0

Kouvolan uimarantojen vedenlaatu hyvä – Vesien lämpötilat viikolla 25 keskimäärin 20,1 °C

Kesäkuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla Kouvolan yleisillä uimarannoilla. Sinilevästä on tehty havaintoja Kouvolassa Sompasen uimarannalla sekä Lappalanjärvellä Särkkien ja Valkealan kirkonkylän uimarannoilla.

Kunnan ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 20. Lisäksi Kouvolassa on yksi yksityisen tahon ylläpitämä uimaranta. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6.–31.8. välinen ajanjakso.

Uimavesidirektiivin vaatimukset on sisällytetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin yleisistä uimarannoista ja pienistä yleisistä uimarannoista. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin. Jako pieneen ja suureen määritellään kävijämäärän mukaan. Suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on edelliseen vuoteen verrattuna tullut yksi EU-ranta lisää eli niitä on nykyään neljä: Koivusaari, Käyrälampi, Särkät ja Venna.

Uimarantoja koskevien asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu. Asetusten sisältämät Escherichia coli -bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien sekä syanobakteerien toimenpiderajat ovat samat suurille ja pienille yleisille uimarannoille.
Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta neljä kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Suunnitellut näytteenottoviikot ovat 23, 25, 29 ja 32. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä kuten esimerkiksi Sihvakan uimarannalla tehtiin 10.6.2019 terveyshaittaepäilyn johdosta. Sihvakan vedessä ei tuolloin havaittu laatupoikkeamia.
Kesäkuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla Kouvolan yleisillä uimarannoilla.
Syanobakteereista eli sinilevästä on tehty havaintoja Kouvolassa Sompasen uimarannalla sekä Lappalanjärvellä Särkkien ja Valkealan kirkonkylän uimarannoilla.
Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 25 keskimäärin 20,1 °C.

Uimarantavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla. Lisäksi niitä voi seurata Internetissä: www.kouvola.fi/uimarannat
Katso Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen ja -paikkojen sijainti karttapalvelusta.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...