0

Eläköitymiset hyödynnetään kaupungin henkilöstövähennyksissä – Irtisanomisia tulee enintään yhdeksän

Kouvolan kaupungin henkilöstövähennyksiä koskevat yhteistoimintamenettely päättyi kaupungin yhteistyöryhmässä tiistaina 11.6. Neuvottelutuloksen mukaan kaupungin organisaatiosta vähennetään 111 henkilötyövuotta vuosina 2019–2020, millä saavutetaan noin 5,0 miljoonan euron kustannussäästöt ja täytetään kaupunginhallituksen yhteistoimintamenettelylle asettama säästötavoite. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle neuvottelutuloksen hyväksymistä. Vähennykset toteutetaan pääasiassa eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään yhdeksän henkilöä. Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.

Kouvolan kaupungin henkilöstöä siirtyy lähivuosina runsaasti eläkkeelle. Suurin osa henkilöstövähennyksistä voidaankin toteuttaa eläkepoistumaa hyödyntämällä ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä. Näin on toimittu jo vuodenvaihteesta lähtien.

– Tilanne on valitettava eikä missään tapauksessa johdu henkilöstöstä. Kaupunki joutuu sopeuttamaan toimintaansa muuttuneeseen toimintaympäristöön, ja tässä sopeuttamisessa henkilöstövähennykset ovat yksi sopeuttamisen keino. Suurin osa henkilöstövähennyksistä on onneksi toteutettavissa ilman irtisanomisia, kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Henkilöstövähennykset kohdistuvat kaikille toimialoille. Konsernipalveluista vähennetään vuosina 2019–2020 yhteensä 14 henkilötyövuotta, kasvatuksesta ja opetuksesta 54 henkilötyövuotta, liikunnasta ja kulttuurista 12 henkilötyövuotta sekä asumisen ja ympäristön toimialalta 31 henkilötyövuotta. Suurin osa henkilöstövähennyksistä kohdistuu hallinto- ja toimistohenkilöstöön (yhteensä 32 henkilötyövuotta, sisältäen päälliköt ja asiantuntijat), opetushenkilöstöön (31 henkilötyövuotta) ja tekniseen henkilöstöön (13 henkilötyövuotta). Vakinaiseen henkilöstön kohdistuu 66 henkilötyövuoden ja määräaikaiseen henkilöstöön 45 henkilötyövuoden vähennykset.

Kouvolan kaupungilla on noin 200 vakinaista esimiestä. Tavoitteena on vähentää esimiestehtäviä 10 prosentilla vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupungilta vähenee yhteensä 19 johtajan, päällikön tai muun esimiehen tehtävää vuoden 2020 loppuun mennessä ja kaksi vuonna 2021.

Kaupunginhallitukselle esitetään enintään yhdeksän henkilön irtisanomista taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä johto- ja esimiestehtäviin ja ne on tarkoitus toteuttaa viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin vielä eläkemahdollisuuksia sekä viranhaltijalain ja työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.

Osa-aikatyötä ja osa-aikaisia eläkkeitä suositellaan. Henkilöstön tarkoituksenmukaista kohdentumista eri yksiköihin ja tehtäviin sekä sisäistä liikkuvuutta parannetaan. Vastuiden ja tehtäväkuvien tarkastelun myötä henkilöstöä siirretään tarvittaessa organisaation tarpeiden mukaisesti toisiin tehtäviin.

– Meidän on tärkeää pystyä jatkossa nykyistä joustavampaan resurssien käyttöön koko organisaatiossa. Se auttaa kaupunkia selviämään hallitummin näistä muutosvuosista ja tarjoaa samalla henkilöstölle mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu toteaa.

Osana vaihtoehtoisten säästökeinojen käsittelyä käytiin keskustelua henkilöstöpalveluista ja -etuuksista sekä lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta. Henkilöstön edustajat toivat neuvotteluissa esille, etteivät he lähde tässä vaiheessa neuvottelemaan henkilöstöetuuksista, koska taloutta pitäisi tasapainottaa myös muuta kautta kuin henkilöstöön kohdistuvilla leikkauksilla.

Palveluverkkoja koskeva selvitykset ovat käynnissä kaupunginhallituksen 15.4.2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Palveluverkkojen osalta säästötavoitteena on 6 miljoonaa euroa, mikä koostuu sekä kiinteistö- että henkilöstökustannuksista. Selvityksiä tehdään muun muassa lukioverkosta, kulttuuripalveluista, varhaiskasvatuksesta ja vuoropäivähoidosta, nuorisopalveluista ja liikuntaverkosta.

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on erittäin haasteellinen. Vuoden 2018 alijäämäksi muodostui 26 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä vuodelta 2018 on 10,1 miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden muutettu talousarvio on hyväksytty 11,4 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Alijäämäennuste vuodelle 2019 on kasvanut -17 miljoonaan euroon johtuen kasvaneista sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista.

Viikon kysymys

Kouvolan kaupungilla on isot säästöpaineet. Kumpi olisi parempi tapa säästää?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...