0

Vastine: Peruskouluja kehitetään yhdenvertaisesti

Vanhemmat esittivät huolensa Kaipiaisten koulun lakkauttamisesta ja erityisen tuen saamisesta koulussa (Keskilaakso 15.8.2019). Perusopetuksen kehittämistä tulevalla 10-vuotisjaksolla käsitellään keskiviikkona kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Oppilasmäärien jyrkkä lasku ja koulurakennusten huono kunto pakottavat kaupungin tekemään ratkaisuja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tulevan muutoksen tavoitteena ei ole pelkästään säästöjen hakeminen kouluja lakkauttamalla, vaan muutokset sisältävät linjauksia tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista erityisen tuen opetus mukaan lukien. Kouvolan perusopetusta halutaan kehittää oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyttöiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. Raskasta erityistä tukea pyritään keventämään ja tehostamaan.

Kaikissa Kouvolan kouluissa hoidetaan erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaisen opetuksen tukea samojen periaatteiden mukaan. Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan opetus järjestetään joko integroituna muun opetuksen yhteyteen tai erityisryhmässä. Erityisen tuen oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa kuvataan tuen tarpeet ja myös tavat ja menetelmät, millä tavoin tuen tarpeeseen vastataan. Tuen antamisesta huolehtii yleisopetuksen ryhmässä luokan opettaja. Vain joskus hänellä on työtä jakamassa ohjaaja pääsääntöisesti vain osalla tunneista. Näin toimitaan myös Kaipiaisten koulussa. Ohjaajan työaika on jaettu Utin koulun kanssa siten, että ohjaaja siirtyy kesken päivän koululta toiselle. Näin varmistamme, että myös Kaipiaisten koulun oppilailla on mahdollisuus saada ohjaajapalvelua.

Veikko Niemi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Pirjo Piiroinen
kasvun tuen päälllikkö

Kommentteja aiheesta “Vastine: Peruskouluja kehitetään yhdenvertaisesti

  • 19.8.2019 at 11:15
    Permalink

    Huh olipa vastine koulujen lakkautuksille. Itse en ymmärrä siitä yhtään mitään. Veikko Niemi kertoi Kouvolan Sanomissa ja myös muissa viestimisissä, että ”syynä on kaupungin heikko taloudellinen tilanne”. Nyt puhutaankin jostain pedagogisista ratkaisuista ym. säästötavoitteista 1,5 miljoonaa euroa henkilöstökuluista? Samassa henkilöt pyritään siirtämään muihin oppilaitoksiin ilmeisesti ilman korvausta eli palkkaa tehdystä työstä. Rakennussäästöt samaa luokkaa, miten se on mahdollista? Entä paljon tulee maksamaan lisääntyneet koulukuljetukset vai meneekö jostain muusta momentista, etteivät vaikuta koulukustannuksiin. Mitä enemmän olen seurannut tätä opetussuunnitelmaa koululakkautuksineen sitä varmempi käsitys on tullut, että suunnittelijat ja päättäjät eivät ole ajan tasalla, tuskin edes kouluilla käyneetkään.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Maa on paljas, eikä maisema näytä helmikuulta. Kaipaatko lunta?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...