0

Teline Kymille ja Puotimaalle yritysrahoitusta maaseutuohjelmasta

Kaakkois-Suomessa sai huhti-kesäkuussa maaseutuohjelman rahoitusta kuusi yritystä. Yrityksiä rahoitettiin yhteensä lähes 118 000 eurolla. Inkeroisissa toimiva Teline Kymi Oy sai reilut 10 000 euroa investointitukea. Yritys aikoo hankkia tarvittavaa kalustoa ja aloittaa rakennustelineiden vuokrausta palvelutoimintana. Telineet toimitetaan paikalle, kasataan käyttäjälleen turvallisiksi ja työn päätyttyä haetaan pois. Palvelutoiminta suuntautuu ensisijaisesti pienasiakkaisiin, ja kohderyhminä ovat esimerkiksi maanviljelijät, omakotitaloasujat sekä yritykset.
Korialla toimiva Puotimaalla sai puolestaan reilut 4 400 euroa investointitukea. Yritys investoi siirrettävään konttiin, joka normaalisti toimii puotina tilalla, mutta jota voi myös viedä markkinatapahtumiin. Eristetty ja sähköistetty merikontti on toimivampi sekä edullisempi ratkaisu kuin kiinteä lisärakennus puodille. Eristetyssä tilassa sekä jauhot että marjat säilyvät paremmin myyntikelpoisina sääolosuhteista huolimatta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät hankerahoitusta 20 kehittämishankkeelle yhteensä 1,16 miljoonaa euroa. Elimäen Kotiseutumuseon Kannatusyhdistys sai 200 vuotta rakentamista Elimäellä -hankkeelle 12 600 euroa leader-rahoitusta. Hankkeessa parannetaan Elimäen kotiseutumuseoalueen historiallisen rakennuskannan puitteita yhteisöllisen toiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on lisätä alueella perinnerakentamisen tietoutta. Värälä-Vilppulan kyläyhdistys sai 12 600 euroa, joka käytetään kylätalon katon kunnostamiseen.
Pohjois-Kymen Kasvu sai Elinvoimaa kyliin -teemahankkeeseen reilut 115 000 leader-rahoituksen sekä hankkeen koordinaatio-osalle 13 500 euroa. Teemahanke kokoaa yhteen alahankkeita, joissa toteutetaan pieniä kylien ja yhdistysten investointeja. Tavoitteena on lisästä kylien ja kyläläisten toimintamahdollisuuksia muun muassa parantamalla yhteisiä kokoontumistiloja ja lisäämällä harrastusmahdollisuuksia.
Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys sai 20 200 euron avustuksen Länsi-Kymen Kulttuuritie tutuksi -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä Kulttuuritien nähtävyyksien, tapahtumien ja matkailupalveluiden tunnettuutta.

Viikon kysymys

Kouvolan kaupungilla on isot säästöpaineet. Kumpi olisi parempi tapa säästää?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...