0

Vastine: Kouluverkkopäätökset tehtävä faktoihin perustuen

Kouvolan kouluverkkouudistus aloitettiin pari vuotta sitten. Se on pitkän tähtäimen suunnitelma vuoteen 2030 eli osa suunnitelluista muutoksista tapahtuu kymmenen vuoden periodilla. Kouvolan lapsiperhepalveluja suunnitellaan perhekeskusalueittain, jotka ovat keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala ja Myllykoski-Inkeroinen.
Kouluverkon suunnittelua ohjaavia periaatteita ovat muun muassa että koulujen tulee sijoittua väestökeskittymiin sellaisilla paikoilla, että niiden saavutettavuus on hyvä ja koulumatkat turvalliset. Luontaisilla ja riittävän laajoilla lähikoulualueilla on oltava tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan kouluille joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Koulurakennusten tulee tukea opetussuunnitelman toteuttamista osana nykyaikaista oppimisympäristöä.
Keväällä kartoitettiin Kouvolan 31 koulun kunto. Lähes 70 prosenttia kouluista on huonossa tai välttävässä kunnossa. Kun koulurakennus tulee tiensä päähän ja korjauskustannukset nousevat suhteettoman kalliiksi, on järkevämpää rakentaa uudet, nykyistä opetussuunnitelmaa tukevat tilat väestökeskittymiin.
Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kouvolaan 20 koulun mallin, jossa suurimmat kouluverkon tiivistykset tehtäisiin taajama-alueilla, ei haja-asutusalueilla Kaipiaista lukuunottamatta. Kuitenkin päätös esimerkiksi Anjalan koulun rakentamisesta on tehty jo edellisellä valtuustokaudella. Sen jälkeen muun muassa oppilasmäärien väheneminen on kiihtynyt. Vuodesta 2009 perusopetuksen oppilasmäärä Kouvolassa on vähentynyt lähes 1500:lla. Viime vuonna Kouvolassa syntyi 542 lasta. Väestöennusteiden mukaan lasten määrä vähenee edelleen merkittävästi. Elimäen kirkonkylän alueella on syntynyt tänä vuonna viisi lasta. Inkeroisissa ja Anjalassa yhteensä 24.
Kouluverkkoratkaisujen on perustuttava faktoihin ja tasapuolisuuteen. Uudet kouluinvestoinnit on kohdennettava sinne, missä on lapsia. Kouluverkon tulee olla yhdenvertainen ja suhteessa lasten lukumäärään. Ei myöskään ole tarkoituksenmukaista kuljettaa päivittäin 2/3 koulun oppilaista Korialta Elimäelle kuuden bussin voimin vuosia, kun Elimäen yläkouluikäiset voitaisiin kuljettaa yhdellä bussilla Korialle rakennettavaan yhtenäiskouluun. Myös työmatkaliikenne hyötyisi tästä suunnan muutoksesta.
Kaupungin taloudellinen tilanne ja lisäsäästöjen tarve on pakottanut virkamiehet tarkastelemaan kaikkia kaupungin toimintoja ja palveluverkkoselvityksiä vielä tarkemmin. Virkamiesehdotus 17 koulun mallista on lähellä alkuperäistä virkamiesehdotusta, joka poliittisessa päätöksenteossa muuttui 20 koulun malliksi.
Nyt tarvitaan vastuullista päätöksentekoa sellaisesta kouluverkosta, joka on taloudellisesti kestävä ja palvelee kaupungin asukkaita. Koulujen yhteishenki ja ilmapiiri ei riipu koulun koosta vaan opettajista, toimintakulttuurista ja yhteistyöstä vanhempien kanssa.

Marita Toikka, Kouvolan kaupunginjohtaja
Veikko Niemi, kasvatus- ja opetusjohtaja

Kommentteja aiheesta “Vastine: Kouluverkkopäätökset tehtävä faktoihin perustuen

  • 11.10.2019 at 07:43
    Permalink

    Nyt on uskottava, että henkilöt, jotka valitsimme vaaleissa päättämään asioistamme, tekevät päätökset vain ja ainoastaan, ajatellen asukkaiden hyvinvointia ja etua. Erityisesti meidän kaikkien lasten turvallisuus on oltava tärkein asia. Me kaikki tiedämme, ettei osaaminen ole parasta mahdollista päättäjiemme osalta. On ajateltava kaikkia asukkaita joka kylässä. Ja palvelut saatava tasapuolisesti jokaiselle. Me kaikki maksamme veroja eikä voida ajatella edes, että jotkut vain maksavat, mutta palvelut puuttuvat.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Onko kaupunginvaltuutettujen kyläkummitoiminta tarpeellista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...