0

Kaakkois-Suomen uusi metsäohjelma tehdään yhteistyössä – Myös nuoret mukaan ohjelmatyöhön

Kaakkois-Suomen metsäneuvosto on käynnistänyt alueellisen metsäohjelman laatimistyön vuosille 2021–2025. Metsäohjelma laaditaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Metsäohjelmaa valmistellaan työryhmien työpajoissa talven aikana ja siihen pääsee vaikuttamaan 25.2.2020 järjestettävässä avoimessa Puhutaan metsästä -seminaarissa. Ohjelma tulee lausunnoille kesän 2020 aikana ja sen on määrä valmistua syksyllä 2020.

– Metsäohjelman valmisteluryhmiin ”Puu”, ”Ympäristö” ja ”Muu kuin puu” osallistumiseen halukkaita tahoja on runsaasti, kertoo Kaakkois-Suomen metsäneuvoston puheenjohtaja Eero Kivistö.

Alueellinen metsäohjelma on maakunnan metsäalan ja ympäröivän yhteiskunnan yhteinen työväline, jonka tarkoituksena on suunnata kehittämistoimet tärkeimmiksi katsottuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Sidosryhmien vahva panos metsäohjelman laatimisessa edistää myös ohjelman yhteensovittamista alueen muiden ohjelmien kanssa.

Uuden metsäohjelman kantavana päämääränä on metsätalouden kokonaiskestävyys eli taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittaminen. Metsäneuvosto piti tärkeänä, että alueellisen metsäohjelman laadinnassa eri näkökulmista huolehditaan tasapainoisesti, toisia kuunnellen.

Viime vuosien runsaat hakkuut Kaakkois-Suomessa ovat tuoneet alueelle runsaita tuloja ja teollisuudelle tarpeellista raaka-ainetta. Samalla ympäristönäkökulmien ja monikäytön huomioimisen tarve on korostunut. Hyvän metsänhoidon ansiosta metsien hiilivarasto on viime vuosikymmeninä noussut merkittävästi. Metsien merkitys hiilen nieluna ja sen varastona korostuu ilmastokeskustelussa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan haetaan keinoja metsäohjelman toimenpiteillä.

– Positiivista on se, että metsäala nojaa uusiutuviin luonnonvaroihin, joiden kestävään käyttöön ihmiskunnan tulisi painottua entistä enemmän, muistuttaa ELY-keskuksen Antti Puhalainen.

Metsäneuvostoa on jo aiemmassa metsäohjelmatyössä puhuttanut lasten ja nuorten metsäsuhde. Kokouksessa kuultiin Jaakko Nippalan selostus 4H:n Taimiteko-toimintamallista sekä alueellisesta Töitä luonnosta -hankkeesta. Taimiteko-toimintamallin avulla tarjotaan nuorille konkreettinen tapa lisätä metsien hiilinieluja ja samalla ansaita omaa rahaa. Töitä luonnosta -hankkeessa puolestaan edistetään luonnontuotteiden hyödyntämistä ja siitä kumpuavaa yritystoimintaa Kaakkois-Suomessa. Kymenlaakson partiopiirin Elina Toimela kannustikin ottamaan nuoret aktiivisesti mukaan myös metsäohjelmatyöhön.

Metsäohjelmaa valmistellaan työryhmien työpajoissa talven aikana ja siihen pääsee vaikuttamaan 25.2.2020 järjestettävässä avoimessa Puhutaan metsästä -seminaarissa. Ohjelma tulee lausunnoille kesän 2020 aikana ja sen on määrä valmistua syksyllä 2020.

Viikon kysymys

Onko kaupunginvaltuutettujen kyläkummitoiminta tarpeellista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...