0

Kannanotto ja adressit vauhdittamaan Sippolakodin säilyttämistä

Kymsoten yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jukka Nyberg vastaanotti tiistaina 5.11. Sippolan seudun järjestöjen kannanoton sekä kansalaisadressit Sippolakodin säilyttämisen puolesta Kouvolan kaupungintalossa. Adresseissa oli kaikkiaan 532 nimeä.

Kannanottoa ja adresseja luovuttamassa olivat istuva vonteeni Jorma Mustonen, Juhani Lehtinen Saaramaalta, Sami Porkka Saverolta, Jouko Anttila Haapalasta, entinen yksikön johtaja Tuulikki Räntilä, entinen vonteeni Kari Räntilä ja Minna Mänttäri Saittaralta. Keskustelu käytiin hyvässä hengessä.

Kannanotto
Olemme erittäin huolestuneena seuranneet Kymsoten kaavailua 300 tehostetun palveluasumispaikan vähentämistä Kymenlaakson alueelta. Yksi lopetettavista yksiköistä olisi Kouvolan Sippolassa sijaitseva Sippolakoti. Sippolakoti on 24-paikkainen yksikkö maaseudun rauhassa, Orijärven rannalla. Asukkaat Sippolakodissa ovat lähialueelta, samoin kuin heidän omaisensa.
Perusteluina yksikön lakkauttamiselle on mainittu sen syrjäinen sijainti ja yksikön kunto. Julkista liikennettä ei Sippolaan juurikaan ole, mutta tämä ei ole estänyt sijaisten saamista Sippolakotiin. Työntekijöiden rekrytointi ei ole ollut vaikeaa. Alueella asuu myös monia hoitoalan ammattilaisia, jotka käyvät mielellään Sippolakodissa töissä. Julkisen liikenteen puute, tulisi sen sijaan jatkossa estämään ikääntyneiden lähiomaisten vierailut asukkaiden luona. Yksikön kunto on mielestämme hyvä ja erityisesti yksikön viihtyvyyteen on panostettu yksityishenkilön testamenttaamalla varallisuudella. Sippolakotiin on valmistunut ulos Anjan-tupa, jonne kulku on esteetön. Tilassa on takka, grilli ja pienimuotoinen keittiö. Lisäksi viime kesänä on valmistunut takapihalle iso terassi ja esteetön reitti laiturille. Ulkoilemaan voidaan nyt kuljettaa kaikkia asukkaita, myös sänkypotilaita (liite 2). Toivomme Kymsotelta selkeää vastausta ja perustelua arviolle siitä, että yksikön kunto olisi heikko ja korjausta vaativa sekä vastausta kyseisen perintörahan tulevasta käytöstä. Testamentattu raha on osoitettu Sippolakodin henkilöstön ja asukkaiden viihtyvyyteen, ei Kouvolan kaupungille tai Kymsotelle. Alueelta lakkautetaan jo yksityinen Esperi Caren hoivakoti Hirvelä. Tämä tarkoittaa, ettei alueen ikäihmisille ole enää mahdollisuutta lähialueen palveluasumiseen.
Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 7§:ssa Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sanotaan: ”Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti.” Sosiaali- ja terveysministeriön ”Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019”, puolestaan suositellaan interventioita, ennaltaehkäisevää toimintaa sekä lähestytään palveluiden tuottamista vanhus edellä -ajatuksella. Sippolakodin toiminta on asiakaslähtöistä ja myös ennaltaehkäisevää. Sippolakodissa toimii ikääntyneiden päiväkeskus, mihin lähialueen ikäihmisiä kuljetetaan. Päiväkeskustoiminnassa päästään havaitsemaan ikäihmisten yksilöllisiä avuntarpeita, esim. lääkärin tarve sekä siellä on mahdollisuus käyttää ateriapalvelun lisäksi pesu- ja saunapalvelua. Monelle yksinäiselle ikäihmiselle päiväkeskustoiminta on ainoa sosiaalinen kontakti. Päiväkeskustoiminta mahdollistaa pidemmän kotoasumisen, ehkäisee yksinäisyyttä ja luo turvallisuuden tunnetta. Pesu- ja saunapalvelut helpottavat omaishoitajan työtaakkaa. Pelkomme on, että nämä lähialueiden vanhukset jäävät nyt tyhjän päälle. Sippolakodissa on vuosien varrella järjestetty lisäaktiviteetteja vanhuksille myös alueen yhdistystoimijoiden kesken. Yhdistykset ovat jatkossakin valmiina vierailemaan Sippolakodissa.
Ihmettelemme myös lakkautustarvetta, koska Kymenlaakson ikärakenteesta yli 64-vuotiainen osuus on 27,4 prosenttia. Maakunnallisesti ainoastaan Etelä-Savossa ja Kainuussa on korkeampi ikääntyvän väestön osuus. (Tilastokeskus 2018). Muuttotappio alueena ikärakenne ja huoltosuhde vääristyy myös jatkossa, nuorten muuttaessa pois ja ikääntyneiden jäädessä alueelle. Tuettu kotihoito ei kaikkien (esim. muistisairaat) kohdalla tule jatkossakaan kysymykseen. Toivomme Sippolakodin asiakaslähtöiselle, palkitulle ja erittäin ammattitaitoiselle toiminnalle jatkoa vuosiksi eteenpäin.

Alueen yhdistykset kokoontuivat Sippolan, Hirvelän ja Haapalan alueen kyläyhdistys Sippukylät ry:n kutsusta 25.10.2019 yhteistyöpalaveriin keskustelemaan Sippolakodin tilanteesta.
Yhdistykset (yhteensä 39) ovat laatineet kannanoton yhdessä ja sen allekirjoittajina toimivat:

Anjalankosken Reumayhdistys ry, Noora Viitalo
Eläkeliitto, Anjalankosken Yhdistys ry, Veijo Rantanen
Enäjärven Kyläyhdistys, Sorvi ry, Esko Sorsa
Enäjärven Martat ry, Eija Sorsa
Haapalan Eräpojat ry, Juhani Frimodig
Hirvelän Hirvet, Esa Peltonen
Hirvelän Metsästysyhdistys ry, Mika Majander
Hirvelän-Haapalan Martat ry, Sari Vihanta
Järventaus-Matarojan Kyläyhdistys ry, Sami Nikunen
Järventaus-Matarojan Martat ry, Marja Sakki
Kaipiaisten Nuorisoseura, Meri Aaltonen
Keskustan Enäjärven Paikallisyhdistys ry, Asko Rämä
Keskustan Hirvelän Paikallisyhdistys ry, Seppo Rasi
Keskustan Kaipiaisten Paikallisyhdistys ry, Matti Ylätalo
Keskustan Saaramaan Paikallisyhdistys ry, Esa Lehtinen
Keskustan Sippolan Seudun Paikallisyhdistys ry, Jarkko Tani
Keskustanaisten Hirvelän Yhdistys ry ry, Asta Salojärvi
Koti-Sippola ry, Sami Porkka
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry, Asta Salojärvi
LC Kaipiainen, Erkki Alatalo
Liikkalan Martat ry, Eira Porvari
Liikkalan Metsästysyhdistys ry, Jarmo Lääti
Liikkalan VPK ry, Tero Turkia
Liikkalan-Ruotilan Kyläyhdistys ry, Ekke Lekander
MLL Sippolan Yhdistys ry, Laura Salo
Olutseura Sipputuoppi ry, Tero Tani
Orijärven Halla-Hileet ry, Juhani Tani
Ruotilan Maa- ja Kotitalousseura ry, Tuomas Anttila
Ruotilan Marttayhdistys ry, Soile Puhakka
Ruotilan Metsästysseura ry, Ossi Kelkka
Saaramaan Kyläyhdistys ry, Juhani Lehtinen
Saareksin Martat ry, Erja Purho
Saveron Martat ry, Sanna Paakala
Saveron Nuorisoseura ry, Sami Porkka
Sippolan Haapalan Maa- ja Kotitalousseura ry, Jouko Anttila
Sippolan Kunto, Jarkko Koskela
Sippolan Vonteenit, Jorma Mustonen
Sippukylät ry, Jouko Anttila
Sippulähteen Martat ry, Sanna Anttila

Viikon kysymys

Maa on paljas, eikä maisema näytä helmikuulta. Kaipaatko lunta?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...