukausina ulkomaille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...