0

Museoviraston avustuksella kunnostustyöt käyntiin – Anjalassa suojellaan kartanoperintöä sekä rikasta historiaa

Anjalan kartanossa aloitettiin kuluvalla viikolla kartanon pääoven ja parvekkeiden ovien sekä parvekkeiden kunnostus.
Kohteeseen laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman mukaista hanketta tukee Museovirasto 10 000 euron suuruisella valtionavustuksella. Kaikkiaan kulujen arvioidaan olevan kolmenkymmenen tuhannen euron luokkaa.
Toukokuussa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki virallisen Anjalan kartanon rakennussuojelupäätöksen. Suojelu kohdistuu Anjalan kartanon päärakennuksen ulkoasuun, rakennusrunkoon ja sisätiloihin kiinteine sisustuksineen, kahden entisen viljamakasiinin ja entisen väentuvan Tammelan ulkoasuun ja rakennusrunkoon sekä kaikkien näiden rakennusten välittömän lähiympäristön muodostamaan kartanopuistoon. Kiinteään sisustukseen kuuluvat päärakennuksessa esimerkiksi sen pintamateriaalit, sisäovet, listat ja uunit.

Rakennusperintölain mukaan suojeltua rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksia ja niiden välitöntä lähiympäristöä tulee myös hoitaa ja käyttää niin, ettei niiden kulttuurihistoriallinen arvo heikenny. Rakennusosia tulee korjata ja tarvittaessa uusia siten, että rakenteet, materiaalit ja työtavat vastaavat alkuperäistä toteutusta tai ovat muilta osin rakennuksen ominaispiirteisiin sopivia. Korjaus- ja muutostöissä on kuultava asiantuntijana Museovirastoa.
Ankkapurhan alueen kulttuuriperintöä vaalii kohteen vuokrannut yhteiskunnallinen yritys, Ankkapurhan kulttuurisäätiö. Säätiön toimintaan kuuluu myös nuorisotyön kehittäminen ja tukeminen valtakunnallisena ja kansainvälisenä nuorisokeskustoimintana.
– Suojelupäätös oli odotetunlainen. Arvokasta kulttuuriperintökohdetta tuleekin suojella, toteaa säätiön toiminnanjohtaja Jenni Liikkanen.

Taajamayleiskaavassa Anjalan kartano on osoitettu kohdemerkinnällä suojelukohde. Alueelle ollaan laatimassa uutta yleiskaavaa, mutta ei asemakaavaa.
Rakennukset ja maapohjan omistaa Regina-säätiö, jolle Senaatti-kiinteistöt myi kohteen reilu vuosi sitten. Kohteen ollessa valtion omistuksessa sitä koski 1990 tehty suojelupäätös. Jo tällöin kohde katsottiin säilyttämisen ja vaalimisen arvoiseksi rakennusperinnöksi.
Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan, jos valtion aiemmin omistama suojeltu rakennus luovutetaan toiselle, on ELY-keskuksen laitettava vireille rakennuksen suojelu. Puoltavat lausuntonsa asiaan antoivat Kymenlaakson liitto sekä Museovirasto ja alueen naapurit.
Museovirasto katsoi lausunnossaan, että Anjalan kartanoon liittyy merkittävää kartanolaitoksen historiaa ja se on valtakunnallisestikin merkittävien historiallisten tapahtumien paikka.
– Päärakennus on kartanorakennuksena erityisen autenttisena säilynyt ja sikäli harvinaisuus, kerrotaan lausunnossa.
Anjalan entinen säterikartano muodostui 1600-luvun alussa ja siitä kehittyi Wrede-suvun pääkartano. Kartanon päärakennus rakennettiin 1700- ja 1800-luvun vaiheessa edeltäjän tuhouduttua Kustaan sodan taisteluissa vuonna 1789. Kaksikerroksinen, avokuistein varustettu, vaakalaudoitettu puurakennus on tyyliltään uusklassillinen.
– Suunnitelmissamme on kunnostaa kartanoa toiminnan ohessa. Myös kartanon mittava ulkomaalausprojekti aloitetaan tänä kesänä. Kartano pyritään pitämään kiinnostavana tutustumiskohteena ja tarinoiden näyttämönä, sitä ei suinkaan olla muuttamassa muuhun käyttöön, kertoo Liikkanen.
– Ankkapurhaan on tulossa erittäin tapahtumarikas kesä, kertoo säätiön kehittämispäällikkö Kirsi Sali.

Kartano on avoinna yleisölle 12.7.- 11.8. eli asuntomessujen ajan iltapäivisin. Kartanossa on Anjalankosken taideseuran ja Taihat-ryhmän näyttelyt. Kartanossa järjestetään myös luentoja, käsityöpajoja sekä restaurointinäytöksiä. Yläkerrassa järjestyy tilauksesta myös historiallinen pakopeli, jossa siirrytään Anjalan liiton aikaisiin tapahtumiin.
Kartanossa laajennetaan myös lisätyn todellisuuden sovellusta ja nähtäville tulee uusia asioita ja virtuaalihuoneita. Opastettuja kierroksia on runsaasti ja puutarhassa voi lepäillä riippumatoissa ja grillailla kaikille avoimella nuotiopaikalla.
Kartanon pihapiirissä kivinen viljamakasiini palvelee tuttuun tapaan kesäkahvilana. Pihapiirin kivinavetta ei kuulu suojelun piiriin. Kivinavetan autenttisuus on kärsinyt jo aikanaan paikalla sijainneen oppilaitoksen toiminnan tarpeisiin tehdyissä muutoksissa, eikä sen suojeleminen lailla ole perusteltua. Parhaillaan kivinavettaa remontoidaankin kokonaisuudessaan Nuorisokeskus Anjalan käyttöön sopiviksi, esteettömiksi ravintola-, opetus-, liikunta- ja toimistotiloiksi. Remontin on määrä valmistua lokakuussa.

Viikon kysymys

Onko kaupunginvaltuutettujen kyläkummitoiminta tarpeellista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...