0

Kouvolan perusopetuksen piirissä 7301 oppilasta – Koulutien aloitti 752 ekaluokkalaista

Kouvolassa koulutiensä aloitti torstaina 752 pientä ekaluokkalaista. Kaikkiaan perusopetuksen piirissä on 7302 oppilasta. Kouvolan päivälukioissa opiskelijoita on runsaat 1200, joista lukion aloittavia noin 400. Kouvolan seudun ammattiopistossa opiskelun aloitti tiistaina 476 uutta opiskelijaa. Kaikkiaan KSAO:ssa on opiskelijoita runsaat 2000.

Lukiokoulutusta uudistetaan. Uusi lukiolaki tuli voimaan 1.8.2019. Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen. Sen tavoitteena on lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.
Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Käytännössä uudistus näkyy muun muassa oppiainerajat ylittävänä opiskeluna, nykyistä henkilökohtaisempana opinto-ohjauksena ja tiiviimpänä korkeakouluyhteistyönä. Yo-kokeen saa uusia rajattomasti, kurssien sijaan kerätään opintopisteitä ja opiskelijalla on oikeus erityisopetukseen.

Viikon kysymys

Kannatatko kasvomaskin käyttöä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...