0

Kaipiainen, Tehtaanmäki ja Ummeljoki lakkautuslistalla – Elimäen lukio säilymässä

Perusopetuksen ja lukion kehittämisen palveluverkkoselvitysten loppuraportit ovat valmistuneet. Työryhmät ehdottavat neljän alakoulun ja yhden lukion lakkauttamista 1.8.2020. Lakkautus koskisi Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan sekä Kaipiaisten kouluja sekä Valkealan lukiota. Palveluverkkoselvityksiä ovat tehnet virkamiestyöryhmät sekä kasvatus- ja opetuslautakunta yhdessä.
Kaupungin heikko taloustilanne edellyttää koulujen lakkauttamisesityksiä nopeutetulla aikataululla jo tänä syksynä. Kaupunginhallitus on asettanut palveluverkkoselvitysten tavoitteeksi 6 miljoonan euron säästöt. Palveluverkkoratkaisuissa säästöt saadaan pidemmällä aikajänteellä.
Valmistuneet selvitykset eivät ole pelkkiä kouluverkkoratkaisuja, vaan sisältävät linjauksia tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista, jotka ottavat huomioon uusien opetussuunnitelmien tavoitteet. Kouvolan perusopetusta halutaan kehittää oppilaslähtöiseksi, tiloja monikäyttöiseksi ja esi- ja alkuopetusta joustavaksi. Raskasta erityistä tukea pyritään keventämään ja tehostamaan.
Aluekohtaiset kouluratkaisut ajoittuvat kymmenen vuoden aikajänteelle. Työryhmän kaavailemaan uudistukseen sisältyy mittava investointi 9 uuden koulun rakentamiseksi. Anjalan, Sarkolan ja Valkealan, koulujen hankesuunnittelut ovat varsin pitkällä ja valmistuvat elo-syyskuun aikana. Uudisrakentamisen investointien kustannusarvio on 125 miljoonaa euroa ja se jakautuu kymmenelle vuodelle. Muiden uuden palveluverkon koulujen osalta selvitään korjausinvestoinneilla.

Kouvolan perusopetuksen kouluverkkoa uudistetaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Oppilasmäärien laskun ja koulujen kuntoarvioiden perusteella 20 koulun -mallin toteuttaminen alkaa pienten ja osin huonokuntoisten koulujen lakkauttamisilla. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen esityslistalla 21.8.2019 on Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan sekä Kaipiaisten koulujen lakkauttaminen 1.8.2020.
– Nämä koulut sijaitsevat suhteellisen lähellä suurempaa koulua, jossa on valmiiksi oppilaille tilaa, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.
– Huoltajilta tullaan kysymään toiveet oppilaiden uudesta koulusta syksyn aikana ja kouluilla järjestetään infotilaisuudet lakkauttamisista heti alkusyksystä, Niemi jatkaa.
Lakkauttaminen ei vaikuta alakoulunsa päättävien oppilaiden ohjautumiseen yläkouluihin, vaan 7. luokalle siirrytään samoihin yläkouluihin kuin aiemminkin.

Opiskelijamäärien väheneminen vaatii myös Kouvolan lukioverkon tiivistämistä. Selvityksessä ehdotetaan Valkealan lukion lakkauttamista 1.8.2020. Elimäen lukion toiminta jatkuisi toistaiseksi vuoteen 2025 saakka, mutta sen tilannetta voidaan arvioida uudelleen, mikäli oppilasmäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Ratkaisuun päädyttiin, sillä näin voidaan turvata Elimäen yläkoulun toiminnan jatkuminen. Valkealan lukion lakkauttaminen toisi suuremmat säästöt ja Valkealasta on myös lyhyempi matka ja paremmat joukkoliikenneyhteydet keskustan ja Kuusankosken lukioihin.
– Bussiliikennettä lisätään erityisesti Valkealan ja Kuusankosken välillä, jotta opiskelijoiden liikkuminen turvataan. Yhteislyseon opiskelijamäärää on myös mahdollista kasvattaa yhdellä sarjalla, Niemi kertoo.
Lukiokoulutusta uudistetaan valtakunnallisesti. Uudistuksen tavoitteena on vastata myös tulevaisuudessa yhteiskunnallisen kehityksen, uusien tieto- ja taitovaatimusten sekä jatko-opiskelun ja työelämän muutosten asettamiin haasteisiin.
– Opiskelijoita valmennetaan yhä enemmän tulevia korkeakouluopintoja varten. Verkko-opiskelu tuodaan myös päivälukioihin Kouvolassa, Niemi toteaa.

Nyt ehdotettujen ratkaisujen säästö vuositasolla on arviolta noin 2,5 miljoonaa euroa, josta henkilöstösäästöt ovat noin 1,5 miljoonaa euroa ja kiinteistökulut 1,0 miljoonaa. Kiinteistökulujen lopullinen säästö kaupungille riippuu siitä, miten tyhjien koulurakennusten jatkokäyttö onnistuu. Henkilöstölle pyritään löytämään uusi tehtävä kaupungin muista kouluista tai yksiköistä, määräaikaisuuksia karsitaan ja eläköityminen pyritään hyödyntämään täysimääräisesti.
Perusopetuksen kehittämisen aikataulutus käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnassa 21.8., jossa päätetään 20 koulun -mallin toimenpidesuunnitelma ja siihen liittyvät palveluverkkomuutokset.

3 kommenttia aiheesta “Kaipiainen, Tehtaanmäki ja Ummeljoki lakkautuslistalla – Elimäen lukio säilymässä

 • 15.8.2019 at 23:58
  Permalink

  Opetusministeri Li Anderssonin kuvittelisi olevan kiinnostunut koulujen lakkautuksista ja syistä. Esimerkiksi Tehtaanmäen koulu jo ja Alvar Aalto aikoinaan suunnitellut Tehtaanmäelle, erityisesti lapsille, jotka ovat asuneet lähialueilla. Useiden vanhemmat töissä lähellä tehtaissa ja niin ovat asiat edelleenkin.
  Kartonkitehdas on tullut vielä lisäksi Paperitehtaan lähelle. Veikko Niemi haluaa viedä lasten turvallisen ja hyvän koulun alueen lapsilta ja suunnittelee paikalle taiteilijaresidenssiä! Tämä ei voi olla oikein lapsia eikä alueen asukkaita kohtaan. Tehtaanmäen koulu on hyvä ja turvallinen koulu. Sen on pysyttävä sellaisena lapsilla.

  • 19.8.2019 at 22:05
   Permalink

   Kuvitteletko Li Anderssonin päättävän näitä asioita. Kyllä tämä on Kouvolan kaupunki, joka nämä päätökset tekee. Anjalaan saadaan uusi koulu vain siksi, että ihmiset nousivat barrikadeille! Ehkä kannattaisi!

 • 16.8.2019 at 14:23
  Permalink

  Ja näin se Kouvolan alue kuolee. Jotka muuttavat keskustan ulkopuolelle, kaipaavat näitä palveluita lähelle. Jossain muualla ne varmasti vielä tarjotaan.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Luetko sanomalehteä paperisena vai sähköisesti?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...