Passin ja henkilökortin hinnat laskivat

Sisäministeriö on antanut asetukset poliisin ja Maahanmuuttoviraston maksuista sekä vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Asetukset tulivat voimaan vuodenvaihteessa. Passin ja henkilökortin hinnat

Tarkista passisi voimassaoloaika ja laita tarvittaessa uusi hakuun hyvissä ajoin. Käy ensin valokuvaamossa ja tee sitten verkkohakemus. Jos käynti poliisiasemalla vaaditaan, varaa aika verkossa. Kuvituskuva: Poliisi.

Keskilaakso

Sisäministeriö on antanut asetukset poliisin ja Maahanmuuttoviraston maksuista sekä vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Asetukset tulivat voimaan vuodenvaihteessa.

Passin ja henkilökortin hinnat laskivat. Alennuksen syitä ovat muun muassa tehostuneet prosessit ja volyymin kasvu. Hinnat ovat alhaisimpia, jos passin tai henkilökortin hakee sähköisesti. Passi maksaa 51 euroa (aiemmin 53) perinteisen poliisiasemalla käynnin kautta haettuna ja sähköisesti haettuna 45 euroa (aiemmin 49). Myös henkilökortin hinta alenee 54 euroon (aiemmin 58) käyntiasioinnin kautta haettuna. Sähköisesti haettuna hinta on 48 euroa (aiemmin 54). Jos henkilökortin hakee samassa yhteydessä kuin passin, sen hinta on 46 tai 40 euroa (sähköinen asiointi).

Passin voimassaoloaika kannattaa tarkistaa ja laittaa tarvittaessa uusi hakuun hyvissä ajoin. Käy ensin valokuvaamossa ja tee sitten verkkohakemus. Jos käynti poliisiasemalla vaaditaan, varaa aika verkossa. Katso ohjeet ja hae: www.poliisi.fi

Tarkistuksia rahankeräyksiä koskeviin maksuihin ja turvallisuusalan valvontamaksuun

Uusi rahankeräyslaki tulee voimaan 1.3.2020. Uudistuksen myötä ainoastaan Poliisihallitus voi myöntää rahankeräyslupia. Rahankeräysluvan haltijan tulee tehdä vuosittain Poliisihallitukselle ilmoitus rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä. Vuosi-ilmoituksen hinta on 1.3.2020 alkaen 100 euroa. Poliisilaitokset käsittelevät 1.3.2020 lähtien pienkeräyksistä tehtäviä ilmoituksia, joiden hinta on 55 euroa.

Turvallisuusalan elinkeinonharjoittajan valvontamaksua muutetaan niin, että vahvistetaan vain yksi, kaikille elinkeinonharjoittajille yhtä suuri euromääräinen valvontamaksu.

Myös Suojelupoliisin maksuihin muutoksia

Suojelupoliisin laajan turvallisuusselvityksen hinta nousee 600 euroon nykyisestä 450 eurosta. Nousun syynä on, että nykyinen hinta ei kata selvityksen laatimisesta aiheutuneita kustannuksia. Suojelupoliisin tekemissä yritysturvallisuusselvityksissä siirrytään 1.1.2020 alkaen tuntihintaisesta laskutuksesta paremmin kustannuksia vastaavaan kokonaislaskutukseen. Yritysturvallisuusselvitysten hinnat ovat jatkossa 5000 euroa (suppea yritysturvallisuusselvitys) tai 10 000 euroa (perusmuotoinen yritysturvallisuusselvitys).

Migrin lupien käsittelymaksut lähemmäksi käsittelyn kuluja

Oleskelulupahakemusten käsittelymaksut nousivat hieman vuoden alusta. Suurimmat muutokset koskevat työntekijän ja yrittäjän oleskelulupahakemusten käsittelymaksuja: paperisena tehtyjen hakemusten käsittelymaksu on tulevana vuonna 640 euroa (aiemmin 600) ja sähköisesti tehtyjen hakemusten käsittelymaksu 490 euroa (aiemmin 400). Maahanmuuttovirasto pystyy entistä tarkemmin erittelemään, miten käsittelykustannukset jakautuvat sähköisen asioinnin ja paperihakemusten välillä. Tämä näkyy käsittelyn hinnassa.

Suomen kansalaisuutta koskevien hakemusten käsittelymaksut nousevat 40 eurolla. Paperisena tehdyn kansalaisuushakemuksen käsittely maksaa jatkossa 520 euroa; jos kansalaisuutta hakee sähköisesti, hinta on 420 euroa. Kansalaisuusaseman määrittäminen maksaa 100 euroa (aiemmin 50 euroa).

Hintoja korotettiin, jotta ne vastaavat paremmin hakemusten käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Käsittelymaksut varmistavat osaltaan Maahanmuuttoviraston riittävät resurssit ja käsittelyaikatavoitteiden toteutumisen. Kustannuksia edullisempi käsittelymaksu on edelleen ensimmäisillä oleskelulupahakemuksilla (pois lukien työntekijän ja yrittäjän luvat) sekä alaikäisen ja opiskelijan määräaikaisilla oleskelulupahakemuksilla. Kansainvälisen suojelun hakeminen on maksutonta.

Käyttämättömästä ajanvarauksesta veloitetaan jatkossa 50 euroa, jos asiakas jättää saapumatta Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen eikä ole perunut varaamansa aikaa. Vuoden 2019 elokuun loppuun mennessä yhteensä 3 142 asiakasta jätti tulematta varaamallaan ajalla ilman, että oli peruuttanut sitä.

Vapaaehtoisen paluun tuki säilyy ennallaan

Vapaaehtoisen paluun tukeen ei tule muutoksia vuoteen 2019 verrattuna. Uusi asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta on voimassa kaksi vuotta vuoden 2021 loppuun.

Vapaaehtoisen paluun tuki voi kattaa paluumatkan kustannukset ja taloudellisen tuen, jonka avulla palaaja voi aloittaa elämänsä uudelleen kotimaassaan. Tuki voi olla rahaa tai hyödyketukea. Hyödyketuki tarkoittaa erilaisia tarvikkeita tai palveluja esimerkiksi pienyrityksen käynnistämiseksi tai koulutuspaikan hankkimiseksi.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vapaaehtoisen paluun järjestelmää kehitetään ensisijaisena vaihtoehtona turvata kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistuminen ja uudelleenkotoutuminen. Vapaaehtoisen paluun järjestelmän toimivuutta ja kehittämistä selvitetään erikseen, ja tarvittaessa tukea koskevaa asetusta voidaan muuttaa ennen kuin sen voimassaolo päättyy.

Kommentoi