0

Liikunnan palveluverkkoselvitys: Profilointia alueellisesti ja lajikohtaisesti – Saviniemeen jalkapallo

Kouvolan kaupungin liikunnan palveluverkkoselvitys on loppusuoralla. Ohjausryhmä esittää liikunta- ja kulttuurilautakunnalle linjauksia selvitystyöstä 10.9.2019 kokouksessa. Ehdotuksena on muun muassa liikuntapaikkojen nopean toiminnan parannukset ja profilointi käyttäjäryhmittäin, matalan kynnyksen ulkoliikuntapaikkojen vahvistaminen sekä huonokuntoisten ja vähällä käytöllä olevien liikuntapaikkojen sulkeminen. Uimahalliverkosta aiemmin tehdyn selvityksen pohjalta on tehty tarkennettu esitys.
Kouvolan liikunnan palveluverkkoselvitys 2020-2030 ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Siinä on kartoitettu nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet ja pitemmän ajan investointitarpeet. Vapaasti käytettävien ja helposti saavutettavien arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikkua ja harrastaa.
Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä tai sijoittamalla joitakin erityispalveluita hyvin saavutettavissa oleville paikoille. Etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan kasvaa liian suuriksi eivätkä asuinalueiden omat palvelut jäädä kokonaan toteutumatta.
Selvityksessä on haettu sekä nopeasti saatavia että pitkän aikavälin säästöjä, mutta tarkasteltu liikuntainfraa myös kehittämisen ja kuntalaisen näkökulmasta. Säästöjen hakeminen liikuntapaikoista on haasteellista, sillä pitkän periodin säästöihin kohdistuu myös huomattavia investointitarpeita kymmenen vuoden aikana. Palveluverkkoselvityksen toimenpiteillä tavoiteltava säästöpotentiaali ajanjaksolla 2020-2026 on 1,9 miljoonaa euroa.
– Tavoitteena on mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas palveluverkko. Nopeiden säästöjen sijaan kustannukset alenevat pitkällä aikavälillä, kun palveluverkko suunnitellaan optimaaliseksi, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Silén.
Ohjausryhmä näkee myös, että kilpailuolosuhteiden turvaamiseksi Kouvolaan tarvittaisiin uusi monitoimihalli 2028 mennessä. Monitoimihallin tarveselvitys otetaan päätöksentekoon syyskuussa liikunta- ja kulttuurilautakunnassa.

Liikuntapaikkaselvityksen pohjaksi on kuultu sekä kuntalaisia että urheiluseuroja. Ohjausryhmä ehdottaa nopeita, kustannuksiltaan maltillisia parannuksia, joilla vastattaisiin paremmin käyttäjien tarpeisiin sekä alueellista ja lajikohtaista profilointia. Esimerkiksi palloiluhallien lattiamateriaalien uusimisen myötä Kuusankosken Urheilutalo suunnattaisiin mattoalustaa käyttäville lajeille kuten salibandy ja lentopallo, Lyseon liikuntahalli puolestaan parkettilajeille kuten koripallo ja sulkapallo. Saviniemen alue suunnattaisiin jalkapallolle, Valkealaan alue hiihtolajeille ja pitkällä aikavälillä keskusta jääurheilulle. Yleisurheilulle optimaaliset tilat rakentuvat Kuusankoskelle.
– Tämä ei tarkoita, etteikö näitä lajeja harrastettasi muualla, vaan sitä, että kullekin lajille löytyisi sen tarpeet täyttävä harjoittelu- ja kilpailupaikka – se ykköspaikka, Silén korostaa.

Ohjausryhmä esittää, että hyppyrimäet puretaan. Ne ovat erittäin huonokuntoiset ja turvallisuusriski alueella liikkuville. Uusien kuntoportaiden rakentaminen on jo aloitettu vanhojen, huonokuntoisten portaiden tilalle. Rinteen yläpäähän suunnitellaan toiminnallinen ulkoliikuntapaikka, joka pyrkii huomioimaan useat eri ikä- ja käyttäjäryhmät. Hyppyrimäen alueen suunnittelussa otetaan huomioon koko Urheilupuiston alueen liikunnallinen kehittäminen ja kuntalaiset osallistetaan mukaan alueen kehittämiseen.
– Pitkällä tähtäimellä myös muiden kaupungin ulkoliikuntapaikkojen olosuhteita parannetaan palvelemaan arkiliikunnan tarpeita, Jukka Silen jatkaa.

Ohjausryhmän ehdotuksessa haetaan myös säästöjä tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Kouvolassa on lähes 300 liikuntapaikkaa, joista osa on vähällä käytöllä ja huonokuntoisia. Tulevaisuudessa on tarkoitus vähentää tällaisia liikuntapaikkoja ja parantaa jäljelle jäävien laatua. Säästöjä haetaan myös kaupungin omistuksien tarkastelusta, kahden jäähallin sulkemisesta, kuntoratojen ja ulkokenttien tiivistämisestä, sekä joistakin yksittäisistä toimenpiteistä.
Uimahalliverkosta on tehty palveluverkkoselvitys jo aiemmin. Sen pohjalta on tehty tarkennettu esitys osana koko liikunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on rakentaa uusi monipuolinen uimahalli, joka vastaa nykyaikaiseen palvelutarpeeseen. Valkealan ja Inkeroisten uimahallien tulevaisuus ratkaistaisiin korjausinvestointien yhteydessä vuoteen 2028 mennessä. Korian uimahallin sopimus päättyisi ensi vuonna.

Kommentteja aiheesta “Liikunnan palveluverkkoselvitys: Profilointia alueellisesti ja lajikohtaisesti – Saviniemeen jalkapallo

  • 4.9.2019 at 20:18
    Permalink

    Nyt kun Palomäelle rakennetaan hyvät kuntoportaat, voisi samalla hyödyntää vesitornia näköalapaikkana Kouvolassa. Verkotettu kävely-ympyrä, mikä toimii vain päiväsaikaan. Sellaista on minultakin kyselty ja sieltä näkyy Kouvola hienosti.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Oletko leudon talven kannattaja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...