0

Nuorisotyötä kohdennetaan sinne missä nuoret ovat – Puljun toiminnot siirtyvät Elimäen yhtenäiskoulun yhteyteen

Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi suuntaviivat kaupungin nuorisotyölle. Tulevaisuuden nuorisotyö ei ole sidottu seiniin, vaan on joustavaa ja elää ajassa. Muutoksiin reagoidaan nopeasti ja nuorisotyö viedään sinne missä nuoret ovat.
Kouvolan nuorisopalvelujen palveluverkkoselvityksen tavoitteena on saada palvelu kohtaamaan nuorten tarpeet entistä paremmin. Erilliset nuorisotilat eivät enää ole tarkoituksenmukaisia, vaan palvelut viedään kouluihin, kirjastoihin, nettiin, tapahtumiin ym. eli paikkoihin jossa nuoret ovat luontaisesti.
Nuorisotyötä kokonaisuutena kehitetään alueellisesti viiden perhekeskusalueen mukaan, jotta nuorilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet päästä nuorisopalvelujen toimintoihin asuinpaikasta riippumatta. Mikäli alueella ei voi järjestää pysyvää nuorisotilatoimintaa, sinne järjestetään nuorten iltoja, jotta kontakti alueen nuoriin säilyy. Myös kohdennetun nuorisotyön (erityisnuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö sekä etsivä nuorisotyö) muotoja viedään alueille. Nuorten työpajojen toiminnassa tavoitteena on kehittää yksilöllistä ohjausta ja tukea, sillä mielenterveysongelmat ja sosiaaliset ongelmat ovat lisääntyneet.
Verkostomainen työmuoto eli työskentely muiden nuorten parissa toimijoiden sekä nuorten itsensä kanssa on ensisijaista. Yhdyspintoja muun muassa opiskelijahuollon, järjestöjen ja Kymsoten kanssa on tarkasteltava, jotta nuoren palvelupolku olisi aukoton. Tästä Kouvolassa on jo hyviä kokemuksia muun umuassa Nuorten Ohjaamon kautta.
– Seinälliset nuorisotilat tulevaisuudessa ovat pitkälti monitoimitiloja, josta nuori saa palvelua laidasta laitaan, sanoo kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen.
Nuorisopalvelujen palveluverkkoselvitys sisältää muutoksia nuorisotilojen sijaintiin. Osasta erillisiä nuorisotiloja luovutaan, ja niiden toiminta siirretään koulujen yhteyteen. Elimäen Puljun toiminnot siirtyvät Elimäen yhtenäiskoulun yhteyteen ja Voikkaan nuorisotilan toiminnot Hirvelän koululle ja Kuusankosken nuorisotilalle.
Haanojan Haalin nuorisotilan toiminnot siirretään uuteen NuortenPaikkaan, joka on vakiinnuttanut suosionsa nuorten parissa. Nuorisotyötä jatketaan Eskolanmäen alueella edelleen pienimuotoisemmin jonkun muun toiminnon kuten kirjaston yhteydessä.
– Nuorisotyö ei missään lakkaa, vaikka seinistä luovuttaisiinkin. Nuorten kohtaamiseen panostetaan koulujen lisäksi esimerkiksi nuorten iltojen kautta esimerkiksi Sippolassa, Pirjo Piironen valottaa.
Nuorisopalvelujen palveluverkkoselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet nuorisopalvelujen johtoryhmä, henkilökunta ja yhteistyöverkosto. Nuoria on osallistettu työhän ja hyödynnetty keväällä toteutetun kyselykierroksen tuloksia.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...