0

Vilkasta keskustelua metsien hiilinielusta – Eero Kivistö Kaakkois-Suomen uuden metsäneuvoston puheenjohtajaksi

Kaakkois-Suomen uusi metsäneuvosto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajakseen maanviljelijä Eero Kivistön Elimäeltä. Varapuheenjohtajana toimii koneyrittäjä Mika Jormakka Parikkalasta. Uuden metsäneuvoston toimikausi kestää 14.5.2023 saakka. Kokouksessa keskityttiin pohjustamaan syksyllä alkavaa alueellisen metsäohjelman laadintatyötä.

Hyvän kysynnän ja alueen vahvan teollisuuden ansiosta Kaakkois-Suomen metsien hakkuut ovat viime vuosina nousseet jopa yli tavoitetason.

– Metsien kehityksen kannalta laskennallisten hakkuutavoitteiden ylittyminen ei ole huolestuttavaa, kunhan metsien hyvästä hoidosta, monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta huolehditaan pitkäjänteisesti, totesi elinkeinopäällikkö Jouni Väkevä alustuksessaan. Metsien kasvun lisäämisellä voidaan lisätä hiilensidontaa ja kasvattaa hakkuumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

– Metsistä saatavissa luonnontuotteissa sekä luontomatkailussa on paljon käyttämätöntä potentiaalia ja ne tarjoavat uusia ansaintamahdollisuuksia myös metsänomistajille, totesivat puolestaan Suomen 4H-liiton Jaakko Nippala ja luontomatkailuyritys Tervarummun Sami Hänninen. Metsien eri käyttömuodot eivät metsäneuvoston jäsenten mielestä myöskään sulje pois toisiaan, vaan tavoitteita voidaan sovittaa yhteen.

Vilkasta keskustelua herätti metsien hiilinielukysymys, joka on monin tavoin esillä tuoreessa hallitusohjelmassa. Metsittämiseen ja metsien kasvun lisäämiseen tähtäävät toimet saivat yksimielistä hyväksyntää. Hiilinielujen ja hiilivaraston lisäämiseen tähtäävät yhteiskunnan kannustimet tai kaupalliset kompensaatiot nähtiin mahdollisina kehityssuuntina ja metsien käyttöön vaikuttavina asioina tulevaisuudessa.

– Tarkastelussa täytyy kuitenkin huomioida, että hakkuiden määrä vaikuttaa metsänomistajien lisäksi koko puunhankintaketjun toimeentuloon, puunjalostukseen ja lopulta kansantalouteen, muistutti koneyrittäjä Mika Jormakka.

Metsien hoidon ja käytön sekä luonnonhoidon tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet määritetään alueellisessa metsäohjelmassa, joka laaditaan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin vuosille 2021-2025. Työ kestää noin vuoden ja valmistuu syksyllä vuonna 2020. Alueellisten ohjelmien kautta toteutetaan valtioneuvoston keväällä hyväksymää Kansallista metsästrategiaa.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...