0

Kymenlaakson Pelastuslaitoksen viime vuoden tilasto: Liikenneonnettomuudet lisääntyivät, tulipalot vähenivät

Kymenlaakson Pelastuslaitokselle oli hälytystehtäviä vuoden 2019 aikana yhteensä 14 286 kertaa (sis. pelastustehtävät ja ensihoitotehtävät). Keskimäärin pelastuslaitoksen palo-, ensivasteauto tai ambulanssi lähti tehtävälle 39 kertaa vuorokaudessa.
Onnettomuuksista yleisin oli liikenneonnettomuus, joissa pelastuslaitoksen palokuntien apua viime vuonna tarvittiin. Liikenneonnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 1 218 henkilöä, ajoneuvojen määrä 506 onnettomuudessa oli 885. Kymenlaakson alueella oli keskimäärin 12 liikenneonnettomuutta viikossa. Osittain liikenneonnettomuuksien tehtävien lisääntyminen johtui hätäkeskuksessa tammikuussa viime vuonna käyttöön otetun Erica-tietojärjestelmästä. Ohjelma käyttöönoton alkuaikoina hälytti matalammalla kynnyksellä palokunnan yksikön peltikolareihin, joissa ei ollut pelastustehtävää.
Tehtävämäärien vähennystä oli tulipaloissa ja vahingontorjuntatehtävissä sekä erilaisissa tarkistus- ja varmistustehtävissä.
Vahingontorjuntatehtävien määrään laskuun vaikutti se, ettei vuoden aikana ollut merkittäviä myrskyjä.

Pelastustehtävät
Vuoden 2019 aikana pelastuslaitoksen palokunnille tuli yhteensä 3 470 pelastus-, ensivaste- tai tarkastustehtävää. Edellisenä vuonna tehtäviä oli 3 831, joten vähennystä edellisestä vuodesta oli 361 tehtävää.
Tehtävämääristä voidaan todeta:
Erilaisten tulipalojen sammutustehtäviä palokunnille tuli 469 kertaa (vuonna 2018, 578 krt.)
Rakennuspaloja tapahtui 67 (81 kpl), rakennuspalovaaratilanteita oli 115 (116), maastopaloja 124 (167), liikennevälinepaloja 71 (102) ja muita tulipaloja 92 (112)
Liikenneonnettomuuksiin pelastuslaitos hälytettiin 605 kertaa (506)
Vahingontorjuntatehtäviä oli 217 (405)
Ihmisen pelastustehtäviä 96 (73) kertaa, eläimen pelastustehtäviä 63 (79) kertaa
Vaarallisten aineiden ja öljyvahinkojen aiheuttamia tehtäviä oli 100 (86)
Tarkastus- ja varmistustehtäviä, avunanto- ja virka-aputehtäviä oli yhteensä 549 (653).
Automaattisen paloilmoittimen antaman palohälytyksen tarkistustehtäviä 671 (686)

Seuraavissa onnettomuustyypeissä oli lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna:
+ liikenneonnettomuus + 99
+ vaarallisten aineiden onnettomuus, +5
+ sortuma/sortumavaara, +10
+ ihmisen pelastustehtävä, +23
+ virka-aputehtävät, +3

Vähennystä oli seuraavissa onnettomuustyypeissä:
– rakennuspalot, -14
– maastopalot, – 43
– liikennevälinepalot, -31
– muut tulipalot, -20
– automaattisen paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä, -12
– palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtävä, -48
– muut tarkastus-/varmistustehtävä, -78
– ensivastetehtävät, -31
– eläimen pelastustehtävät, -16
– vahingontorjuntatehtävät, -188
– avunantotehtävät, -29

Palokuolemat
Viime vuoden aikana tulipaloissa menehtyi kolme henkilöä. Edellisenä vuonna kuoli yhdeksän henkilöä tulipalossa.

Pelastuslaitoksen suorittamat ensihoitotehtävät
Palokuntien ensivasteyksiköt hälytettiin vuoden 2019 aikana 611 kertaa, vuonna 2018 ensivastetehtäviä oli 642, joten vähennystä edelliseen vuoteen oli 31 tehtävää.
Ensihoitotehtävien määrä pelastuslaitoksen ambulansseilla väheni 706 tehtävällä, viime vuonna tehtäviä oli yhteensä 10 816 ja edellisenä vuonna 11 522.
Ensihoitotehtävien määrät pelastuslaitoksen ambulansseilla vuonna 2019 paloasemittain:
– Kotkan paloasema 2 989 (vuonna 2018, 4 140)
– Kouvolan paloasema 2 779 (3 362)
– Haminan paloasema 2 769 *) (1 781)
– Kuusankosken paloasema 2 279 (2 239)
Yhteensä 10 816 (11 522)
*) Haminan paloaseman luvussa on mukana Miehikkälässä olevan monitoimiyksikön tehtävämäärä

Viikon kysymys

Kannatatko kasvomaskin käyttöä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...