0

Suunnitelmat savenotosta Ummeljoella saattavat saada aikaan tutkintapyynnön poliisille

Luvan myöntäminen savenottoon Ummeljoella lähellä Lossitietä kuumentaa edelleen naapurustossa tunteita, vaikkei savea aiotakaan uusimpien suunnitelmien mukaan kuljettaa pois Lossitietä pitkin, vaan uuden tielinjauksen kautta.
– Lossitien varressa asuvien kannalta uudet suunnitelmat otetaan varmasti tyytyväisinä vastaan, mutta minun kannaltani asia vain hankaloitui. Uusi, kaavailtu tie menisi näet läheltä tonttini rajaa, harmittelee ummeljokelainen Jaana Kuukka. Hän ei hyväksy hankkeessa käytettyjä toimintatapoja.
– Asiaa on viety eteenpäin salamyhkäisesti. Kaupunki oli tehnyt Leca Finland Oy:n kanssa sopimuksen jo kesällä 2018, joten tänä syksynä alueen asukkaille tullut kuulemiskirje tuli täytenä yllätyksenä. Jos muu ei auta, harkitsen tutkintapyynnön tekemistä polisille, kertoo Kuukka.
Kuusankoskella toimiva Leca Finland Oy jättänyt Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnalle lupahakemuksen savenottamista varten kymmenen vuoden ajaksi. Savea on tarkoitus ottaa 16,5 hehtaarin suuruiselta pelto- ja hakkuualueelta yhteensä 900000 kiintokuutiota. Asia on näillä näkymin menossa päätettäväksi rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukseen tammikuussa.
Hakemuksesta on jätetty viisi muistutusta. Lisäksi Kouvolan ympäristösuunnittelu ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ely ovat antaneet omat lausuntonsa asiassa.
Jaana Kuukka on tyytyväinen siitä, että Ely edellyttää 150 metrin etäisyyttä asuttuihin taloihin, vaikka suojamarginaali voisi kuulemma olla pidempikin
– Monet asiat harmittavat edelleen. Kun savea otetaan pois 900000 kuutiota, niin eikö sillä ole vaikutusta rakennusten perustuksiin? Alueella on kunnallinen vesijohtoverkosto, mutta meilläkin on pihakaivo hevostemme juomavettä varten. Miten kaivon veden laadun käy? Entäpä miten hevosemme reagoivat laitumella kilinään ja kolinaan? Mitataanko melua ja pölyä oikeilla mittareilla vai ainoastaan aistinvaraisesti? kyselee Kuukka.
– Minua harmittaa myös se, että kaavaillulle savenottoalueelle olisi ollut muitakin halukkaita vuokralaisia kuin Leca. Olisin voinut olla jopa halukas ostamaan alueen. Kaupungin saama vuokra 300 euroa hehtaarilta vuodessa on pilkkahinta, sillä savi ei maksa mitään. Haluaisin vuokrata kaupungilta metsäpalstan, kaataa sieltä puut pois ja ottaa metsärahat itselleni, tekee Kuukka vertauksen.
Uusi tielinjaus savenkuljettamiseen on tulossa Harri Kuukan maille.
– Teen itse tien, jolle tulee pituutta noin 320 metriä. Linjaus kulkee pellolta Ummeljoentielle. Tiepohjalta ajetaan multa pois ja tilalle tuodaan tien kantava kerros maata. Tavoitteenani on saada tie valmiiksi tämän vuoden aikana, selvittää Kuukka.
Tuotantopäällikkö Jari Mukkula Leca Finland Oy:stä kertoo, että yritys tulee vastaamaan jätettyyn viiteen muistutukseen sekä Kouvolan ympäristösuunnittelun ja Ely-keskuksen lausuntoihin joulukuun alkupäivinä.
– Tulemme muuttamaan lupahakemustamme niin, että matka asuttuihin rakennuksiin on vähintään 150 metriä aiemman 100 metrin sijaan, selvittää Mukkula. Hän painottaa, ettei savenotosta synny riskejä rakennuksille tai kaivoille.
– Olemme kaivaneet savea jo 68 vuoden ajan, eikä ongelmia ole syntynyt. Emme kaiva paineelliseen pohjaveteen saakka, eikä savi läpäise vettä. Tämän vuoksi läheisen Kymijoen vesikään ei tule meidän altaaseemme.
Mukkula muistuttaa myös, että savea kuljetetaan pois kuorma-autoilla, eikä rekoilla. Tällainen käsitys on joillain ollut aiemmin.
– Uusien suunnitelmien mukaan emme siis tule käyttämään Lossitietä, joten tien asutukselle ei tule saven kuljettamisesta haittaa.
Leca Finland Oy valmistaa savesta Leca-soraa, mitä käytetään rakentamisessa eristeenä, kevennyksissä, katto- ja geo-ratkaisussa sekä Leca-harkkojen valmistuksessa.
– Yrityksellä on Kuusankoskella 34 omaa työntekijää. Alihankkijat, kuten kunnossapito- ja kuljetuspalvelut, mukaan laskien tehdas työllistää Kouvolan alueella 45–50 henkeä. Koko Suomessa Leca Finland Oy:llä on 56 työntekijää. Kuusankoski on meidän pääpaikkamme, joten olemme iso veronmaksaja ja työllistäjä Kouvolassa, painottaa Mukkula.

Viikon kysymys

Kannatatko kasvomaskin käyttöä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...