0

Haja-asutusalueen jätevesien neuvontahanke on antanut tänä vuonna neuvontaa noin 500 kiinteistönomistajalle Kymenlaakson alueella – Hankkeen tarjoama neuvonta päättyy ensi kuun lopussa

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo Kymi -hankkeet vuosina 2017–2019 ovat jakaneet tietoa jätevesienkäsittelystä yhteensä noin 2950 haja-asutusalueen asukkaalle ja mökkiläiselle. Maksutonta ja puolueetonta neuvontaa Kymenlaakson alueella tarjotaan tänä vuonna vielä 31.10.2019 saakka.
Jätevesijärjestelmästä huolehtiminen on osa normaalia kiinteistön kunnossapitoa, mutta samalla se tarjoaa myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen ympäristötekoon. Puutteellisesti toimiva jätevesijärjestelmä voi vaarantaa oman tai naapurin kaivoveden puhtauden sekä heikentää lähivesien laatua. Esimerkiksi pelkkiin saostuskaivoihin perustuva jätevesienkäsittely ei sellaisenaan enää täytä nykysäädösten puhdistusvaatimuksia, mikäli jätevedet sisältävät WC- tai pesukonevesiä. Myös nk. kantovedellisten mökkien asukkaidenkin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei vähäisiäkään pesuvesiä johdeta suoraan vesistöön. Neuvontahankkeelta voi kysyä arvion siitä täyttääkö nykyinen jätevesijärjestelmä puhdistusvaatimukset ja millä aikataululla järjestelmä on saatettava kuntoon.
Kaikilta viemäriverkostoon liittymättömiltä vakituisilta ja vapaa-ajan kiinteistöiltä on löydyttävä selvitys jätevesienkäsittelystä sekä asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvityslomakkeita voi kysyä kunnalta tai Neuvo Kymi 2019 -hankkeelta. Neuvontatyöstä vastaa jätevesineuvoja Johanna Tuomainen ja hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Neuvojan tavoittaa 31.10.2019 saakka puhelimitse numerosta 044 783 0952 (ark. klo 9–15) tai
sähköpostitse johanna.tuomainen@vesiensuojelu.fi.
Siirtymäajan 31.10.2019 jälkeisestä neuvonnasta vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Viikon kysymys

Maa on paljas, eikä maisema näytä helmikuulta. Kaipaatko lunta?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...