0

Kaupunki leikkaa avustuksia – Nuoriin kohdistuvat heikennykset puhuttavat

Kaupunginjohtaja esitteli perjantaina 11. lokakuuta medialle palveluverkkoesityksensä, jota kaupunginhallitus käsittelee 28. lokakuuta. Kouvolan kaupunginhallitus asetti huhtikuussa talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 miljoonaa euroa, jonka johdosta toimialat velvoitettiin laatimaan palveluverkkoselvitykset ja arvioimaan kriittisesti ei-lakisääteiset palvelut ja avustukset vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Toimielimet – lautakunnat, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto – käsittelevät ei-lakisääteisten avustusten leikkaukset talousarvion käsittelyn yhteydessä.

– Kouvolan kaupunki on käyttänyt ei-lakisääteisiin avustuksiin enemmän rahaa kuin monet verrokkikunnat. Tarkastelun kautta avustukset päivitetään lähemmäs keskivertokaupunkeja, mikä osaltaan tervehdyttää kaupungin taloutta, kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Kaupungin harkinnanvaraisten ja vapaaehtoisten yhteistyösopimusten sekä avustusten yhteissumma on runsaat kahdeksan miljoonaa euroa. Avustuksia saavat muun muassa erilaiset tapahtumat, yksityistiet, kulttuurilaitokset, korkeakoulut, kyläyhdistykset, urheiluseurat ja järjestöt. Yhteistyösopimuksia kaupungilla on muun muassa urheilun kärkiseurojen, urheilijoiden tai markkinointilähettiläinä toimivien kanssa. Avustukset jakautuvat eri lautakuntien alle.

Säästöjä haetaan avustuksia pienentämällä ja yhdenmukaistamalla, jotta jatkossa avustukset kohdistuvat mahdollisimman tasapuolisesti.
Tapahtumayhteistyösopimuksiin, urheiluseurojen markkinointiyhteistyösopimuksiin ja elinkeinoyhtiö Kinnon jakamiin suurten tapahtumien avustuksiin esitetään 30 prosentin leikkauksia. Yksilöurheilijoiden markkinointiyhteistyösopimuksiin ja urheiluseurojen saamiin avustuksiin esitetään 20 prosentin pienennyksiä. Isoimpien kulttuurilaitosten toimintakuluavustuksia ja vuokratukea esitetään vähennettävän 10 prosenttia. Muihin ei-lakisääteisiin avustuksiin esitetään pääsääntöisesti 10-20 prosentin vähennystä. Esitetyillä toimenpiteillä saavutettaisiin 1,1 miljoonan euron vuotuinen säästö.

Lisäksi yhdistykset ovat käyttäneet ilmaiseksi tiettyjä kaupungin tiloja, joille tullaan määrittelemään kohtuullinen vuokrataso.

Viikon kysymys

Onko kaupunginvaltuutettujen kyläkummitoiminta tarpeellista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...